Hallituksen kokous 7.2.2012

Hallituksen kokous 7.2.2012

Aika: 16.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

 • Simo Haatainen, puheenjohtaja
 • Emma Lindfors, varapuheenjohtaja
 • Lauri Marttala, sihteeri
 • Kalle Häkkänen, rahastonhoitaja
 • Samppa Hynninen, yritysvastaava
 • Matti Ahinko, yritysvastaava
 • Nina Koivula, tapahtumavastaava
 • Anna Kolehmainen, tapahtumavastaava
 • Artur Kreisberg, tiedottaja
 • Martti Hyvönen, opiskeluvastaava
 • Mikko Punkari, saapui kohdassa 4
 • Anna-Maria Laattala, saapui kohdassa 5, poistui kohdassa 9
 • Henni Kilpinen, saapui kohdassa 13, poistui kohdassa 13

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.02.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään esityslistaan toinen jäsenaloite kohta ja tarkennetaan molempien kohtien nimikettä. Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Lauri Marttala ehdotti Emma Lindforsia ja Artur Kreisbergiä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Valitaan Lindfors ja Kreisberg edellä mainittuihin tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Lauri Marttala oli huomannut osan edellisen vuoden hallituksen avaimista puuttuvan. Ilmeisesti viime vuoden hallituksessa opiskeluvastaavana olleen Mika Kiven avain uupuu yhä. Kiveen ollaan yhteydessä avaimen palauttamisesta.

Emma Lindfors ja Kalle Häkkänen ilmoittivat, että ainejärjestötila Kattilan kattovalot on vaihdettu tänään. Yksi valo ei kuitenkaan vieläkään toimi.

Simo Haatainen tiedotti haalaritilauslistan olevan kadoksissa hallituskaapista. Kukaan hallituksen jäsenistä ei tietänyt, missä lista on. Etsintä jatkuu.

Simo Haatainen kehui Mikko Punkarin edaritoiminnasta hallitukselle lähettämää koosteviestiä. Puheenjohtaja kiitteli Mikon aloitteellisuutta ja kehoitti kaikkia hallituksen jäseniä lukemaan hänen postinsa.

Emma Lindfors kertoi rikkaharjan ja kihvelin olevan vielä ostamista vailla. Lindfors lupaa hakea Linkille myös uuden tiskiharjan samalla reissulla.

Samppa Hynninen ilmoitti Linkin ainejärjestötarrojen olevan hakemista vaille valmiit. Tällä viikolla pitäisi hallituskaappiin siis tulla täydennystä uusien tarrojen muodossa.

Matti Ahinkon mukaan Jyväsmetron haalarimerkkikilpailuun oli tullut kaksi osanottajaa ja lisäkilpailijoita odotetaan.

Mikko Punkari oli hakenut ja saanut JYY:n liikunta-avustusta SM-lumifutisjoukkuetta varten. Avustusta oli myönnetty 5 euroa jokaista osallistujaa kohden. Hallitus keskusteli myös laskiaisen kilpailupalkintojen rahoituksesta.

6. Talousasiat

Kalle Häkkänen kertoi Linkki Jyväskylä ry:n rahatilanteen olevan varsin hyvä.

Mikko Punkari ehdotti, että Snowdayn lumifutiskilpailujoukkuetta varten budjetoitaisiin 12 euron osallistumismaksuun. Hallitus ei pidä menoerää kovin suurena ja, koska Mikko Punkarin mukaan Linkin jäsenistö oli osoittanut kiinnostuksensa kilpailua kohtaan, päätetään hyväksyä ehdotus sekä budjetoida 12 euroa tapahtumaa varten.

Emma Lindfors sanoi IT-tyttöjen tapaavan jälleen. IT-tyttöjen ruokatarjoilua varten Lindfors ehdottaa budjetoitavaksi 30 euroa. Hyväksytään ehdotus ja budjetoidaan 30 euroa.

Nina Koivulan mukaan tämän päivän Luonnontieteellistä Talvipiknikiä varten oli JYY:ltä saatu 30 euron projektiavustus. Projektiavustuksen hyväksyminen edellyttää tapahtumaraportin kirjoittamista JYY:lle. Tapahtumavastaavat hoitavat raportin tekemisen yhdessä Ynnä ry:n vastaavien henkilöiden kanssa.

Hallituksessa istuvat Instanssi työryhmän jäsenet kertoivat tietotekniikan laitokselta Instanssia varten saadusta huomattavasta rahallisesta avustuksesta.

7. Jäsenaloite, yhdistyksen nimen ulkoasu

Linkki Jyväskylä ry:n hallituksen sähköpostilistalle oli tullut eräältä yhdistyksen jäseneltä aloite (liite 1). Aloitteessa oli pyydetty Linkki Jyväskylä ry:n hallitusta käsittelemään yhdistyksen nimen oikeinkirjoitusta seuraavassa kokouksessaan. Aloitteen tehnyt jäsen oli kiinnittänyt huomiota istuvan hallituksen tekemiin virheelliseen Linkki Jyväskylä ry:n nimen käyttöön. Linkki Jyväskylä ry:n hallitus ja muut kokoukseen osallistuneet henkilöt keskustelivat yhdistyksen nimen kirjoitusasusta ja mahdollisista sekaanuksista sekä niihin liittyvistä ongelmista. Todetaan, että rekisteröityjen yhdistysten ry-lyhenne voidaan kirjoittaa myös ilman lyhennystä ilmentävää pistettä. Linkki Jyväskylä ry:n hallitus päättää yhdistyksen virallisena nimenä käytettävän muotoa Linkki Jyväskylä ry, mutta epävirallisissa tilanteissa tai selvissä asiayhteyksissä voidaan käyttää myös puhekielistä ilmaisua Linkki. Hallituksen jäsenet saavat käyttää omaa harkintaansa kulloisenkin tilanteen virallisuusasteen määrittelyn suhteen.

