Hallituksen kokous 6.3.2012

Hallituksen kokous 6.3.2012

Aika: 16.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

  • Simo Haatainen, puheenjohtaja
  • Emma Lindfors, varapuheenjohtaja
  • Lauri Marttala, sihteeri
  • Kalle Häkkänen, rahastonhoitaja
  • Matti Ahinko, yritysvastaava
  • Anna Kolehmainen, tapahtumavastaava
  • Nina Koivula, tapahtumavastaava
  • Artur Kreisberg, tiedottaja
  • Ville Lappalainen, puheenjohtaja EVP saapui kohdassa 7, poistui kohdassa 15

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.03.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Hallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Matti Ahingon ja Nina Koivulan.

5. Ilmoitusasiat

Nina Koivula ilmoitti 29.3. pidettävien sitsien ilmoittautumiskannan olevan nyt auki.

Lauri Marttala kertoi käyttäneensä omaa tulostusquotaansa Linkki Jyväskylä ry:n byrokratian pyörittämiseen. Kulukorvaus saattaa tulla perästä.

Matti Ahingon mukaan haalarimerkkien tarjouspyynnöt on lähetetty ja yksi tarjous on jo vastaanotettu.

Emma Lindfors mainitsi tänään kokouspäivänä pidettävän Snowdayn. Nina Koivula lisäsi Lindforsin sanomaan, että Bar Bran jatkoille olisi Kattilassa kuusi vip-lippua. Linkin lumifutisjoukkue oli saanut liput, mutta eivät olleet halukkaita lähtemään bileisiin.

Simo Haatainen ilmoitti jäsenistöltä tulleesta tiedustelusta. Puheenjohtajalta oli kyselty mahdollisuutta luoda Linkki Jyväskylä ry:lle sen edustustehtäviä varten todistuslomakke. Puheenjohtajat ottavat lomakkeen teon vastuulleen.

6. Talousasiat

Kalle Häkkäsen kertoman mukaan Linkki Jyväskylä ry:n tili- ja rahatilanne on hyvä. Hän jatkoi puheenvuoroaan ehdottamalla, että Linkin menneiden synttäreiden ruokakustannuksia varten budjetoitaisiin 70 euroa. Hyväksytään ehdotus ja budjetoidaan mainittu summa.

7. Reilun kaupan tai/ja luomu kahvia kattilaan!! – yök :s

Artur Kreisberg haluaisi selvittää ainejärjestön mahdollisuuksia vaihtaa kulutettava kahvimerkki reiluun kauppaan tai vaihtoehtoiseen luomukahviin. Kreisberg lupaa ottaa selvää eri kahvi-ja teemerkkien hinnoista ja mahdollisista muista eroista. Varapuheenjohtajamme Emma Lindfors ei ole mikään piiperö, joten hän halusi käydä aiheesta syvempää keskustelua. Niinpä hallitus keskusteli aiheesta ja eri kahvi- ja teevaihtoehdoista. Hallitus jatkaa aiheen puimista, kunhan Kreisbergin selvityskomissio on laatinut raporttinsa.

8. Lainattavissa oleva Linkin omaisuus

Artur Kreisberg oli saanut ympäristövaliokunnan innoittamana idean. Linkki Jyväskylä ry voisi ainejärjestönä tehdä kattavan ja avoimen listan kaikesta lainattavasta tavarastaan. Näin ainejärjestö voisi helpottaa järjestön rajojen ylitse toimivaa materiaalista yhteistyötä, kun rinnakkaiset toimijat eivät joutuisi kaikki hankkimaan samoja tavaroita. Hallitus suhtautui asiaan myöntyvästi. Puheenjohtaja lupasi paneutua asiaan ja alkaa luomaan inventaariota. Lopullisen materiaalilistan esilletuontia ja lainausjärjestelmää mietitään.

