Hallituksen kokous 29.11.2012

Hallituksen kokous 29.11.2012

Aika: 10.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

  • Simo Haatainen, puheenjohtaja
  • Emma Lindfors, varapuheenjohtaja
  • Lauri Marttala, sihteeri
  • Kalle Häkkänen, rahastonhoitaja
  • Anna Kolehmainen, tapahtumavastaava
  • Artur Kreisberg, tiedottaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.10.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Valitaan Artur Kreisberg ja Kalle Häkkänen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

5. Ilmoitusasiat

Edesmenneenä perjantaina 23.11. oli ollut pikkujoulut. Kokouksessa keskusteltiin pikkujouluihin ilmoittautuneista, mutta tulematta jättäneistä opiskelijoista. Laitoksen puolesta oltiin oltu ikävissään suurehkosta rahan menosta.

Emma Lindfors kertoi tiedekuntaneuvoston kokouksesta. Kokous oli pidetty eilen 28.11. Kokouksessa oli keskusteltu mm. yliopiston tilapalvelun toiminnasta ja uudesta suunnitteilla olevasta opintokokonaisuudesta.

6. Talousasiat

Rahastonhoitaja Kalle Häkkänen on jälleen päivittänyt loppuvuoden talousarviotaan. Tappiota olisi muutama satanen tulossa enemmän kuin virallisessa talousarviossa on arvioitu. Keskusteltiin taloudesta ja loppu- sekä alkuvuoden menoista ja tuloista.

7. Kurssi nimeltä ”Opiskelu”

Puheenjohtaja Simo Haatainen esitteli kokoukselle tietotekniikan laitoksen henkilökunnan keskuudessa levinneen ehdotuksen opiskelu -kurssista. Ville Tirrosen edotuksesta virisi keskustelua ja esiin nousi asioita puolesta sekä vastaan. Osa hallituksen jäsenistä ihmetteli mitä järkeä tälläisellä kurssilla oikein on. Kurssien opintopisteissä on työmäärät jo otettu huomioon, tulisiko tämän kurssin osalta ns. tuplapisteet? Opiskelukurssin ideaa pidettiin myös hieman aikuisia ihmisiä holhoavana. Sen sijaan opiskelijoille toivottiin opastusta esimerkiksi henkilökohtaisesta ajankäytöstä ja muista opiskelemiseen oppimisen osa-alueista. Lisäksi kurssi-idean keskustelussa nousi jälleen esille toive saada opiskelijoille Agoralta enemmän tiloja ja mahdollisuuksia tehdä demoja, kurssitehtäviä ja harkkoja. Ainejärjestön puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat laitoksen henkilökuntaan yhteydessä kurssi-idean tiimoilta ja tuovat heidän keskusteluunsa hieman opiskelijoiden näkökulmaa.

8. Joulusiivous

Hallitus mietti joulusiivouksen ajankohtaa. 17.12. maanantaina nousi vahvaksi siivouspäiväehdokkaaksi ja siivouspäivä päätettiinkin sijoittaa kyseiseen ajankohtaan. Siivous on normaalisti aloitettu iltapäivällä noin kello 15.00. Anna Kolehmainen lupasi hakea Agoran siivoojilta siivouskärryn lainaksi. Siivousbudjetointi tehtäneen seuraavassa kokouksessa, kun tapahtuman menot ovat tarkemmin tiedossa.

9. Virkistäytyminen

Rahastonhoitaja Häkkänen ehdotti virkistäytymisen maksimibudjetiksi 100 euroa. Hallitus pohti virkistäytymisen pidettäväksi Kuokkalassa puheenjohtaja Haataisen kotitalossa, jossa on mm. sauna ja kerhotila. Keskusteltiin virkistäytymisestä ja päätettiin lopulta budjetoida ehdotettu 100 euroa.

10. META

Ei muita esille tulleita asioita.

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous sovittiin tiistaille 11.12. kello 17.00 ja kokouspaikaksi päätettiin anniskeluravintola Sohwi.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.14.

Vastaa