Hallituksen kokous 22.11.2012

Hallituksen kokous 22.11.2012

Aika: 10.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

  • Simo Haatainen, puheenjohtaja
  • Emma Lindfors, varapuheenjohtaja
  • Lauri Marttala, sihteeri
  • Matti Ahinko, yritysvastaava
  • Artur Kreisberg, tiedottaja
  • Martti Hyvönen, opiskeluvastaava
  • Anna Kolehmainen, tapahtumavastaava, saapui kohdassa 3.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.05.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Emma Lindfors ehdotti ”7. Jäsenaloite” kohdan muuttamista sanamuotoon ”7. Jäsenaloitteet”. Hyväksytään muutosehdotus. Simo Haatainen ilmoitti haluavansa käsitellä hallituksen virkistäytymistä omana erillisenä kohtanaan. Lisätään esitylistaan siis kohta 8. Virkistäytyminen. Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Emma Lindfors ja Anna Kolehmainen ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Valitaan Lindfors ja Kolehmainen mainittuihin tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Simo Haatainen ilmoitti, että huomenna on laitoksen pikkujoulujuhla. Jari-Matti Kankaanpää oli alustavasti lupautunut lukemaan evankeliumin.

Matti Ahinko kertoi toissapäivänä pidetystä Vincit-yritysillasta. Tapahtuma oli sujunut hyvin ja positiivista palautetta oli tullut niin yrityksen kuin ainejärjestön jäsenienkin suunnalta. Kokouksessa keskusteltiin mm. Vincitin kesätyöohjelmasta.

Emma Lindfors tiedotti IT-päivän palkintojen olevan hoidossa. Varsinainen palkintojen jakaminen on vielä hoitamatta, mutta arvonnat on jo suoritettu.

6. Talousasiat

Simo Haatainen ehdotti, että jälkibudjetoidaan yhdistyksen syyskokouksen tarjouluun 50 euroa. Hyväksytään ehdotus ja budjetoidaan ehdotettu summa.

Martti Hyvönen kertoi NHL-turnauksen viimein loppuneen. Hyvönen ehdottaakin, että turnauksen palkintoja varten budjetoitaisiin yhteensä 34 euroa. Hyväksytään ehdotus ja budjetoitaan mainittu summa.

Haatainen tiedotti syyslanityöryhmän tarvitsevan noin 150 euroa Lillukan lanien järjestämiseen. Kulut kertyvät sekalaisista pienistä menoista. Hallitus keskusteli laneista ja päätti budjetoida työryhmän tarvitsemat 150 euroa.

Kokouksessa laskettiin loppuvuonna ansioituneita henkilöitä. Hallitus päätti lopulta palkita yhteensä kahdeksan ainejärjestö- ja laitosaktiivia niin sanotuilla kirjapalkinnoilla. Näitä varten päätettiin budjetoida yhteensä 80 euroa. Kirjapalkinnot pyritään luovuttamaan huomenna 23.11. tietotekniikan laitoksen pikkujoulujen yhteydessä.

Lopuksi keskusteltiin kuluneen vuoden ainejärjestötapahtumien ja -toiminnan aiheuttamista kuljetuskustannuksista. Hallituksen mielestä eräät henkilöt ovat käyttäneet omia autojaan niin paljon ainejärjestön asioiden hoitamiseen, että ainejärjestö voisi korvata heille hieman bensarahaa. Päätetään siis budjetoida yhteensä 60 euroa koko vuoden aikana kertyneisiin kuljetuskustannuksiin.

7. Jäsenaloitteet

Hallitus on jälleen vastaanottanut jäsenaloitteita. Ensimmäinen aloite käsitteli uusien istuinkalusteiden hankintaa ainejärjestötilaan (Liite – 1). Kokouksessa keskusteltiin aloitteesta, mutta ikävä kyllä tällä kertaa hallitus ei katso pystyvänsä täyttämään aloitteessa esitettyjä toiveita. Hallitus on jo aikaisemmin järjestänyt rikkoutuneelle ainejärjestötilan sohvalle korvaajan. Rikkinäinen sohva tullaan korvaamaan toisella, mutta aloitteessa ehdotusta karsitulla mallilla.

Emma Lindfors kertoi muulle hallitukselle jäseneltä IRC:n välityksellä tulleesta ehdotuksesta, joka voidaan painokkuutensa puolesta mieltää aloitteeksi. Jäsen oli huolestunut tietotekniikan laitoksen henkilökunnan sähköpostikäyttäytymisestä. Aloitteentekijän mielestä laitoksen henkilökunnalta tulee lukumääräisesti liikaa sähköpostiviestejä. Tämä aiheuttaa häiritsevän informaatiotulvan, joka puolestaan heikentää oleellisen tiedon läpäisykykyä opiskelijoiden keskuudessa. Hallitus keskusteli aiheesta pitkällisesti. Lopulta kokouksessa kuitenkin todettiin ettei hallitus, aloitteesta huolimatta, näe riittävää tarvetta puuttua henkilökunnan sähköpostikäyttäytymiseen.

8. Virkistäytyminen

Kokouksessa pohdittiin hallituksen virkistäytymistä. Kohta päätettiin kuitenkin siirtää vielä ensi viikon hallituksen kokoukseen, jotta myös rahastonhoitaja Kalle Häkkänen pääsisi paikalle kertomaan ainejärjestön rahatilanteesta ja paljonko virkistäytymisen budjetiksi olisi hänen mielestään viisasta laittaa.

9. META

Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.

10. Seuraava kokous

Päätetään seuraava kokous pidettäväksi torstaina 29.11. kello 10.00 Ag C226.1 tilassa.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.13.

Vastaa