8. Jäsenaloite, saunailta

Samppa Hynniselle oli tullut yhdistyksen jäsenistöltä suullinen aloite säännöllisten saunailtojen järjestämisestä. Koska saunaillat ovat olleet Linkki Jyväskylä ry:n piirissä hyvin suosittuja ja saunavuorojen varaaminen ei tuottaisi suuria vaikeuksia, päätetään panostaa uusien saunailtojen järjestämiseen. Kortenpohjan saunavuorojen kustannukset olisivat 12 euroa jokaista tuntia kohden. Matalan kustannetason ja Kortepohjan ympäristössä asuvien linkkareiden suuren määrän takia saunaillat pyritään pitämään lähinnä Kortepohjan saunatiloissa. Aloitteesta keskusteltiin. Mikko Punkari esitti ajatuksen nk. tenttisaunasta. Hallitus asettaa Samppa Hynnisen vastaamaan maaliskuun saunaillasta.

9. Yhteistyötahot ja niihin liittyvistä käytänteistä sopiminen

Emma Lindfors aloitti keskustelun yhteistyötahoihin liittyvästä toiminnasta. Hallitus keskusteli yhteistyötahojen näkyvyydestä yhdistyksen sisällä ja Linkki Jyväskylä ry:n julkisesta suhtautumisesta eri toimijoihin. Päätettiin keskittää eri järjestöjen yhteydenpitoa samojen henkilöiden käsiin. Lisäksi pyritään tekemään Linkin jäsenille tarkempaa yhteenvetoa heitä koskevista liitoista ja yhteistyöjärjestöistä, mm. nettisivuilla.

10. NHL-turnaus

Martti Hyvönen toi hallituksen tietouteen pitkään yhdistyksen jäsenistön keskuudessa eläneen toiveen järjestää NHL-konsolipeliturnaus. Martti oli ideoinut kevään kuluessa järjestettäävää turnausta, siihen liittyviä kirjapalkintoja sekä sääntöjä. Hallitus otti NHL-turnausehdotuksen hyvin positiivisesti vastaan. Aiheesta virisi kokouksessa virkeä keskustelu. Martti Hyvönen lupaa vastata jäsenistön toiveisiin ja organisoida turnauksen. Hallitus siirtää turnauspalkintojen budjetoinnin myöhemmälle ajankohdalle.

11. TV-arvonta

Emma Lindfors ilmoitti Linkki Jyväskylä ry:n vanhan television yhä lojuvan ainejärjestötila Kattilassa. Televisio vie ainejärjestötilassa turhaa tilaa ja on ruma. Lindfors toivoi, että tv-arvonta suoritettaisiin nyt, kun arvontaan ilmoittautuminen on ollut jo jonkin aikaa käynnissä. Kaksi arvontailmoittautumista on hallitukselle saapunut. Päätettiin suorittaa kahden osanottajan välinen arvonta perinteisellä kolikon heitolla. Arvonnan suorittaa Artur Kreisberg ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti hallituksen kokouksen jälkeen.

12. Uusien jäsenten hyväksyminen

Emma Lindfors kertoi Linkki Jyväskylä ry:n saaneen jälleen uusia jäsenhakemuksia. Simo Haatainen ehdotti, että kyseiset henkilöt (liite 2) hyväksytään Linkin jäseniksi. Hyväksytään ehdotus ja liitetään henkilöt yhdistyksen jäseniksi. Kokouksessa keskusteltiin Linkin jäsenyydestä ja yhdistyksen säännöistä sekä niiden mahdollisista muutoksista.

13. META

Simo Haatainen huomautti JYY:n jäsenpalvelusihteerin kokouksen jälleen siirtyneen. Uusi tapaamisaika on nyt tiistaina 14.2. klo 10-11 ravintola Ilokivessä. Kokoukseen olisi hyvä saada puheenjohtajan lisäksi muitakin hallituksen jäseniä. Hallitus keskusteli tapaamiseen osallistumisesta.

Samppa Hynninen raportoi muulle hallitukselle viime lauantain MAL-talviseminaarista ja siellä käsitellyistä asioista.

Kalle Häkkänen neuvoi tapahtumavastaavia olemaan tapahtumien järjestämisessä yhteydessä JANO ry:hyn. Kallea oli lähestytty kyseisen ainejärjestön puolelta ja syvempää yhteistyötä oli alustavasti ehdotettu. Kalle Häkkäsen puheenvuoron johdattelemina hallitus keskusteli tulevista kevään tapahtumista.

Linkki Jyväskylä ry:n hallitus onnitteli yritysvastaava Matti Ahinkoa tämän syntymäpäivän johdosta. Kollektiivisella päätöksellä hallitus kuitenkin pitäytyi onnittelulaulun laulamisesta. Matti Ahinko osoitti nöyrän kiitollisuutensa muuta hallitusta kohtaan.

14. Seuraava kokous

Ensi viikon tiistai ei poikkeuksellisesti sopinut puheenjohtajalle eikä varapuheenjohtajalle kokousajaksi. Sovitaan seuraava kokous pidettäväksi torstaina 16.2. klo 16.00 Agoran neuvottelutila C226.1:ssa.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.27.

Vastaa