Hallituksen kokous 13.3.2012

Hallituksen kokous 13.3.2012

Aika: 12.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

  • Simo Haatainen, puheenjohtaja
  • Emma Lindfors, varapuheenjohtaja
  • Lauri Marttala, sihteeri
  • Kalle Häkkänen, rahastonhoitaja
  • Matti Ahinko, yritysvastaava
  • Anna Kolehmainen, tapahtumavastaava
  • Artur Kreisberg, tiedottaja
  • Jaakko Pallari, webmaster, poistui kohdassa 12
  • Martti Hyvönen, opiskeluvastaava, saapui kohdassa 5
  • Auri Kaihlavirta, projektitutkija, saapui kohdassa 5, poistui kohdassa 7

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.03.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään esityslistaan yhdeksi kohdaksi ’Kattilan kahvi’. Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Simo Haatainen ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Emma Lindforsia ja Artur Kreisbergiä. Valitaan Lindfors ja Kreisberg edellämainittuihin tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Emma Lindfors kertoi jäsenistöltä IRC:ssä esilletulleesta vaellusretki-ideasta. Hallituksella ei ollut kovin suurta innostusta tapahtuman järjestämiseen ja järjestämistä olikin jo ehdotettu innokkaille jäsenille. Jos vaellusretkelle saadaan järjestäjä, lupaa hallitus tukea tapahtuman järjestämistä.

Kalle Häkkänen tiedotti viime viikonloppuna järjestetystä Instanssista. Tapahtuma oli suuri menestys. Voionmaanlukion tiloihin oli tullut vahingossa pieniä vaurioita, joista voi tulla jälkiseuraamuksia. Budjetti oli jäänyt hyvin plussan puolelle.

Artur Kreisberg valaisi viime viikolla pidettyä laitoskokousta ja siellä käsiteltyjä asioita. Hallitus kuunteli Kreisbergin selvitystä laitoskokouksesta innokkaasti.

Jaakko Pallarin mukaan wp.old.linkkijkl.fi osoitteessa on nyt alustavat Linkki Jyväskylä ry:n uudet sivut. Sivuilla on jo monia toimintoja, mutta Jyri Leinosen sivuille tekemä leiska on vielä vähän vaiheessa. Sivut ovat käytännössä käyttövalmiina, kunhan Leinonen saa leiskansa valmiiksi. Pallari kertoi hallitukselle uusien sivujen tulevista kehitysvaiheista ja vanhojen sivujen sekä wikien sisällön siirtämisestä uusiin ympäristöihin. Sivut siis leiskaa ja vanhaa sisältöä vaille valmiit. Lisäksi Pallari kertoi, että Linkin avoin wiki tullaan siirtämään Redmineen.

Anna Kolehmainen ilmoittaa lähtevänsä edustamaan Linkki Jyväskylä ry:tä lauantaina 17.3. pidettävään JYY:n järjestöaktiivien palkitsemistilaisuuteen.

Martti Hyvönen oli käynyt kurssipalautekeräyksen palautekyselyn lomakepohjasta keskustelua laitoksen amanuenssi Jaana Markkasen kanssa. Markkanen oli antanut ainejärjestölle suhteellisen vapaat kädet kyselyn luomiseen. Hyvösellä oli oma ehdotuksensa lomakkeeksi ja hän jakaa sen muiden hallitusjäsenien kanssa. Hallitus keskusteli kurssipalautekyselyn keräämisestä.

6. Talousasiat

Kalle Häkkänen sanoi Linkki Jyväskylä ry:n talouden voivan hyvin. Laskuja oli maksettu ja sponsoritulojakin oli kilahtanut tilille.

Emma Lindfors ehdotti JYY:lle vuosijuhlalahjaa, jonka Matti Ahinko oli alunperin esitellyt. Lahjaidea on, että Linkki maksaa JYY:n puolesta kehitysapua Afrikan sankarirotille (apopo.org) 30:n euron verran. Lindfors ehdottaa rottia varten budjetoitavaksi 30 euroa. Hyväksytään ehdotus ja budjetoidaan esitetty summa.

7. Pitsaa ja kolaa. (Eli uusi rekrykampanja laitoksen kanssa)

Auri Kaihlavirta tuli kokoukseen kertomaan hallitukselle uudesta laitoksen rekrytointi-ideastaan. Kaihlavirta avasi rekrytointikampanjaideaansa hallitukselle ja kokouksessa keskusteltiin asiaan liittyvistä näkökulmista. Kaihlavirta toivoi ainejärjestöltä apua käytännön tekniseen toteutukseen ja opiskelijanäkemyksen saamiseen kampanjaansa varten. Hallitus suostuu keräämään halukkaita henkilöitä työryhmää varten ja järjestämään Kaihlavirran kanssa yhteisen kokouksen asian tiimoilta ensi viikolla. Sovitaan kokous pidettäväksi torstaina 22.3. kello 16.00 – 18.00 myöhemmin ilmoitettavassa kokoustilassa.

8. Matematiikan opetuksesta

Tero Tuovinen oli ottanut yhteyttä ja sähköposti edelleenlähetettiin hallituslistalle (liite 1). Tuovinen oli kysellyt ainejärjestön kantaa matematiikan tulevaisuuden opetukseen. Kokouksessa tutustuttiin sähköpostiin ja siinä esitettyihin kysymyksiin.

