Hallituksen kokous 21.2.2012

Hallituksen kokous 21.2.2012

Aika: 16.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

 • Simo Haatainen, puheenjohtaja
 • Emma Lindfors, varapuheenjohtaja
 • Lauri Marttala, sihteeri
 • Kalle Häkkänen, rahastonhoitaja
 • Samppa Hynninen, yritysvastaava
 • Matti Ahinko, yritysvastaava
 • Nina Koivula, tapahtumavastaava
 • Anna Kolehmainen, tapahtumavastaava
 • Artur Kreisberg, tiedottaja
 • Martti Hyvönen, opiskeluvastaava
 • Anton Laurila, asiantuntijakonsulttikommentaattori, poistui kohdassa 7

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään esityslistaan kohdat: Tutoresittely, IT-Paidat, Kevätkokous ja Linkki Jyväskylä ry:n syntymäpäiväjuhlat. Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Simo Haatainen ehdotti yritysvastaavia Samppa Hynnistä ja Matti Ahinkoa pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Hyväksytään edellämainitut henkilöt tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Emma Lindfors tiedusteli onko kielikeskuksen opiskelijaneuvostoon tullut hakemuksia. Martti Hyvösen mukaan ei ole toistaiseksi tullut. Keskusteltiin opiskelijaneuvostosta ja sen jäsenhausta.

Nina Koivula ilmoitti seuraavien sitsien olevan 29.3. Sitsit järjestetään Jyväshovissa muutaman muun ainejärjestön kanssa.

Tapahtumavastaavien mukaan huomiseen Majakosken laskiaissaunaan on suuren osallistumishalun takia otettu Ynnä ry:n puolesta kaksi bussikyytiä lisää. Lisäkustannusten määrää ja jakautumista selvitellään. Radikaali ry hoitaa tapahtumaan tarvittavat kaupassa käynnit, joten Linkin järjestäjien ei tarvitse niistä huolehtia.

Simo Haatainen ilmoitti ettei hän ole vieläkään saanut Ihminen ja Tietojärjestelmä kurssista lopullista arvosanaa.

Emma Lindfors kertoi, että ainejärjestötila Kattilassa kaikki kattovalot toimivat viimein ja uusi tiskiharja, kihveli ja harja ovat saapuneet.

6. Talousasiat

Kalle Häkkänen sanoi muutaman sanan muulle hallitukselle Linkki Jyväskylä ry:n nykytalouden tilasta. Hallitus keskusteli tulevista menoista ja tuloista.

7. Tutoresittely

Anton Laurila esitteli itsensä hallitukselle. Hän haluaisi hakea tietotekniikan tutoriksi ja pyytää ainejärjestö Linkki Jyväskylä ry:n suositusta tutortoimeen. Hallitus päättää suositella Laurilaa tietotekniikan laitokselle tutortehtävää varten.

8. IT-Paidat

Samppa Hynninen tiedusteli IT-Paitojen ainejärjestöfunktiota. Emma Lindfors kertoi laitoksen puolesta tulleesta toiveesta tilata paitoja. Samanlaiset IT-Pinssit ovat kuulemma olleet hyvin suosittuja ja paidat loisivat yhteisöllisyyttä tiedekunnan sisällä. Paitoja myytäisiin ainejärjestön kautta kaikille tiedekunnan opiskelijoille.

9. Kevätkokous

Simo Haataisen mukaan kevätkokoukselle pitäisi päättää päivämäärä. Sääntöjen mukaan kokous pitäisi järjestää viimeistään huhtikuun aikana. Hallitus pyrkii pitämään kokouksen viikolla 15 torstaina 12.4. tai perjantaina 13.4. Jos saunaa ja kokoustilaa ei tahdo löytyä haluttuun aikaan, voidaan kokous pitää myös seuraavalla viikolla. Tapahtumavastaavat alkavat soittelemaan saunoja mahdollisimman pian. Keskusteltiin tulevasta kevätkokouksesta ja sen sisällöstä.

10. Linkki Jyväskylä ry:n syntymäpäiväjuhlat

Nina Koivula kertoi Linkin syntymäpäiviä varten varatusta Lillukasta ja Kortepohjan saunasta. Syntymäpäiviä juhlitaan perjantaina 2.3. ja sauna on lämmin klo 18.00-21.30. Vuokraukset tulevat maksamaan 62 euroa. Ehdotetaan budjetoitavaksi kyseinen summa synttäreitä varten. Samalla huomautetaan, että syntymäpäiviä varten pitää aikanaan käydä myös kaupassa. Budjetoidaan kuitenkin 62 euroa kattamaan tilojen vuokrakustannukset.

11. META

Santtu Viitanen on tehnyt tiedoksi, että aikanaan syksyn haalaritilauksesta puuttuneet kolme haalaria ovat nyt saapuneet Matkahuoltoon. Haalarit pitäisi hakea sunnuntaihin 26.2. mennessä sillä sen jälkeen Matkahuolto alkaa perimään säilytyssakkoa.

Turkulaiselta Asteriski ry:ltä oli saapunut vuosijuhlakutsu. Juhlan illalliskortin budjetointi ja tapahtuman käsittely siirtynee seuraavaan kokoukseen.

Hallitus totesi, että Vapputyöryhmä olisi hyvä kutsua koolle mahdollisimman pian. Tapahtumavastaavat lähettävät viestiä jäsenistön listalle ja lyövät vapun tulille.

12. Seuraava kokous

Päätetään pitää seuraava kokous samaisessa neuvottelutilassa Ag C226.1 ensi tiistaina 28.2. klo 16.00.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.04.

Vastaa