Hallituksen kokous 12.2.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 12.2.2013

Aika: 08.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

 • Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
 • Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja
 • Tomi Lundberg, sihteeri
 • Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
 • Milena Sjöblom, tapahtumavastaava, poissa
 • Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
 • Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
 • Riikka Vilavaara, tiedottaja
 • Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava, poissa
 • Anton Laurila, yritysvastaava
 • Sonja Kärkkäinen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.01.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään kohdaksi 7. tutoreiden suosittelu. Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Anton Laurila ja Artur Kreisberg lupautuivat vapaaehtoisiksi pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Hyväksytään Laurila ja Kreisberg edellä mainittuihin tehtäviin.

Siirrytään kohtaan 7. tutoreiden suosittelu.

5. Ilmoitusasiat

Anna Kolehmainen kertoi, että Lyhty-iltaa on siirretty viikolla eteenpäin johtuen päällekkäisistä tapahtumista.

Häkkänen kertoi, että IT-tiedekunnan publiikki on tulossa nyt perjantaina. Linkin ja Dumpin puheenjohtajat on kutsuttu, mutta Häkkäsen kalenteriin ei ko. tapahtuma mahdu. Vara-puheenjohtaja Samuel Uusi-Mäkelä kertoi osallistuvansa publiikkiin. Lisäksi Häkkänen kertoi 27.2. järjestettävästä dekaanin ja opiskelijoiden keskustelutilaisuudesta. Häkkänen kertoi, ettei hän sinne kerkeä ja ehdotti että Anna Kolehmainen ja Riikka Vilavaara menisivät tilaisuuteen. Kolehmainen ja Vilavaara lupasivat mennä tilaisuuteen, jos vain mitenkään pystyvät.

Häkkänen jatkoi, että eilen oli IT-hallopedien tapaaminen. Tapaamiseen oli kutsuttu hallopedit, ainejärjestöjen puheenjohtajat sekä Kopo-vastaavat. Näitä tapaamisia on tulossa myöhemminkin. Häkkänen kävi tapaamisen kulkua lyhyesti läpi. Hän myös mainitsi, että uusien hallopedien haku on ensi syksyllä. Tapaamisessa oli käynyt ilmi, että kauppakorkea on lopettamassa vapaan sivuainehaun ja siten he haluat IT-tiedekunnan lopettavan kauppatieteiden maisterien koulutuksen. Asia on herättänyt vastustusta IT-tiedekunnassa. Häkkänen kertoi, ettei Linkillä ole tarvetta ainejärjestönä ottaa asiaan virallisesti kantaan.

Samuel Uusi-Mäkelä mainitsi ympäristövaliokunnan kirpparista ja kertoi ilmoittautuneensa järjestäjäksi. Hän pistää asiasta tietoa myöhemmin sähköpostilistalle.

Anton Laurila kertoi, että IRC-koulutukselle saatiin mahdollisia aikoja. Sopivin aika hallituksen jäsenille olisi perjantaina 22.2. klo 10 – 12. Tarkoituksena on tämän lisäksi pyrkiä järjestämään toinen koulutus myöhemmin jos on tarvetta. Lisäksi Laurila kertoi, että Accenturen tapahtuma on 5.4. nanosaunalla. Paikka saattaa vaihtua jos löytyy tilavampi kokoustila muualta.

6. Talousasiat

Artur kertoi, että kyykkämaksuja on tullut. Lisäksi hän mainitsi, että talous voi hyvin, mutta bussilasku saattaa lohkaista aika ison osan varallisuutta.

Jari-Matti Kankaanpää kysyi, onko Dumpilta tullut maksusuoritusta. Artur Kreisberg vastasi kielteisesti.
Kankaanpää jatkoi, että huomenna on luonnontieteellinen laskiainen ja sen johdosta kauppaan pitäisi mennä ostamaan tarjottavaa. Huolenaiheena on ostosten määrä, eli autolle olisi tarvetta. Todettiin että eiköhän auto järjesty jostain.

Anna Kolehmainen poistui hakemaan palautelaatikon sisältöä.

Kalle Häkkänen ehdotti, että budjetoidaan 25€ sitsimaksuihin. Ehdotus hyväksyttiin. Budjetoidaan 25€ sitsimaksuihin.

Häkkänen kertoi Magna Cartan vuosijuhlasta. Sinne on Linkiltä mahdollisuus osallistua 1 – 2 henkilöä. Osallistumismaksun maksaa ainejärjestö. Hallituksen keskuudesta ei löytynyt suurta innostusta tapahtumaan osallistumisesta, sillä edeltävänä päivänä on Linkin synttärit. Häkkänen ehdotti, että budjetoidaan 60€ Magna Cartan vuosijuhlaan sekä lahjaan. Budjetoidaan 60€ Magna Cartan vuosijuhlaan sekä lahjaan.

7. Tutoreiden suosittelu

Sonja Kärkkäinen esittäytyi. Hän on hakemassa maisteritutoriksi, ja on nyt kokouksessa hakemassa hallitukselta suositusta. Hallitus katsoi Kärkkäisen hyvin päteväksi. Hallitus suosittelee Kärkkäistä tietotekniikan laitoksen tutoriksi.

Siirrytään kohtaan 5. ilmoitusasiat.

8. META

Anna Kolehmainen ja Riikka Vilavaara lukivat hallitukselle palautteita.

 1. Ehdotus juomalaulukilpailun järjestämisestä (Liite 1).
 2. Ehdotus vanhentuneiden ruokalippujen jakamisesta vanhojen linkkareiden kesken      (Liite 2).

Todettiin toimistovastaavan toiminnan olleen nohevaa. Päätetään lahjoa toimistovastaavaa ruokalipukkeilla. Lisäksi Anton Laurila ehdotti, että lautapelivastaavalle lahjotaan ruokalipukkeilla. Päätetään, että lautapelivastaavaa lahjotaan ruokalipukkeilla.

Kankaanpää kertoi, että hän on Luupin jäsenten kesken keskustellut juomapolitiikasta. Hän on saanut tarjouksen hunajaviinistä, jota hänen mielestään voisi tarjota jossain Linkin tapahtumassa. Todettiin että asiasta keskustellaan myöhemmin lisää.

Anton Laurila kertoi, että MM-kyykkä onnistui Linkin osalta hyvin.

Kalle Häkkänen ehdotti, että juomalaulukilpailun vastuuhenkilöksi nimitetään Jari-Matti Kankaanpää. Kankaanpää valitaan ko. tehtävään.

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään maanantaina 18.2. kello 16.00, paikkana Ag 226.1.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.07.

 

Vastaa