Hallituksen kokous 28.2.2012

Hallituksen kokous 28.2.2012

Aika: 16.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

  • Simo Haatainen, puheenjohtaja
  • Lauri Marttala, sihteeri
  • Kalle Häkkänen, rahastonhoitaja
  • Samppa Hynninen, yritysvastaava
  • Matti Ahinko, yritysvastaava
  • Anna Kolehmainen, tapahtumavastaava
  • Artur Kreisberg, tiedottaja
  • Martti Hyvönen, opiskeluvastaava saapui kohdassa 7
  • Emma Lindfors, varapuheenjohtaja saapui kohdassa 7, poistui kohdassa 8

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.14.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Ehdotetaan Kalle Häkkästä ja Anna Kolehmaista pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Valitaan heidät edellämainittuihin tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Simo Haatainen kertoi perjantaina 9.3. järjestettävästä laitoskokouksesta. Haatainen ei itse pääse kyseiseen kokoukseen muiden edustustehtäviensä takia. Jonkun muun hallituksen jäsenen olisi kuitenkin hyvä osallistua kokoukseen Linkki Jyväskylä ry:n edustajana. Hallitus tutki laitoskokouksen tulevaa esityslistaa, mutta kukaan ei ilmaissut halukkuuttaan lähteä kokoukseen.

Simo Haatainen mainosti muulle hallitukselle JYY:n järjestämää järjestöaktiivien palkitsemispäivää. Ainejärjestö voisi halutessaan lähettää jonkin aktiivin jäsenensä JYY:n palkitsemistapahtumaan. Hallitus keskusteli aiheesta.

JYY täyttää vuosia myös tänä keväänä. Simo Haataisen mukaan JYY:n jäsenille normaali illalliskortti maksaisi 65 euroa ja alkoholiton versio 60 euroa. Kalle Häkkänen ilmaisi alustavan halukkuutensa osallistua Linkki Jyväskylä ry:n edustajana vuosijuhlille. Käsitellään JYY:n vuosijuhlia tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

Simo Haatainen terävöitti jälleen muun hallituksen muistia puhumalla JYY:n järjestökoulutuksista.

Anna Kolehmainen ilmoitti Opinkiven saunan olevan nyt varattu kevätkokousta varten. Vuokrakustannuksia tulee Opinkiven perustaksan, eli 100 euron, verran.

6. Talousasiat

Kalle Häkkäsen mukaan Linkki Jyväskylä ry:n taloustilanne on hyvä. Lisäksi hän kertoi Ynnä ry:ltä tulleesta hämäräperäisestä laskusta, jonka alkuperää hän selvittelee parhaillaan. Kolmantena asiana Häkkänen ilmoitti saaneensa tänään Linkin rahastonhoitajanlippaan avaimen haltuunsa sen oltua väliaikaisesti Simo Haataisella.

7. Asteriski ry:n vuosijuhlakutsu

Turkulaiselta Asteriksi ry:ltä oli saapunut vuosijuhlakutsu. Linkki Jyväskylä ry:llä on ollut tapana lähettää yksi ainejärjestöedustaja ja maksaa hänen illalliskorttinsa sekä matkansa. Hallituksen keskuudesta ei aluksi tuntunut halukkaita vuosijuhlaan lähtijöitä löytyvän. Viimein Kalle Häkkänen sanoi olevansa halukas lähtemään Turkuun edustamaan ainejärjestöä. Samassa yhteydessä Emma Lindfors ilmaisi halukkuutensa osallistua tuleville, ensi kokouksessa käsiteltäville JYY:n vuosijuhlille. Simo Haatainen ehdottaa, että budjetoidaan tällä kertaa 115 euroa Asteriksi ry:n vuosijuhlaillalliskorttia ja Turun matkan junalippuja varten. Hyväksytään ehdotus ja budjetoidaan ehdotettu summa.

