Hallituksen kokous 16.10.2012

Hallituksen kokous 16.10.2012

Aika: 08.42

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

  • Simo Haatainen, puheenjohtaja
  • Emma Lindfors, varapuheenjohtaja, saapui kohdassa 6.
  • Lauri Marttala, sihteeri, saapui kohdassa 5.
  • Kalle Häkkänen, rahastonhoitaja
  • Matti Ahinko, yritysvastaava
  • Nina Koivula, tapahtumavastaava
  • Anna Kolehmainen, tapahtumavastaava
  • Artur Kreisberg, tiedottaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 8.42.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Valittiin kokouksen sihteeriksi Kalle Häkkänen. Valittiin Matti Ahinko ja Nina Koivula pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

5. Ilmoitusasiat

Simo Haatainen, Emma Lindfors ja Anna Kolehmainen olivat käyneet JYYn kummitapaamisessa. Tapaamisessa oli vastailtu ja keskusteltu ainejärjestötoimintaan liittyvistä asioista mm. Pörssin ja Dumpin hallituslaisten kanssa. Myös ainejärjestöjen tilaongelmat olivat nousseet esille, johon JYY lupasi tutkivansa asiaa. Tapaamisesta saatiin nippu JYYn tämän vuoden koulutusmateriaalia hallitukselle luettavaksi ja annettavaksi seuraavalle hallitukselle eteenpäin.

6. Talousasiat

Ei ollut uutta talousasiaa.

7. Toimintasuunnitelma

Haataista infottiin toimintasuunnitelmaluonnoksen katselemisesta viime kokouksessa. Artur Kreisberg ilmoitti muokanneensa tosulun sääntömuutosta koskevaa kohtaa ja pyysi siihen palautetta. Lindforsin mielestä asia oli hyvin muotoiltu jättäen hyvin vapauksia seuraavalle hallitukselle, johon Artur huomautti, että tosulun kohta vähimmillään vaatii seuraava hallitusta tekemään ehdotuksen. Hän lisäsi, että näiden sääntömuutosten pääasia on nk. ikuisuusjäsenongelma, ja että muut muutokset kannattaa tehdä, koska sääntöjen muuttaminen on lähtökohtaisesti hankalaa. Lauri Marttala oli kiinnostunut, onko hallituskokoonpanon muuttaminen tarpeellista. Kreisberg selvitti, että hän oli ajatellut muutettavan osa hallitustehtävistä toimihenkilötehtäviksi. Keskusteltiin asiasta. Hallitus ei päättänyt mitään, joskin enemmistömielipide tuntui olevan muutosta vastaan.

Keskusteltiin, pitäisikö ohjeistaa seuraava hallitus käyttämään työryhmää sääntömuutoksen suunnittelussa. Marttala epäili kiinnostusta.

Haatainen ehdotti, että tosulu annettaisiin jäsenistön luettavaksi jo ennen syyskokousta, jolloin vältyttäisiin usein syyskokouksissa ilmenneeltä lause lauseelta tutkimiselta. Ehdotus herätti kannatusta. Haatainen ilmoitti laittavansa sähköpostin asiasta Linkin yleisellä listalle.

Todettiin, että kokouskutsu pitäisi lähettää viimeistään ensi maanantaina, joskin mieluummin jo kuluvan viikon aikana. Päätettiin, että Kreisberg hoitaa kokouskutsun lähettämisen.

8. Julkaisutili

Tieto Finland Oy:n kanssa yhteistyössä järjestetylle mobiiliapplikaatio-kurssille on suunniteltu hankittavaksi yksi tai useampi julkaisutili. Julkaisutilin kustannuksiin osallistuviksi ei ole ollut Linkin lisäksi muita innokkaita. Ahinko oli keskustellut Pekan Pajan ihmisten kanssa julkaisutilien sponsoroimisesta. Emma ehdotti, että osallistuttaisiin joskus Dumppi ry:n hallituksen kokoukseen, jossa voitaisiin ko. asiasta sekä muusta yhteistyöstä keskustella, koska yhteistyö Dumpin kanssa ei ole ollut niin sujuvaa kuin toivottaisiin.

