Hallituksen kokous 17.01.2012

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 17.1.2012

Aika: 16.03

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

 • Simo Haatainen, puheenjohtaja
 • Emma Lindfors, varapuheenjohtaja
 • Kalle Häkkänen, rahastonhoitaja
 • Lauri Marttala, sihteeri
 • Matti Ahinko, yritysvastaava
 • Samppa Hynninen, yritysvastaava
 • Nina Koivula, tapahtumavastaava
 • Anna Kolehmainen, tapahtumavastaava
 • Artur Kreisberg, tiedottaja
 • Martti Hyvönen, opiskeluvastaava
 • Ilari Jalli
 • Ville Alanen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.03.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Simo Haatainen ehdotti Martti Hyvöstä ja Kalle Häkkästä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Valitaan Martti Hyvönen ja Kalle Häkkänen edellä mainittuihin tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Samppa Hynninen ilmoitti, että hän ja Simo Haatainen lähtevät MAL:n talviseminaariin edustamaan Linkki Jyväskylä ry:tä.

Artur Kreisberg kertoi huomenna olevasta ympäristövaliokunnankokouksesta. Hän aikoo osallistua kokoukseen, jossa mm. jaetaan viime vuoden ympäristödiplomi myös Linkki Jyväskylä ry:lle.

Nina Koivula tiedotti tilattujen haalarien lunastamiseen olevan aikaa enää kuluvan viikon loppuun asti. Näin siksi, että uudetkin kevään fuksit kerkeäisivät ensi viikolla ostaa itselleen haalarit ennen kevään haalarinkorkkaussitsejä. Emma Lindfors lisäsi alkuperäisestä tilauksesta puuttuneiden XXXL-koon haalarien olevan tulossa. Ks. haalareita tilanneet henkilöt voivat käydä lunastamassa haalarinsa niiden saavuttua.

Emma Lindfors muistutti JYY:n koulutuksista ja kehoitti hallituksen jäseniä tarkastelemaan itselleen sopivia koulutustilaisuuksia. Yhdistystoiminnanperusteet olisi ainakin yksi kaikille hallituksen jäsenille sopiva luento. Lisätietoja koulutuksista löytyy JYY:n nettisivuilta: http://jyy.fi/jarjestolle/koulutukset/.

Emma Lindfors kertoi hallitukselle eilen 16.1. pidetystä IT-Tyttöjen illanvietosta. Ilta sujui kivasti, vaikka uusia jäseniä ei vielä kovin montaa mukana ollutkaan.

Anna Kolehmainen jatkoi menneistä tapahtumista kertomista ilmoittamalla kysyneensä, ennen viime viikonlopun ”Elokuvailtapäivä” -tapahtumaa, amanuenssilta ja virastomestareilta varmistusta elokuvien katselun mahdollisuuteen. Virastomestarit olivat sanoneet elokuvien katselun Agoran tiloissa olevan täysin laillista.

Nina Koivula mainitsi myös viime viikon uusien fuksien kaupunki- ja baarikierroksen sujuneen hyvin.

Simo Haatainen oli kysynyt JYY:ltä Linkki Jyväskylä ry:n tämän vuoden JYY-kummista. Vuoden 2012 kummiksi oli valittu Antti Väisänen ja hän olikin ehdottanut yhteistä tapahtumaa tai tilaisuutta Linkin hallituksen kanssa.

6. Talousasiat

Simo Haataisen mukaan fuksisaunan alkuperäinen budjetointi ei riittänyt kattamaan lopullisia kuluja. Budjetoinnista jäi puuttumaan 6,57 euroa. Budjetoidaan puuttuva summa viime viikon fuksisaunaa varten. Emma Lindfors toivoi vielä, että vastaisuudessa Linkin tapahtumia varten budjetoitaisiin myös jätesäkkeihin.

Emma Lindfors oli huomannut ainejärjestötila Kattilan varustetasossa puutteen. Linkki Jyväskylä ry ei omista kihveliä ja harjaa, vaikka ks. siivousvälineitä tarvitaan usein. Niinpä hän ehdotti, että Kattilaan hankittaisiin oma kihveli ja harja. Hyväksytään ehdotus ja budjetoidaan 10 euroa hankintaa varten. Sovitaan myös, että Emma Lindfors hankkii Linkille budjetoidut välineet kunhan saa Linkin tilinkäyttöoikeudet.

