Hallituksen kokous 31.1.2012

Hallituksen kokous 31.1.2012

Aika: 16.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

  • Simo Haatainen, puheenjohtaja
  • Lauri Martala, sihteeri
  • Kalle Häkkänen, rahastonhoitaja
  • Samppa Hynninen, yritysvastaava
  • Matti Ahinko, yritysvastaava
  • Nina Koivula, tapahtumavastaava
  • Anna Kolehmainen, tapahtumavastaava
  • Artur Kreisberg, tiedottaja
  • Martti Hyvönen, opiskeluvastaava

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.04.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Lauri Marttala ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi yritysvastaavia Matti Ahinkoa ja Samppa Hynnistä. Valitaan ehdotetut henkilöt edellämainittuihin tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Anna Kolehmainen kertoi 22.2. pidettävästä luonnontieteellisestä laskiaisesta. Tapahtuma päätettiin lopulta järjestää Majakosken saunalla. Saunan vuokraksi tuli 500 euroa, joka sisältää mm. sähkösaunan, riihen ja porealtaat. Muita kustannuksia oli arvioitu olevan 340 euroa busseihin, 150 euroa ruokaan, 215 euroa haalarimerkkeihin, 35 euroa tapahtuman ohjelmiin ja 10 euroa yksityisautojen käyttöön. Yhteensä siis kustannuksia tulisi noin 1250 euroa, jotka jaettaisiin tasan osallistuvien ainejärjestöjen kesken. Ynnä ry, Linkki Jyväskylä ry, Radikaali ry ja Syrinx ry ovat varmoja osallistujia, mutta Otsoni ry:ltä ei oltu vielä saatu varmuutta osallistumiseen. Ainejärjestökohtainen kustannusmäärä selvinnee, kunhan osallistujat saadaan selville. Bussi- ja loppubilelippujen myynnin odotetaan lopulta peittävän tapahtuman kustannukset. Bussikyydit oli järjestetty niin, että bussit kulkevat kolme kertaa edestakaisen välin Mattilanniemestä Majakoskelle. Jokaiseen bussiin tarvittiin lipunmyynnistä vastaava ainejärjestö. Linkin tehtäväksi tuli näin loppusiivouksen lisäksi myös myydä klo 17.00 lähtevän linja-autokyydin liput. Lisäksi Kolehmainen kertoi saunaa vuokraavan tahon toivoneen, että saunalle tulevat henkilöt ottaisivat uimapuvut ja omat pyyhkeensä mukaan. Paikan päällä on kuitenkin tarjolla pyyhkeitä kahden euron kappalehintaan.

Nina Koivula tiedotti viime torstaina 26.1. pidettyjen sitsien menneen hyvin, vaikka Bar Bra:n sisäänpääsyssä oli ilmennyt pieniä ongelmia.

Simo Haatainen muistutti hallitusta huomisesta verkostoitumisillasta. Hallitus keskusteli huomisen illan suunnitelmista.

6. Talousasiat

Anna Kolehmainen ehdotti budjetoitavaksi 417,50 euroa MM-kyykän bussikyytejä varten. Hallituksen kesken keskusteltiin tulevasta MM-kyykkä tapahtumasta ja Linkin ilmoittamista kyykkäjoukkueista. Hyväksytään budjetointiesitys ja ehdotettu summa. Hallitus päätti lopulta myös sponsoroida MM-kyykkä matkalaisia Ynnä ry:n malliin 3,40 euron verran per lähtijä. Tässä tapauksessa Linkille tulisi jäämään tappiota noin 80 euroa.

Kalle Häkkänen ilmoitti rahastonhoitajan saaneen oman uuden Visa Electron kortin.

7. Jäsenaloite: Kairan hankinta

Marko Malinen oli jättänyt hallitukselle aloitteen(liite 1) Linkin oman pilkkikairan hankkimisesta. Hallitus tutustui Malisen aloitteeseen ja kävi värikästä keskustelua ehdotuksesta. Hallituksen yleisen mielipiteen pohjalta Simo Haatainen ehdotti ettei hyväksytä Malisen aloitetta. Hallitus uskoi Linkin jäsenillä olevan hyvin vähän käyttöä pilkkikairalle, joten ainejärjestö ei omaa sellaista tarvitse. Hyväksytään Haataisen ehdotus.

8. META

Matti Ahinkoa oli lähestytty rivijäsenten keskuudesta. Häneltä oli tiedusteltu, josko ensi vapun ja Jyväsmetron haalarimerkistä voisi järjestää avoimen kilpailun. Kilpailuun voisi lähettää omia haalarimerkkiehdotuksia. Hallitus keskusteli ideasta. Todettiin aikaisempien haalarimerkkisuunnittelukilpailuiden saaneen kovin heikkoa osallistumista aikaiseksi, mutta pyritään silti toteuttamaan pyydetty kilpailu.

Matti Ahinko kertoi olleensa Instanssin työryhmään yhteydessä. He olivat sopineet mm. yhteistyökumppanien ilmaisista sisäänpääsyistä ja muista käytännön asioista.

Samppa Hynninen aikoi viimeinkin tilata Linkki-tarrat, kun hän on nyt saanut Linkin graafikko Jyri Leinoselta merkin PDF-vedoksen.

Simo Haatainen esitti hallitukselle toivomuksen yhteisen poissaolokäytänteen järjestämisestä. Puheenjohtajan toivomuksena oli, että kokouksien poissaoloista ilmoitettaisiin muulle hallitukselle mahdollisimman aikaisin. Myös ilmoittamattomien poissaolojen sanktiokäytänteistä keskusteltiin.

Simo Haatainen otti puheeksi mahdollisen hallituksen oman virkakanavan perustamisen IRC:iin. Nykyinen IRC:in hallituskanava on työvälineenä hankala. Kanavan keskustelu on käynyt niin rönsyileväksi, ettei tiedon välitys sen kautta ole enää toimivaa. Haataisen idea sai suurta kannatusta hallituksen keskuudessa.

Nina Koivula sanoi erään Linkin jäsenen ottaneen yhteyttä myös häneen. Tällä kertaa oli tiedusteltu ainejärjestön mahdollisuutta tehdä yhteistyötä Iron Sky elokuvan tuotantotiimin kanssa. Hallituksen keskustellessa yhteistyömahdollisuuksista, kävi ilmi Iron Sky elokuvatiimin saapuvan piakkoin Jyväskylään Linkistä erillisen tapahtuman yhteydessä. Lisäksi Iron Sky pelin tekijätiimi on tulossa pitämään esitelmän tämän kevään Instanssille. Koivula ohjaa häntä lähestyneen jäsenen näihin tapahtumiin. Hallitus ei katso tällä hetkellä olevan aiheellista ryhtyä ajamaan syvempää Iron Sky yhteistyötä.

Hallitus kävi keskustelua tulevista Linkin nettisivuista ja yhä puuttuvasta toimistovastaavan toimesta. Toimistovastaavan toimeen oli ollut kiinnostusta, mutta lopullisia suostumuksia ei ole vielä saatu. Löytyipä uutta toimistovastaavaa tai ei, kaipaisi Kattila kovasti jo siivousta.

9. Seuraava kokous

Päätetään pitää seuraava kokous tiistaina 7.2. klo 16.00 Agoran C226.1 neuvottelutilassa.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.57.

Vastaa