Linkki Jyväskylä ry ei ole ainejärjestönä tehnyt minkäänlaisia kyselyitä tai selvityksiä matematiikan opiskelusta. Kokous käsitteleekin Tuovisen kysymyksiä lähinnä omien opiskelukokemuksien perusteella. Hallituksen mietinnön mukaan matematiikan laitoksen opetushenkilökunta on hyvin asiantuntevaa ja onkin epäiltävä, josko muut laitokset pystyisivät saavuttamaan saman matematiikan opetuksen tason.

Sensijaan ongelmalliseksi nähtiin kahden eri aineen, tietotekniikan ja matematiikan, eriytyminen. Matematiikka nähtiin kyllä hyödylliseksi tietotekniikan käytännön työn ja opiskelun osalta, mutta nykyisten matematiikan kurssien soveltuvuus tietotekniikkaan on puutteellista. Suora rajapinta ja yhtymäkohta matematiikan kurssien ja tietotekniikan välillä jää usein opiskelijoille häilyväksi. Matematiikan käytännön soveltamisen nähtiinkin usein jäävän tietotekniikan kurssien tai opiskelijoiden itsensä harteille. Tällä hetkellä juuri matematiikka nähtiin kokonaisuudesta kaikkein irrallisimpana tietotekniikan opintokokonaisuutena. Siksi erikoistunut tietotekniikan matematiikanopetus sai ainejärjestön hallituksen keskuudessa positiivisen vastaanoton. Koska tietoteknikkoja ei kohderyhmänä ole matematiikan opetuksessa erityisesti huomioitu, oppiaineiden välillä nähtiin eräänlainen kuilu.

Muita nykyiseen matematiikan opiskeluun liittyviä huomioita kirjaattiin mm. internetin osin puutteellinen käyttö, demotehtävistä saatavien opiskeluporkkanoiden vähäisyys tietotekniikan kursseihin verrattuna ja nykyisen menetelmäopintokokonaisuuden rooli matematiikan opiskeluun nähden. Menetelmäopintokokonaisuuden nähtiin vähentäneen painetta siirtyä tietotekniikan opettajalinjalle matematiikan pelossa. Keskustelussa nousi esille myös monia matematiikan soveltamismahdollisuuksia tietotekniikan kursseilla, kuten analyyttisempi matematiikka testaamisessa.

9. Risteily 23.4(?)

Nina Koivula ei ole jakanut tietojaan risteilystä. Siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

10. Kyykkää Dumpin kanssa joskus

Nina Koivula ei ole jakanut tietojaan kyykästä. Siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

11. JM-työryhmän kokous

Vapputyöryhmä kokoustaa huomenna keskiviikkona 14.3. kello 17.00 anniskeluravintola Sohwissa. Matti Ahinko oli saanut vain yhden varteenotettavan haalarimerkkitarjouksen (liite 2). Tarjous oli 300 merkin osalta 0,81 euroa kappale, joten tällä tarjouksella tilauksen yhteishinta tulee olemaan 143 euroa. Hallitus valitsee valitusta haalarimerkistä oranssin merkkiversion lähettäväksi painoon. Budjetoidaan 152 euroa haalarimerkkiä ja postikuluja varten.

12. Kattilan kahvi

Artur Kreisberg selvitti arviotaan kahvin kulutuksesta opiskelijatilassa sekä sen aiheuttamista kustannuksista. Nykyinen kahvi, KultaKatriina, oli hinnaltaan halvimmillaan 7,18 euro / kg. Sen sijaan halvin reilun kaupan kahvi oli Pirkka Reilukahvi hintaan 9,20 euroa / kg. Kreisbergin laskuopin, joka oletti 1-1,5 kg kahvin kulutuksen per viikko 36 viikon ajan, mukaan lisäkustannuksia kahvimerkin vaihtamisesta Pirkan merkkiin tulisi tässä kohtaa noin 100 euroa vuodessa. Kreisberg mainitsi vielä, että reiluin Meiran Reilukahvi olisi 11,10 euroa / kg jolloin lisäkustannuksia tulisi 150-200 euroa vuodessa ja, hänen mielestään paras vaihtoehto, Paulig Mundo reilun kaupan luomukahvi oli hinnaltaan 12,18 euroa / kg. Hallitus keskusteli aiheesta ja tarkasteli kustannusarvioita. Hallitus päätti tehdä kahvinkeitto-ohjeistuksen Kattilaan, jotta kahvin kulutus saataisiin kenties hieman laskemaan. Samalla järjestetään kahden viikon koejakso uudella Pirkka Reilukahvi merkillä. Kattilan maidon kulutuksesta keskusteltiin myös.

13. META

Ahrefin päätoimittaja Eetu Rantakangas lähtee vaihtoon ensisyksynä. Hallituksen tulee valmistautua etsimään uutta päätoimittajaa, jos lehden julkaisu myös tänä vuonna halutaan varmistaa. Kysytään vielä Rantakankaan näkökantaa asiaan, että uskooko hän pystyvänsä toimimaan päätoimittajana vaihdosta huolimatta.

Hallitus keskusteli ainejärjetön nimen ja profiilin käytöstä. Todettiin, että ainejärjestöyhteisön ja ainejärjestön nimenkäyttöä koskee laissa ja ainejärjestön säännöissä määritetyt nimenkirjoitussäädökset. Hallituksen tulee puuttua tilanteisiin, missä yhdistyksen nimeä käytetään julkisesti ilman sen suostumusta.

14. Seuraava kokous

Sovitaan seuraava kokous pidettäväksi Keskiviikkona 21.3. kello 16.00 Ag C226.1 tilassa.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.15.

Vastaa