Yhdistyksen syyskokous 5.11.2012

Linkki Jyväskylä ry

Yhdistyksen syyskokous 5.11.2012

Aika 5.11.2012 klo 18:00

Paikka: Metalliliiton sauna, Metalli74

Paikalla:

Läsnäolijat (Yhdistyksen syyskokous 05112012 – Liite 1)

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Simo Haatainen avasi kokouksen kello 18.25.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Emma Lindfors ehdotti Simo Haataista kokouksen puheenjohtajaksi. Valittiin Simo Haatainen kokouksen puheenjohtajaksi.

Emma Lindfors ehdotti Lauri Marttalaa kokouksen sihteeriksi. Valittiin Lauri Marttala kokouksen sihteeriksi.

Emma Linfors ehdotti Ville Alasta pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi. Alanen ilmoittaa ettei ole käytettävissä kyseisiin tehtäviin. Simo Haatainen ehdotti Nina Koivulaa ja Matti Ahinkoa pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Valitaan Koivula ja Ahinko edellämainittuihin tehtäviin.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen esityslista ja kutsu on lähetetty yhdistyksen sääntöjen ja lain mukaisesti tarpeeksi ajoissa. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Ville Lappalainen ehdotti, että lisätään kohdan ’5. Esitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio’ otsakkeeseen sanat ’ja hyväksytään’. Hyväksytään ehdotus ja kokouksen työjärjestys muutoksineen.

5. Esitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2013.

Simo Haatainen esitteli kokousväelle vuoden 2013 toimintasuunnitelman (Liite 2). Erityistä huomiota esittelyssä kiinnitettiin toimintasuunnitelmaan kirjattuihin uusiin kohtiin. Toimintasuunnitelma herätti pientä keskustelua, mutta moitteita ei suunnitelmaan ilmennyt.

Toimintasuunnitelma keskustelun jälkeen Kalle Häkkänen esitteli kokousväelle tulo- ja menoarvion vuodelle 2013 (Liite 3). Myös tulo- ja menoarviosta nousi muutama kysymys sekä pientä keskustelua.

Keskustelun laannuttua Simo Haatainen ehdotti, että molemmat toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2013 hyväksyttäisiin. Emma Lindfors kannattaa ehdotusta. Hyväksytään vuoden 2013 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.

6. Valitaan vuoden 2013 hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut jäsenet.

Ville Lappalainen ehdottaa hallitusjäsenten valintatavaksi äänestyskäytäntöä, jossa yksittäiset ehdokkaat valitaan suoraan, kahden ehdokkaan välillä järjestettäisiin yksinkertainen äänestys ja useamman kuin kahden ehdokkaan välillä järjestettäisiin kaksi vaalikierrosta joista jälkimmäiseen osallistuisi vain kaksi ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saaneet ehdokkaat. Äänestys suoritettaisiin suljetulla lippuäänestykselä. Hyväksytään Lappalaisen ehdotus valintakäytänteistä.

6.1 Valitaan vuoden 2013 yhdistyksen hallitukselle puheenjohtaja.

Matti Ahinko ehdotti puheenjohtajaksi Kalle Häkkästä. Häkkänen vastasi olevansa käytettävissä.

Koska muita ehdokkaita ei ilmaantunut valitaan Kalle Häkkänen vuoden 2013 hallituksen puheenjohtajaksi.

6.2 Valitaan vuoden 2013 yhdistyksen hallitukselle varapuheenjohtaja.

Samppa Hynninen ehdotti varapuheenjohtajaksi Nikolai Tsvetkovia. Tsvetkov on käytettävissä tehtävään.
Emma Lindfors ehdotti varapuheenjohtajaksi Samuel Uusi-Mäkelää. Uusi-Mäkelä on käytettävissä tehtävään.

