Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

ATK-YTP 2019 @ Helsinki

16.10.2019 @ 7.00 - 18.10.2019 @ 23.00

ATK-yhteis­toiminta­päivät, tai ATK-YTP, on Tieto­teknii­kan opis­keli­joiden lii­ton eli TiTOLin kaksi­päi­väinen semi­naari­tapah­tuma, joka kerää vuo­sit­tain yh­teen seit­se­mästä yli­opisto­kau­pungista IT-alan opis­ke­li­joita ympäri Suomea. Tapah­tuman järjes­tä­jänä toimii isän­tä­kau­pungin ICT-aine­jär­jestö, joka tänä vuonna on Helsingin Yliopiston tie­tojen­käsit­tely­tie­teiden aine­jär­jestö TKO-äly ry.

Tapah­tuman ajan­kohta on 16.-18.10.2019. Yhteis­toi­min­tapäivät sisäl­tävät tänä­kin vuonna alan ammat­ti­lais­ten pitä­miä vaikut­tavia luen­toja, joita tänä vuonna pääsee kuun­te­lemaan kym­me­nen kappa­letta. Sen lisäksi TiTOL tapansa mukaan pitää tapah­tuman aikana syys­liit­to­ko­kouk­sensa. Mutta tärkeintä on kuitenkin se, että tapah­tuma tar­joaa vuosit­tain alan opis­keli­joille ympäri Suomen mahdol­li­suuden tutustua toi­siinsa ja verkos­toitua haus­kalla tavalla.

https://atk-ytp.plumbing/

https://www.facebook.com/events/617525865442458/

Tiedot

Alkaa:
16.10.2019 @ 7.00
Loppuu:
18.10.2019 @ 23.00
Tapahtuma tagia:
Kotisivu:
https://atk-ytp.plumbing/