Hallituksen kokous 23.5.2012

Hallituksen kokous 23.5.2012

Aika: 16.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

  • Simo Haatainen, puheenjohtaja
  • Emma Lindfors, varapuheenjohtaja
  • Lauri Marttala, sihteeri
  • Kalle Häkkänen, rahastonhoitaja
  • Matti Ahinko, yritysvastaava
  • Anna Kolehmainen, tapahtumavastaava
  • Nina Koivula, tapahtumavastaava
  • Artur Kreisberg, tiedottaja
  • Martti Hyvönen, opiskeluvastaava, saapui kohdassa 4.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.02.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään esityslistalle kesämiitille, kevätsiivoukselle, laitoskokoukselle sekä tulevalle syksylle omat kohtansa. Hyväksytään uudistettu esityslista.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Martti Hyvönen ja Anna Kolehmainen.

5. Ilmoitusasiat

IT-Päiväkokous pidettiin eilen. IT-Päivä pidetään torstaina 25.10. Laitos varaa tapahtumaa varten salin ja Agoran aulan. Seuraava IT-päivä kokous pidetään huomenna. IT-Päivää varten käsitellyistä asioista on tehty ainejärjestön wikiin oma sivustonsa.

Kuluneella viikolla oli myös pidetty laitos- sekä tiedekunnan kokoukset. Laitoskokouksesta lisää kohdassa 7.

Hallitus keskusteli kevään kursseista ja niissä ilmenneistä ongelmista.

6. Talousasiat

Kalle Häkkänen kertoi, että Linkki Jyväskylä ry:n talous voi oikein lihavasti.

Luodaan jäsenistön aloitteesta linkille oma xbox live tili, minkä kautta voidaan jatkossa ostaa ainejärjestölle pelejä.

Toisen jäsenaloitteen innoittamina päätetöön ostaa Linkille oma HDMI-kaapeli. Budjetoidaan 20 euroa HDMI johtoon.

7. Laitoskokous

Maanantaina pidettiin laitoskokous. Kokouksessa käsiteltiin IT-tiedekuntastrategiaa. Emma Lindfors ja Simo Haatainen kertoivat tiedekunnan toimijoiden ajatuksia muulle kokoukselle. Myös tiedekunnan opetusohjelmaa oli käsitelty. Opetusohjelmaa oli suunniteltu jopa muutamaksi vuodeksi eteenpäin. Kokouksessa keskusteltiin opetuksen tulevista uudistuksista ja sen vaikutuksista opiskeluun.

8. Kesämiitti

Kesämiitistä pitäisi lähettää mainosviestiä. Tiedottaja lähettää ainejärjestön listalle viestiä. Tiedottajan nakiksi pistetään myös jonkinlaisen autokyytifoorumi google docsiin. Lopuksi budjetoidaan 350 euroa ruokaan ja juomaan. Kalle Häkkänen käyköön kaupassa.

9. Syksy 2012

Budjetoidaan 5.9. keskiviikkona pidettävää syksyn fuksisaunan vuokraa varten 100 euroa. Hallituslaisia pitäisi olla paikalla fuksien ensimmäisenä päivänä Agoralla ja ainakin illalla fuksisaunalla.

IT-päivän voisi ilmoittaa JYY:n vuosikalenteriin. Artur Kreisberg ja Emma Lindfors ottavat asian hoitaakseen.

Fuksiaisten suunnittelusta pitäisi olla Ynnä ry:hyn yhteydessä. Lisäksi ensi syksyn risteilyn mietinnän voisi pikkuhiljaa aloitella. Kokouksessa puhuttiin myös tutoreiden syksyn ohjelmasta.

10. Kevätsiivous

Kalle Häkkänen ei voi hankkia siivousvälineitä, koska on ks. ajankohtana töissä. Simo Haatainen ottaa homman hoidettavakseen. Velvoitetaan myös tiedottaja lähettämään mainosviestin siivoustapauksesta.

11. META

Martti Hyvösen mukaan kurssipalautteisiin ei ole vieläkään vastattu kovin innokkaasti. Mietittiin jälleen uusia keinoja innostuksen nostamiseksi.

12. Seuraava kokous

Päätetään, että hallituksen puheenjohtaja kutsuu seuraavan hallituksen kokouksen koolle kesän jälkeen. Jos juoksevia asioita ilmenee, voidaan niistä keskustella IRC:n välityksellä.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.10.

Vastaa