Hallituksen kokous 4.1.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 4.1.2013

Aika: 12.20

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

  • Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
  • Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja
  • Tomi Lundberg, sihteeri
  • Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
  • Milena Sjöblom, tapahtumavastaava
  • Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
  • Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
  • Riikka Vilavaara, tiedottaja
  • Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
  • Anton Laurila, yritysvastaava

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.22.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisättiin esityslistaan kohdaksi 9. Fuksit saapuvat. Hyväksyttiin esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Kalle Häkkänen ehdotti pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Anna Kolehmaista ja Artur Kreisbergiä. Valittiin Kolehmainen ja Kreisberg edellämainittuihin tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Artur ilmoitti Linkin saaneen JYY:n ympäristömerkin viime vuodelta. Merkin saaneille järjestöille jaetaan ympäristödiplomi seuraavassa ympäristövaliokunnan kokouksessa. Syntyi keskustelua diplomin mahdollisesta myöntämisperusteesta. Artur uskoi luomukahviin siirtymisen olleen ratkaiseva tekijä.

6. Talousasiat

Keskusteltiin rahanhankkimiskeinoista. Kalle Häkkänen kertoi, että Linkin pitäisi saada sponsorirahaa Viklolta näihin aikoihin ja laitokselta maaliskuussa. Muilta sponsoreilta rahaa tulee vielä myöhemmin halliltuskauden aikana.

Kalle Häkkänen kertoi viime hallituksen tavoitteena olleen tappion tekeminen. Nyt olisi tarkoitus tehdä jopa hieman voittoa Linkin tapahtumista, jos mahdollista. Esitettiin muutamia kysymyksiä fuksien haalarisitsien, Instanssin ja lautapeli-illan raha-asioista. Kysymykseen fuksien haalarisitsien budjetista Häkkänen kertoi, että koska jokainen sitseille osallistuja maksaa oman osuutensa sitseistä, Linkin rahaa niihin ei mene. Kysymykseen Instanssin rahamenoista Häkkänen kertoi, että Instanssiin on oma budjetti. Kysymykseen lautapeli-iltojen kustannuksista todettiin, että niihin ei kulu Linkin rahoja kuin korkeintaan jos Linkki tarjoaa naposteltavaa.

Tilinkäyttöoikeudesta päätettiin seuraavaa: Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja saavat oikeuden tilin käyttöön ja entisiltä vastaavilta tämä oikeus poistetaan. Verkkopankkitunnukset säilyttää rahastonhoitaja. Puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle hankitaan Visa Electronit.

Kalle Häkkänen ehdotti 15 euron budjetoimista patentti ja rekisterihallituksen nimenkirjoitusoikeuden muutosmaksua varten. Budjetoitiin 15€ kyseiseen tarkoitukseen.

7. Kulkuluvat, hallituskaapin avaimet, käytänne opetus

Kalle Häkkäsen johdolla kaikki hallituksen jäsenet täyttivät kulkuavaimien hakulomakkeet. Todettiin, että entisiltä hallituksen jäseniltä pitäisi saada hallituskaappien avaimet uusille hallituksen jäsenille mahdollisimman nopeasti. Puheenjohtaja kertoi pyrkivänsä hoitaa asian yhteisesti entisten hallituksen jäsenien kanssa.

8. IRC-Koulutus

Pohdittiin IRC-koulutusta ja miten sitä voitaisiin parantaa. Ongelmaksi muodostui, ettei kukaan tiennyt ketkä ovat kevään tutorit. Päätettiin, että IRC-koulutus koordinoidaan tutoreiden kanssa, kunhan heidät saadaan selville.

9. Fuksit saapuvat

Keskusteltiin, että missä tilaisuudessa hallitus esittäytyy uusille fukseille. Vaihtoehdoiksi nousivat jo heti fuksien ensimmäisenä päivänä ja fuksisaunalla. Sovittiin, että ne ketkä pääsevät maanantaina menevät nimenhuutotilaisuuteen. Lisäksi sovittiin, että Anna Kolehmainen hoitaa fuksisaunan ilmoituksen Linkin sivuille, Artur Kreisberg hoitaa Korpin kuntoon ja Kalle Häkkänen hoitaa asiat laitoksen kanssa.

10. Toimihenkilöt

Kalle Häkkänen kertoi, ettei puheenjohtajalle ole tullut hakemuksia koskien toimihenkilöiden tehtäviä. Hän kertasi hallituksen jäsenille toimihenkilöiden tehtävät, jonka jälkeen pohdittiin ryhtyisikö joku hallituksen jäsen kyseessä oleviin tehtäviin. Anna Kolehmainen lupautui KV-vastaavan tehtävään ja Samuel Uusi-Mäkelä lupautui ympäristövastaavan ja SOPO-vastaavan tehtäviin. Muita halukkaita ei löytynyt, joten sovittiin, että tehtävien täyttämistä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Päätettiin myös, että toimihenkilöiden tehtäviä ja niihen hakeutumista pitää mainostaa kovemmin linkkiläisten keskuudessa.

11. META

Päätettiin, että lautapeli-ilta järjestettäisiin säännöllisesti ja että niiden järjestämiseen nimettäisiin toimihenkilö. Tätä henkilöä ei vielä tässä kokouksessa nimetty.

Nimettiin tiedottaja Riikka Vilavaara vastaamaan Linkin henkilötietorekisterin ylläpitämisestä.

Pohdittiin, miten kokouksia pidetään kuluvalla hallituskaudella. Pidettiin hyvänä pitää kokoukset tarvittaessa usein, mutta lyhyinä.

Päätettiin jatkaa myöhästymisien kanssa vanhaa käytäntöä eli jos joku etukäteen ilmoittamatta myöhästyy kokouksesta pahasti tai ei saavu paikalle niin tämä henkilö tarjoaa pullat seuraavassa kokouksessa.

12. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tiistaina 8.1.2013 neuvotteluhuoneessa Ag 226.1 kello 8.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.05.

Vastaa