9. Kattilan ilmapiiri

Lindfors kertoi kuulleensa palautetta Kattilan huonosta, nälvivästä ilmapiiristä. Ihmiset eivät ole tunteneet oloaan mukavaksi, kun nk. persenaamat ovat vastanneet täysin asiallisiin kysymyksiin vittuilulla. Hallitus totesi tämän olevan vakava ongelma erityisesti uusien opiskelijoiden suhteen, koska uusien jäsenien saaminen mukaan toimintaan hankaloituu, kun heillä jää huono vaikutelma koko ainejärjestöstä. Ahinko toi esille korkeakoulukiusaamiskampanjan, jonka julisteen voisi tuoda Kattilaan. Myös muista tavoista vaikuttaa asiaan keskusteltiin. Erityisesti esille nousi hallituksen esimerkin ja puuttumisen tärkeys. Asia ajateltiin nostaa esille myös syyskokouksessa.

10. Työryhmät

Jäsenistöä pitäisi edelleen aktivoida lisää työryhmiin. Instanssia lukuunottamatta osallistuminen on ollut valitettavan heikkoa. Pohdittiin, onko jäsenistöä informoitu tarpeeksi siitä, että tapahtumien järjestäminen vie aikaa, jota hallituksella on muutenkin rajoitetusti, ja siitä, että tapahtumien takana on työryhmä eikä hallitus. Marttala kertoi omasta kokemuksestaan, että pelkkä sähköposti työryhmän kokouksesta ei tuonut paikalla yhtään osallistujaa, mutta kun siihen lisättiin asioita, mistä kokouksessa päätetään (tässä tapauksessa Jyväsmetron pysähdyspaikat), väkeä ilmestyikin paikalle. Todettiin, että kokouskutsuihin pitäisi aina liittää tieto siitä, mitä konkreettista kokouksessa päätetään tai keskustellaan. Keskusteltiin myös siitä, missä kokouksia kannattaa järjestää. Mm. Sohwi nousi paikkana sopivaksi. Hallituksen esimerkillä toivotaan saavan jäsenistöä aktivoitua. Työryhmien tärkeyttä tulisi korostaa jäsenistölle.

Työryhmätoiminnan käytännöistä ja hyvistä tavoista keskusteltiin. Työryhmän jäsenien pitäisi ymmärtää, että työryhmässä toimiminen vaatii tiettyä sitoutumista. Ns. oma tontti -mentaliteetista pitäisi päästä eroon myös hallituksenkin sisällä. Eli työryhmän jäsenien pitäisi olla valmiita auttamaan muita tarvittaessa. Keskusteltiin muuta yleistä työryhmätoiminnasta.

11. META

Kummitapaamiseen liittyen Haatainen kertoi JYYn kehottaneen olemaan enemmän yhteydessä ainejärjestön ongelmiin liittyen jo aikaisessa vaiheessa. Lindfors muistutti IT-Päivästä: huomenna keskiviikkona Agoran aula on varattu roudaamista varten klo 17-19. Lindforsilla ja Anna-Maria Laattalalla on tänään tiistaina epävirallinen ständienpiirtelykokous, johon toki muutkin olivat tervetulleita. Kalle Häkkänen käy Anna Kolehmaisen kanssa hankkimassa backstage-eväät. Työryhmä on tapahtumassa kiinni koko päivän, joten muun hallituksen apua tarvitaan.

Lautapeli-illoissa on ollut kävijöitä mukavasti. Pohdittiin, josko tällainen peli-ilta pitäisi järjestää kerran-kaksi kuussa.

12. Seuraava kokous

Päätetään pitää seuraava kokous tiistaina 24.10. kello 12.00 Ag C226.1:ssa.

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.52.

Vastaa