Kun lisäehdokkaita ei enää tullut päätettiin suorittaa suljettu lippuäänestys kahden ehdokkaan, Nikolai Tsvetkovin ja Samuel Uusi-Mäkelän, välillä. Ääntenlaskun jälkeen ääntenlaskijat Ahinko ja Koivula julistavat äänestyksen tuloksen. Nikolai Tsvekov sai seitsemän ääntä, Samuel Uusi-Mäkelä 17 ja yksi ääni oli annettu A. Ankalle. Valitaan siis vuoden 2013 hallituksen varapuheenjohtajaksi Samuel Uusi-Mäkelä.

6.3 Valitaan vuoden 2013 yhdistyksen hallitukselle sihteeri.

Nina Koivula ehdotti sihteeriksi Artur Kreisbergiä. Kreisberg vastasi olevansa käytettävissä tehtävään.
Nina Koivula ehdotti sihteeriksi Tomi Lundbergiä. Lundberg vastasi olevansa käytettävissä tehtävään.

Koska halukkaita ehdokkaita oli jälleen kaksi eikä muita ehdokkaita ilmaantunut, annettiin ehdokkaiden kertoa hieman itsestään ennenkuin jälleen suoritettiin tavanomainen suljettu lippuäänestys. Äänestyksen ja ääntenlaskennan jälkeen ääntenlaskijat julkistivat tuloksen. Tomi Lundberg sai 15 ääntä ja Artur Kreisberg kymmenen. Valitaan näin vuoden 2013 hallituksen sihteeriksi Tomi Lundberg.

6.4 Valitaan vuoden 2013 yhdistyksen hallitukselle rahastonhoitaja.

Matti Ahinko ehdotti rahastonhoitajaksi Artur Kreisbergiä. Kreisberg on käytettävissä tehtävään.
Simo Haatainen ehdotti rahastonhoitajaksi Nikolai Tsvetkovia. Tsvetkov on käytettävissä tehtävään.

Jälleen ehdokas asettelun jälkeen suoritettiin suljettu lippuäänestys. Ääntenlaskijoiden toimittua, ilmeni, että Artur Kreisberg oli saanut 17 ääntä ja Nikolai Tsvetkov puolestaan kahdeksan ääntä. Valitaan siis vuoden 2013 hallituksen rahastonhoitajaksi Artur Kreisberg.

Rahastonhoitajan valinnan jälkeen Ville Lappalainen poistui kokouksesta, joten kokouksen läsnäolomäärä putosi 24:ään.

6.5 Valitaan vuoden 2013 yhdistyksen hallitukselle kuusi muuta jäsentä.

Matti Ahinko ehdotti hallituksen jäseneksi Nikolai Tsvetkovia. Tsvetkov on käytettävissä tehtävään.
Riikka Vilavaara ehdotti hallituksen jäseneksi Anton Laurilaa. Laurila on käytettävissä tehtävään.
Nina Koivula ehdotti hallituksen jäseneksi Milena Sjöblomia. Sjöblom on käytettävissä tehtävään.
Matti Ahinko ehdotti hallituksen jäseneksi Jari-Matti Kankaanpäätä. Kankaanpää on käytettävissä tehtävään.
Emma Lindfors ehdotti hallituksen jäseneksi Anna Kolehmaista. Kolehmainen on käytettävissä tehtävään.
Simo Haatainen ehdotti hallituksen jäseneksi Riikka Vilavaaraa. Vilavaara on käytettävissä tehtävään.

Koska ehdokkaita ilmaantui samanverran kuin hallituspaikkoja oli avoinna, valitaan kaikki kuusi ehdokasta vuoden 2013 yhdistyksen hallitukseen.

7. Valitaan vuodelle 2013 kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.

Simo Haatainen esitteli kokoukselle istuvan hallituksen keräämät toiminnantarkastaja- ja varatoiminnantarkastajaehdokkaat. Haatainen ehdottaa, että Annika Juvonen ja Kati Kivisaari valittaisiin varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi ja että Olli Vaniala ja Pieta Haatainen valittaisiin varatoiminnantarkastajiksi. Koska Haataisen ehdotus ei herättänyt vastustusta, valitaan edellämainitut henkilöt ehdotettuihin tehtäviin.

8. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.07.

Vastaa