7. Jäsenpalvelusihteeri 7.2.

Simo Haatainen oli saanut JYY:n jäsenpalvelusihteeriltä sähköpostia. Hallitussähköpostilistalle edelleenlähetetyssä sähköpostissa jäsenpalvelusihteeri Marja Lilja kutsui puheenjohtaja Simo Haataisen ja muut halukkaat hallituksen jäsenet tapaamiseen itsensä kanssa. Marja Lilja oli ehdottanut ajankohdaksi tiistaita 7.2. klo 09.00 ja paikaksi Ilokiveä. Sovitaan tapaaminen tiistaille 7.2., mutta kysytään josko aikaisempi kellonaika kävisi Marja Liljalle.

8. Linkki tarrat

Lauri Marttala ilmoitti kysyneensä Anna-Maria Laattalalta Linkki -tarroista. Tarrojen aikaisemmasta tilauksesta ei ole säilynyt kovin avuliaita tietoja, joten hallitus sopi yritysvastaavien etsivän ja kilpailuttavan tarrapainoja. Hallitus palaa asiaan, kun lisää käsiteltävää aiheesta ilmenee.

9. Sitsit

Nina Koivula esitteli hallitukselle Linkki Jyväskylä ry:n, Dumppi ry:n ja Yhdistyneet Kieltenlukijat ry:n järjestämiä sitsejä. Sitsien päivämäärä on 26.1. ja teemaksi ilmeni lopulta ’lastentarha’. Linkin toastmasteriksi oli saatu houkuteltua Heikki-Jussi Niemi. Tapahtumavastaavat ja Heikki-Jussi Niemi ovat sopineet tapaamisen Dumppi ry:n sitsivastaavien kanssa ensi perjantaiksi 20.1. Perjantaina siis sovitaan tarkemmin sitsien käytännön järjestelyistä. Päätetään hallituksen palaavan käsittelemään sitsejä, jos lisätoimenpiteitä perjantain tapaamisen jälkeen tarvitaan.

10. MM-kyykkä + kyykkäilta

Nina Koivula sanoi olleensa yhteydessä Ynnä ry:hyn kyykkäasioihin liittyen. Ynnä oli halukas järjestämään yhteisen MM-Kyykkä kyydin Linkki Jyväskylä ry:n kanssa. Ynnä ry:n vastuuhenkilö oli luvannut myös hoitaa bussitilauksen. Alustavasti oli sovittu, että Ynnä ry laskuttaa jälkikäteen Linkkiä bussikulujen puolikkaasta. Ynnä ry:n puolesta oli tullut myös ehdotus niinsanotusta Luonnontieteellisestä kyykkäillasta, johon kutsuttaisiin kaikki Mattilanniemen luonnontieteelliset ainejärjestöt. Päätetään osallistua kyykkäiltaan. Nina Koivula ilmoitti Ynnä ry:n järjestävän jäsenilleen kyykkäillan päätteeksi myös loppubileet Brassa.

11. META

Hallitus keskusteli yritysvastaavien toimenkuvista ja koulutuksesta. Yritysvastaavien tehtäviin liittyen keskusteltiin myös mahdollisesta baarisponsorista Linkki Jyväskylä ry:lle. Keskustelu siirtyi vähitellen uuteen hallituswikiin, jota pidettiin kätevänä ja suhteellisen helppotoimisena, kunhan käytön alkukynnyksestä pääsee ylitse. Samppa Hynninen kertoi MAL-yhdyshenkilönä suunnittelevansa MAL-aiheista toimintaa sekä infoa. Hän lisäsi myös saavansa pian jäsenhakemuslappuja ja muita lomakkeita MAL:lta. Lopuksi Martti Hyvönen kertoi muulle hallitukselle ideastaan avata opiskeluvastaavalle oma blogi. Hallitus keskusteli blogista ja piti ideaa varsin hyvänä.

12. Seuraava kokous

Emma Lindfors tiedusteli josko aamukokous sopisi muulle hallitukselle ensi viikolla. Aamukokous ei saanut kovin suurta kannatusta. Sovitaan, että seuraava kokous pidetään ensi viikon tiistaina 24.1. klo 16.00 samassa Ag C226.1 neuvottelutilassa kuin nykyinenkin kokous.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.48.

Vastaa