Hallituksen kokous 24.01.2012

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 24.1.2012

Aika: 16.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

 • Simo Haatainen, puheenjohtaja
 • Emma Lindfors, varapuheenjohtaja
 • Lauri Marttala, sihteeri
 • Kalle Häkkänen, rahastonhoitaja
 • Samppa Hynninen, yritysvastaava
 • Matti Ahinko, yritysvastaava
 • Nina Koivula, tapahtumavastaava
 • Anna Kolehmainen, tapahtumavastaava
 • Artur Kreisberg, tiedottaja
 • Martti Hyvönen, opiskeluvastaava
 • Antti Väisänen
 • Jari-Matti Kankaanpää

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.02.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Emma Lindfors ehdotti Nina Koivulaa ja Anna Kolehmaista pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Valitaan Nina Koivula ja Anna Kolehmainen edellämainittuihin tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Emma Lindfors kertoi uusien yritysvastaavien perehdytyksestä, joka on nyt pidetty. Samassa yhteydessä tuli esille myös Linkki Jyväskylä ry:n pankkioikeuksiin suoritettu muutos. Oikeudet on nyt päivitettu uudelle hallitukselle.

6. Talousasiat

Simo Haatainen ehdotti budjetoitavaksi viisi euroa tiskiharjan ostamista varten. Hyväksytään ehdotus ja budjetoidaan viisi euroa.

Rahastonhoitaja Kalle Häkkänen kertoi Linkki Jyväskylä ry:n talouden voivan hyvin.

7. Antti Väisänen tulee kertomaan JYYstä

Linkki Jyväskylä ry:n tämän vuoden JYY -ainejärjestökummi on Antti Väisänen. Linkin kummi esitteli itsensä ainejärjestön hallitukselle ja kertoi kummin työtehtävistä ja vastuualueista. Hän toi esille myös JYY:n järjestämiä tapahtumia, koulutusmahdollisuuksia ja muuta toimintaa. Ainejärjestötoimijoille suunnattuja JYY:n kursseja käytiin hallituksen kanssa hieman tarkemmin lävitse ja Antti Väisänen jakoi hallituslaisille koulutusaikataulumonisteen(liite 1). Lopuksi keskusteltiin myös ainejärjestökummin ja hallituksen tulevasta yhteistyöstä.

8. Tutorsuositukset

Jari-Matti Kankaanpää ilmoitti hallitukselle hakevansa ensi syksyä varten tutorkoulutukseen. Jari-Matti esittäytyi hallitukselle ja pyysi tältä suositusta tietotekniikan laitoksen tutorhakua varten. Hallitus keskusteli Jari-Matin kanssa tulevasta tutor -toimesta ja päätti suositella häntä tietotekniikan tutoriksi.

Myös Nina Koivula ilmaisi alustavan halukkuutensa toimia ensi syksynä tietotekniikan tutorina. Hallitus päätti suositella Nina Koivulaa sitten, kun hän lähettää hakemuksensa tietotekniikan laitokselle.

9. Konstruktori

Kalle Häkkänen kertoi Instanssi työryhmän järjestämästä Konstruktori- tapahtumasta. Sitä varten pitäisi budjetoida 20 euroa tapahtumapaikkana toimivan Lillukan vuokraa varten. Kalle Häkkänen ehdottaa, että Lillukan vuokran kattamiseksi budjetoitaisiin 20 euroa. Hyväksytään ehdotus ja budjetoidaan ehdotettu summa. Konstruktoriin liittyen Kalle Häkkäselle oli ilmoitettu kyläsihteeriltä saatavista Lillukan lisäpöydistä ja valkokankaasta. Jos kyseisiä tavaroita tapahtumaan haluaisi, pitäisi niiden hakua varten huomenna keskiviikkona 25.1. käydä hakemassa Kortepohjan R-talon avain. Kalle Häkkänen ei itse kerkeä lähteä Kortepohjaan, joten jonkun muun pitäisi hakea avain. Simo Haatainen lupautui hakemaan R-talon avaimen Kortepohjan kyläsihteeriltä.

10. Uusien jäsenten hyväksyminen

Emma Lindfors ilmoitti Linkki Jyväskylä ry:lle saapuneen jälleen uusia jäsenhakemuksia. Emma Lindfors ehdottaa, että hyväksytään kaikki jäsenhakemuksen jättäneet henkilöt Linkin jäseniksi. Hyväksytään ehdotus ja sovitaan tiedottaja Artur Kreisbergin lisäävän uudet jäsenet(liite 2) Linkin jäsenrekisteriin.

