Hallituksen kokous 10.5.2012

Hallituksen kokous 10.5.2012

Aika: 14.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

  • Simo Haatainen, puheenjohtaja
  • Emma Lindfors, varapuheenjohtaja
  • Lauri Marttala, sihteeri
  • Matti Ahinko, yritysvastaava
  • Anna Kolehmainen, tapahtumavastaava
  • Artur Kreisberg, tiedottaja
  • Samir Aissa Baccouche
  • Jaakko Pallari, poistui kohdassa 9

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.16.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Emma Lindfors ehdotti Matti Ahinkoa ja Artur Kreisbergiä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Valitaan herrat mainittuihin tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

IT-Päivän suunnittelu ei ole edennyt toivotulla tavalla. Suurin pullonkaula on ollut sähköpostiviesteihin suunnattu välinpitämättömyys. Suunnitteluviestintää on jouduttu tehostamaan muilla, hitaammilla, tavoilla.

6. Talousasiat

Uusia sponsorisopimuksia on viikon aikana sadellut. Yritysvastaavat ovat olleet ahkerina.

7. Kattilan kevätsiivous

Päätetään pitään ainejärjestötila Kattilan kevätsiivous toukokuun viimeisenä yleisenä tenttipäivänä, eli 25.5. perjantaina kello 15:00. Kalle Häkkänen hakee siivousvälineet siivoojilta. Budjetoidaan vielä lopuksi siivouksen tarjoiluja varten 60 euroa.

8. Interwebsivut

Jaakko Pallari tuli kertomaan uusien nettisivujen kuulumisia. Sivut alkavat olla ulkoasultaan valmiit. Sisällöllisiä aukkoja vielä on ja hallituksenkin panosta niiden täyttämiseen kaivataan. Kokouksessa keskusteltiin uusista nettisivuista ja sinne tulevasta uudesta ja vanhasta sisällöstä. Nettisivuihin liittyen budjetoidaan vanhoiksi meneviä domaineja varten 33 euroa. Tällä summalla domainit saadaan kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Hallitus kiittelee Jaakko Pallaria ja muuta webmaster porukkaa hyvästä työstä.

9. META

Uusi graafikkotoimihenkilömme on voittanut JYY:n valiokunta logokilpailun.

10. Seuraava kokous

Sovitaan seuraava kokous pidettäväksi 23.5. keskiviikkona kello 16.00 nykyisessä paikassa. Jos suurempia asioita ei eteen tule, on seuraava kokous kevään viimeinen hallituksen kokous.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.54.

Vastaa