8. Jyväsmetro

Jyväsmetron haalarimerkkikilpailun osallistumisaika on nyt loppunut. Yritysvastaavien mukaan ehdokkaita oli tullut neljä kappaletta (liiteet 1-4). Artur Kreisberg ehdotti, että hallitus päättäisi haalarimerkkikilpailun voittajan omalla sisäisellä äänestyksellään. Emma Lindfors asetti vastaehdotuksena idean, että haalarimerkkiehdokkaista järjestettäisiin jäsenistölle avoin yleinen äänestys. Ehdotusten välille ei saatu aikaan kompromissia, joten hallitus päättää suorittaa käsiäänestyksen kahden kilpailevan ehdotuksen välillä. Emma Lindforsin ehdotus yleisestä jäsenäänestyksestä sai kaksi ääntä. Artur Kreisbergin ehdotus hallituksen sisäisestä äänestyksestä sai kuusi ääntä. Näin Kreisbergin ehdotus voitti äänestyksen äänin kuusi puolesta, kaksi vastaan ja yksi tyhjä. Hallitus siis päättää haalarimerkkikilpailun voittajan. Hallitus tarkasteli tarkoin kaikkia neljää merkkiehdotusta ja kävi pientä keskustelua aiheesta. Lauri Marttala ehdotti, että vuoden 2012 Jyväsmetron haalarimerkiksi valitaan merkki numero neljä. Merkki numero neljä sai osakseen suurta kannatusta hallituksen keskuudessa. Vastaehdotuksia ei tehty. Hallitus hyväksyy ehdotuksen ja valitaan merkki numero neljä Jyväsmetro-merkiksi.

Anna Kolehmainen jatkoi keskustelua Jyväsmetroon liittyen. Ynnä ry:ltä oli tullut ehdotus heidän osallistumisestaan Jyväsmetroon ja yhteisen vappusaunan sekä loppubileiden järjestämisestä. Hallitus keskusteli aiheesta ja tuli lopputulokseen, että yhteiset loppubileet olisivat hyvä idea viime vuosien suorastaan epäonnistuneiden bileiden varjolla. Myös yhteinen vappusauna sai osakseen varautunutta kannatusta. Itse Jyväsmetro-tapahtuma nähtiin kuitenkin yksinomaan Linkki Jyväskylä ry:n omana ja perinteisenä vappuperinteenä, johon minkään ulkopuolisen ainejärjestön mukaanottaminen ei saanut suurta kannatusta. Tapahtumavastaavat ovat yhteydessä Ynnään päin hallituksen mietteiden osalta.

Matti Ahinko lupaa lähettää Jyväsmetron haalarimerkeistä tarjouspyynnöt painoihin.

9. Risteily

Sturm und Drang ry:n edustushenkilö oli lähestynyt Linkki Jyväskylä ry:n puheenjohtajia yhteisen risteilyn järjestämisen tiimoilta. Hallitus suhtautui ehdotukseen varsin positiivisesti ja päätettiin, että tapahtumavastaavat selvittävät risteilymahdollisuuksia huhtikuulle. Viime vuoden tapahtumavastaava Lauri Marttala kertoi aikaisempien risteilyprojektien kokemuksia.

10. Liikuntavastaavan rooli

Simo Haatainen kertoi saaneensa liikuntavastaava Mikko Punkarilta sähköpostia luonnontieteellisen laskiaisen tiimoilta. Punkari kritisoi hänelle laskiaisessa langennutta roolia ja teroitti liikuntavastaavan oikeaa roolia. Hallitus keskusteli aiheesta ja laskiaisen tapahtumasta sekä siinä ilmenneistä ongelmista.

11. META

Linkki Jyväskylä ry:n syntymäpäivien Lillukan varaus ei ollut mennyt Lillukan varauskalenteriin. Simo Haatainen oli ottanut asian tiimoilta yhteyttä varauksia hoitavaan henkilöön ja virhe on nyt korjattu.

Lauri Marttala ilmoitti viime vuoden hallituksen pöytäkirjoista vielä puuttuvan eräiden henkilöiden allekirjoituksia. Simo Haatainen tiedotti asianomaisia henkilöitä samalta istumalta.

12. Seuraava kokous

Päätetään pitää seuraava kokous ensi viikon tiistaina 6.3. klo 16.00 samaisessa neuvottelutila Ag C226.1:ssa.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.37.

Vastaa