9. Ynnän appro

Hallitussähköpostilistalle oli tullut Ynnä ry:ltä mainos Ynnän appron ennakkolipuista. Hallitus päätti ettei tänäkään vuonna osta omaan myyntiin approlippuja. Jokainen Linkin jäsen hankkikoot omat approlippunsa.

10. JYY:n vuosijuhlat

Emma Lindfors sanoi olevansa halukas lähtemään edustamaan Linkki Jyväskylä ry:tä JYY:n juhlille. Kun ketään muuta halukasta ei kokouksessa ilmaantunut, päätettiin valita Lindfors osallistumaan vuosijuhlille. Budjetoidaan vuosijuhlaillalliskorttia varten 65 euroa ja lähetetään Lindfors juhlimaan. Vuosijuhlalahjaa katsellaan myöhemmin.

11. Jyväsmetro

Nina Koivula raportoi olleensa Ynnä ry:hyn yhteydessä Linkin Jyväsmetron järjestämisperiaatteista. Hallitus keskusteli Ynnän kanssa järjestettävästä Jyväsmetropäivän vappusaunasta. Saunan löytämisessä on ilmennyt muutamia ongelmia, mutta asioita selvitellään. Loppubileet ovat näillä näkymin yhdessä Ynnän Provapun kanssa Bar Brassa.

12. Risteily

YK:n ja SuD:in ehdottamaa risteilyä oli aloitettu suunnittelemaan. Nina Koivula oli puhunut asiasta myös Ynnä ry:n kanssa ja he olivat ideoineet yhden päivän nestehuoltoreissua Tallinnaan. Asiasta oli kysytty YK:n mielipidettä, mutta ajatuksia ei ollut vielä takaisin päin. Perinteinen bileristeily ei ollut saanut Ynnän tai Linkin tapahtumavastaavien kesken kovin suurta kannatusta.

13. Pöytäkirjat Linkin sivuille?

Pöytäkirjoja ei ole vielä jäsenistön luettavissa nettisivuilla. Kumpikaan edellinen tai nykyinen sihteeri eivät ole kovin sinut nykyisten sivujen sisällönluomisen kanssa. Uusien sivujen ollessa tulossa, ei opettelukynnys vanhoille sivuille ole ylittynyt. Hallitus keskuteli aiheesta ja tutki tulevia sivuja. Asia ei johtanut varsinaisiin toimenpiteisiin.

14. Opetuksen kehittäminen laitoksella

Ville Lappalainen kertoi edellisessä tiedekuntaneuvoston kokouksessa käsitellystä opetuksen ja opintosuunnitelmien kehittämisestä. Lappalainen kertoi hallitukselle mitä kokouksessa oli puhuttu. Kokouksessa oli esitetty ehdotus, että Linkki Jyväskylä ry ja Dumppi ry keräisivät opettajien ja kurssinpitäjien ajatuksia eri kursseista ja opetusmuodoista. Ainejärjestöt voisivat kutsua yhteisiä palavereja koolle missä keskusteltaisiin ideoista ja ongelmista. Hallitus keskusteli Lappalaisen kanssa tiedekunnan puolelta tulleesta ideasta ja arvioi ainejärjestön mahdollisuuksia toimia opetuksen kehittämisessä. Huolta aiheutti mm. opiskelijalähtöisen ainejärjestön suhde, tai pikemminkin sen puute, varsinaiseen opetustyöhön. Keskustelun lopuksi Lappalainen kertoi myös muista tiedekuntaneuvoston kuulumisista.

15. META

Simo Haatainen sanoi JYY:n yleisavustusten olevan nyt haussa. Linkki Jyväskylä ry on yleensä JYY:ltä avustuksia saanut. Hallitus keskusteli yleisavustuksesta ja sen myöntämisperusteista.

16. Seuraava kokous

Päätetään pitää seuraava kokous tiistaina 13.3. klo 12.00 samaisessa Ag C226.1 tilassa, kuin tähänkin asti.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.18.

Vastaa