Hallituksen kokous 24.10.2012

Hallituksen kokous 24.10.2012

Aika: 12.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

  • Simo Haatainen, puheenjohtaja
  • Emma Lindfors, varapuheenjohtaja
  • Lauri Marttala, sihteeri
  • Kalle Häkkänen, rahastonhoitaja
  • Matti Ahinko, yritysvastaava
  • Anna Kolehmainen, tapahtumavastaava
  • Artur Kreisberg, tiedottaja
  • Martti Hyvönen, opiskeluvastaava

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.13.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Anna Kolehmainen ja Emma Lindfors ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Valitaan Kolehmainen ja Lindfors edellämainittuihin tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Emma Lindfors kertoi hänen, Simo Haataisen ja Teemu Natusen olleen Tietotekniikan laitoksen koulutuksen itsearviointia valmistelevassa palaverissa. Varsinainen itsearviointitapaaminen pidetään näillä näkymin keskiviikkona 14.11. Tapaamisen ja itsearvioinnin tarkoituksena on täyttää yliopistolain säätämät koulutuksen itsearviointi tavoitteet.

Martti Hyvönen aloitti keskustelun ohjelmistotestauskurssista. Tietotekniikan laitoksen ohjelmistotestauskurssi on peruutettu ja päätetty korvattavan Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen vastaavalla kurssilla. Kurssin peruuttamispäätös herätti keskustelua ja kritiikkiä ainejärjestön hallituksen osalta. TKTL:n kurssi ei ole suunnattu tietotekniikan opiskelijoille ja kaiken lisäksi menee päällekkäin muiden pakollisten tietotekniikan kurssien kanssa.

Emma Lindfors muistutti hallitusta ensi vuoden hallituspestien mainostuksesta. Rekrytointitoiminta ja mainostus on jo aloitettu, mutta lisäpanostusta tarvitaan. Hallituslaiset voisivat koostaa omista pesteistään pienen mainostuskirjoitelman mainossähköpostiviestiä varten.

Vincit Oy on ollut yritysvastaaviin yhteydessä ja tulee pitämään vierailijaluentoa tiistaina 20.11. Saman päivän illaksi on suunniteltu ainejärjestön ja Vincitin yhteistä illanviettoa ja saunaa.

6. Talousasiat

Talouden tuulet eivät ole huuhtoneet rannoille uusia ajopuita.

7. IT-päivä-päätöspalaveri

Emma Lindfors kertoi eilen anniskeluravintola Sohwissa pidetystä IT-päivän päätöspalaverista. Tapaamisessa oli käyty lävitse tapahtuman kehitysideoita ja palautekyselyjä. IT-päivän osallistujamäärät eivät olleet tänä vuonna kovin korkeita ja ITKY100-kurssin yhteistyö oli osoittautunut vajavaiseksi. Myös kokouksessa käytiin IT-päivän palautetta lävitse. Päätöstapaamisen jälkeen IT-päivä työryhmä oli käynyt syömässä porukalla pizzaa. Lindfors ehdotti, että ainejärjestö voisi palkita työryhmän korvaamalla tuon pizzan syönnin näin jälkikäteen. Hallitus hyväksyi ehdotuksen ja budjetoi 28,30 euroa Lindforsin kuittia vastaan.

8. META

Titol ry on maksanut viime vuoden ATK-YTP:n matkatuet.

9. Seuraava kokous

Päätetään seuraava kokous pidettäväksi anniskeluravintola Sohwissa maanantaina 29.10. kello 18.00.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.46.

Vastaa