Hallituksen kokous 16.2.2012

Hallituksen kokous 16.2.2012

Aika: 16.05

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

  • Simo Haatainen, puheenjohtaja
  • Kalle Häkkänen, rahastonhoitaja
  • Samppa Hynninen, yritysvastaava
  • Matti Ahinko, yritysvastaava
  • Artur Kreisberg, tiedottaja
  • Martti Hyvönen, opiskeluvastaava

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin 16:05.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Kokouksen sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Sihteeriksi valittiin Martti Hyvönen. Pöytäkirjantarkastajiksi valitiin Artur Kreisberg ja Kalle Häkkänen.

5. Ilmoitusasiat

Simo Haatainen kertoi Eija Ihanaista tuuranneen Sami Kollanuksen ideasta, jossa tilattaisiin I <3 IT paidat yhdessä Dumppi ry:n kanssa. Tiedekunta olisi valmis osallistumaan paitojen kustannuksiin. Enempää tietoa asiasta ei ollut Samppa Hynninen ei ymmärtänyt, mihin paitoja tarvitaan. Simo kertoi, että I <3 IT pinssit ovat olleet erittäin suosittuja. Yritysvastaavat lupasivat olla yhteydessä tiedekuntaan ja Dumppiin paitojen tiimoilta.

Laitoskokous 9.3.2012 pitäisi lisätä Korppi-kalenteriin. Samppa Hynninen lupasi hoitaa.

Simo Haatainen kertoi, että tiedekunta järjestää publiikin valmistuneille (eli bileet). Simo kuvaili tapahtumaa ”hienommaksi iltajuhlaksi”. Emma Lindfors oli luvannut ainejärjestön olevan käytettävissä valmisteluissa.

Opiskelutilan avajaiset järjestetään yhdessä Dumppi ry:n kanssa. Lisätietoa tulee myöhemmin. Samppa Hynninen ehdotti nimikilpailua opiskelutilalle. Samppa Hynninen lupasi hoitaa asiaa eteenpäin.

Käyttämättömien kahvikuppien kohtalo. Mietittiin ideaa, kuinka käyttämättömät kupit voidaan erottaa käytössä olevista. Simolla oli mielessä idea, jolla ongelma ratkaistaan.

Artur Kreisberg kertoi olleensa 15.02.2012 JYY:n ympäristökoulutuksessa. Tapahtuma oli menestys!

Kalle Häkkänen kertoi Instanssin olevan lähes loppuunmyyty.

6. Talousasiat

Kalle Häkkänen kertoi Linkin talouden olevan kunnossa. Kyykkämaksuja oli jo tipahdellut Linkin tilille ja SM-lumifutiksenkin oli maksanut muutama osallistuja.

Kalle Häkkänen kertoi, että Kyykkä-reissusta tehtiin odotettua enemmän tappiota, noin 200€. Bussi jäi hieman tyhjäksi.

Simo kertoi, että olemme saaneet sopimuksen Attendon kanssa.

7. Varajäsen kielikeskuksen opiskelijaneuvostoon

Kielikeskus hakee jäseniä opiskeluneuvostoon. Linkki tarvitsee varajäsenen ensi viikoksi tai viimeistään 25.2.
Päätettiin, että Martti yrittää etsiä sopivia sähköpostilistan kautta.

13. META

Linkin synttärit on 16.2., joten juhlat on järjestettävä!
Tapahtumavastavat ovat asiasta jo osittain tietoisia.

Agora Championshipille tulisi päättää päivämäärä ja tapahtumavastaavat järjestävät tapahtuman yhdessä liikuntavastaavan, Dumpin ja tiedekunnan kanssa.
Asianomaisia informoidaan.

Kevätkokous järjestetään huhtikuun aikana. Kutsut pitää lähettää kaksi viikkoa aikaisemmin. Tilat ja tarjoilut täytyy sopia ajallaan. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

Martti kertoi Tutor-haun käytännöistä ja Linkin roolista kyseisessä prosessissa.

14. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään 21.2. kello 16.00 Agoran neuvottelutila C226.1:ssa.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.35.

Vastaa