Hallituksen kokous 2.5.2012

Hallituksen kokous 2.5.2012

Aika: 16.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

  • Simo Haatainen, puheenjohtaja
  • Emma Lindfors, varapuheenjohtaja
  • Lauri Marttala, sihteeri
  • Kalle Häkkänen, rahastonhoitaja
  • Matti Ahinko, yritysvastaava
  • Anna Kolehmainen, tapahtumavastaava
  • Nina Koivula, tapahtumavastaava
  • Artur Kreisberg, tiedottaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.10.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Emma Lindfors ilmoittautui vapaaehtoiseksi pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi. Toiseksi henkilöksi tehtäviä varten ehdotetaan Anna Kolehmaista. Valitaan Lindfors ja Kolehmainen mainittuihin tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Emma Lindfors muistutti tänään pidettävästä lyhkäisestä IT-Päivä palaverista. Palaveri alkaa heti nyt meneillään olevan kokouksen jälkeen.

6. Talousasiat

Kalle Häkkänen avasi ainejärjestön taloustilannetta kertomalla, että rahaa tulee ja rahaa menee. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ollaan pikkuisen enemmän plussan puolella.

7. Uusien jäsenten hyväksyminen

Kolme uutta jäsenhakemusta on saapunut hallituksen tietoon. Henkilöt Peter Raatikainen, Juha Siivikko ja Niko Hämäläinen ovat ilmoittaneet haluavansa liittyä ainejärjestöön. Päätetään hyväksyä kaikki kolme henkilöä virallisiksi jäseniksi.

8. Vapputapahtumien puinti

Vappu oli ollut suuri menestys. Positiivista palautetta ainejärjestön tapahtumista sadellut mukavasti. Erityisesti Jyväsmetroa kehuttiin hyvin järjestetyksi. Muutamia pieniä kommelluksia oli sattunut, mutta ei mitään kovin vakavaa.

9. Janovastaava

Jano ry:ltä oli tullut hallitukselle sähköpostia (liite 1). Jano ry haluaisi tehostaa toimintaansa ja saada jokaisen alan aineenopettajaopiskelijoista erityisen janovastaavan. Hallitus keskustelu Janosta ja janovastaavuudesta. Hallituksen mielestä esimerkiksi Martti Hyvönen, opiskeluvastaavana ja aineenopettajaopiskelija, sopisi toimeen oikein hyvin. Päätetään alustavasti Martti Hyvönen Linkin janovastaavaksi.

10. Kesämiitti

Simo Haatainen varaa Jokimaan erätuvan kesämiittiä varten. Päätetään vahvistaa varaus heinäkuun toiselle viikonlopulle, eli päiville 13.-15.7. Budjetoidaan tuvan varaamista varten 150 euroa.

11. META

Ainejärjestötila Kattilan kevätsiivouksesta pitää sopia seuraavassa kokouksessa. Samalla voitaisiin viimein käsitellä toimistovastaavan virallinen valinta. Huomioitakoon erikseen, että Emma Lindfors lupaa siivota Linkin jääkaapin.

12. Seuraava kokous

Päätetään pitää seuraava kokous torstaina 10.5. kello 14.00. Nimetään kokous pullakahvikokoukseksi.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.40.

Vastaa