11. Kyykkä

Tapahtumavastaavat olivat kokoustaneet Ynnä ry:n, Radikaalin ja Syrinx ry:n vastaavien toimihenkilöiden kanssa kuluvan kevään tapahtumista. Ynnä ry on varannut bussin MM-kyykkää varten. Bussin maksu ja kapasiteetti jaetaan puoliksi Linkki Jyväskylä ry:n ja Ynnä ry:n kanssa. Lopullisesta Linkin maksuosuudesta ei ollut vielä selvyyttä, mutta Ynnä laskuttaa Linkkiä heti, kun kerkeää. Tapahtumavastaavat kuitenkin ottavat loppukustannuksista selvää, jotta MM-kyykän bussikyytien ilmottautumiskanta saataisiin pian auki, vaikkei laskua heti kuuluisikaan. Myös MM-kyykkää edeltävä Luonnontieteellinen talvipiknik oli esillä ja tapahtumavastaavat olivat luvanneet Linkin tuovan omat kyykkävälineensä mukanaan. Kyykkäillalle oli lisäksi haettu JYY:n projektiavustusta.

12. Tarrat

Samppa Hynninen oli tiedustellut eri painofirmoilta tarranpainotustarjouksia. Paras tarjous oli tullut Jyväskylän Ammattiopiston Painosta. Heidän tarjouksensa oli 10 euroa ja ALV per 400 ’Linkki’-tarraa. Samppa Hynninen ehdottaa, että hallitus hyväksyisi Ammattiopiston Painon tarjouksen ja tarrat tilattaisiin sieltä. Hyväksytään ehdotus ja sovitaan Samppa Hynnisen hoitavan lopullisen tilauksen.

13. Ympäristöasiat

Artur Kreisberg otti esille Linkki Jyväskylä ry:n ympäristöasiat. Hän halusi tietää, josko hallituksella olisi Linkin toimintaan parannusehdotuksia ympäristöasioiden hoitoon liittyen. Arturin mukaan Linkin viimeaikaisissa tapahtumista on ollut pientä moittimisen aihetta. Keskusteltiin Linkkiä koskevista ympäristöasioista ja todettiin, että jatkossa ympäristöasioihin kiinnitetään erityistä huomiota. Myös erityinen ympäristötapahtuma voisi olla aiheellinen.

14. Wikin katsominen

Hallituksen joillaki jäsenillä oli vielä vaikeuksia uuden hallituswikin käytössä. Tästä syystä hallitus tutustui hallituswikin käyttöön puheenjohtaja Simo Haataisen johdolla.

15. META

Tapahtumavastaavat kertoivat, että Ynnä ry, Linkki Jyväskylä ry, Radikaali ry ja Syrinx ry ovat suunnitelleet laskiaisriehan saunaa. Majakosken sauna on ollut kova suosikki työryhmän keskuudessa ja siitä ollaan kysymässä tarjousta. Oli sauna sitten lopulta Majakoskella tai jossain muualla, tarvittaisi sinne jonkinlaista ruokatarjoilua, haalarimerkki sekä bussikyydit. Hallitus keskusteli tulevan laskiaisen kustannuksista ja suunnitelmista. Tämän vuoden laskiaisriehan päivämääräksi oli kaavailtu keskiviikkoa 22.2. jolloin Ynnä ry järjestää myös jatkobileet Bar Brassa. Linkki Jyväskylä ry:n tämän vuoden kiertävä työtehtävä on siivoaminen. Laskiaistyöryhmä kokoustaa seuraavan kerran ensi viikon maanantaina 30.1., jonka jälkeen tiedetään tarkempia tietoja tapahtumasta.

Emma Lindfors huomautti, että ainejärjestön sähköpostilistalle voisi vielä lähettää toimihenkilöhakuilmoituksia. Ainakin toimistovastaava olisi hyvä saada mahdollisimman pian. Tiedottaja Artur Kreisberg velvoitetaan lähettämään sähköpostilistalle viestiä. Myös Linkki Jyväskylä ry:n toimitilojen tilanteesta käytiin keskustelua. Osa kattilan valoista on, ilmoituksista huolimatta, vieläkin pimeänä ja opiskelutilan kaapit ovat poissa käytöstä. Emma Lindfors lupaa käydä jälleen vahtimestareiden puheilla kyseisten asioiden johdosta.

Antti Väisänen kertoi JYY:n ottavan ainejärjestöjen tapahtumien alkoholitarjoilun erikoistarkkailuun. Linkin hallituksenkin kannattee huomioida tämä tulevissa tapahtumissa ja niiden tiedottamisessa.

16. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous tiistaina 31.1. klo 16.00 Agoran neuvottelutilassa Ag C226.1.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.16.

Vastaa