Hallituksen järjestäytymiskokous 4.1.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen järjestäytymiskokous 4.1.2013

Aika: 12.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

 • Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
 • Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja
 • Tomi Lundberg, sihteeri
 • Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
 • Milena Sjöblom
 • Jari-Matti Kankaanpää
 • Anna Kolehmainen
 • Riikka Vilavaara
 • Nikolay Tsvetkov
 • Anton Laurila

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.11.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Kalle Häkkänen ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Anna Kolehmaista ja Artur Kreisbergiä. Valitaan Kolehmainen ja Kreisberg edellämainittuihin tehtäviin.

5. Uuden hallituksen järjestäytyminen

Uusi hallitus muodostui puheenjohtajan esityksestä seuraavasti:

 • Puheenjohtajana Kalle Häkkänen
 • Varapuheenjohtajana Samuel Uusi-Mäkelä
 • Sihteerinä Tomi Lundberg
 • Rahastonhoitajana Artur Kreisberg
 • Tapahtumavastaavina Milena Sjöblom ja Jari-Matti Kankaanpää
 • Opiskeluvastaavana Anna Kolehmainen
 • Yritysvastaavina Nikolay Tsvetkov ja Anton Laurila
 • Tiedottajana Riikka Vilavaara

6. META

Ei esille tulleita asioita.

7. Seuraava kokous

Sovitaan seuraava kokous pidettäväksi samana päivänä maanantainana 4.1.2013 klo 12.20, paikkana Agoran neuvotteluhuone C226.1

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.19.

Vastaa