Hallituksen kokous 5.2.2013

Hallituksen kokous 5.2.2013

Aika: 08.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

 • Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
 • Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja
 • Tomi Lundberg, sihteeri, saapui kohdassa 1
 • Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
 • Milena Sjöblom, tapahtumavastaava
 • Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
 • Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
 • Riikka Vilavaara, tiedottaja
 • Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
 • Anton Laurila, yritysvastaava
 • Paavo Vanninen, liikuntavastaava, saapui kohdassa 5
 • Jarkko Vilhunen, Linkin jäsen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.06.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Vapaaehtoisesti pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ilmoittautuivat Riikka Vilavaara ja Nikolay Tsvetkov. Valitaan Vilavaara ja Tsvetkov ko. tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Jarkko Vilhunen ilmoitti, että on varannut Lillukan Linkille kevätlaneihin jo ennalta, koska viime laneissa siihen tarjoutui mahdollisuus. Hallitus piti toimintaa nohevana.

Milena Sjöblom ilmoitti, että luonnontieteellinen laskiainen on ensi keskiviikkona.

Paavo Vanninen saapui.

Jari-Matti Kankaanpää ilmoitti, että MM-kyykkä tapahtuu piakkoin.

Simo Haatainen saapui ja poistui.

Kalle Häkkänen ehdotti, että Arthur Kreisberg hoitaa MM-kyykän maksuihin viitenumerot. Kreisberg kertoi hoitavansa asian.

Jari-Matti Kankaanpää ilmoitti, että haalarimerkkien ompeluilta on torstaina (7.2.2013) Rentukassa.

Riikka Vilavaara ilmoitti, että Bran korruptioilta on huomenna niille, jotka ovat sinne ennakkoilmoittautuneet. Lisäksi hän toivoi, että kun sähköpostilistalle lähetetään viestejä eteenpäin niin poistetaan niistä kohta ”voisitteko pistää eteenpäin…” sillä se häiritsee viestien lukemista.

Paavo Vanninen ilmoitti, että kahden viikon päästä on sählyturnaus. Hän kysyi, että ilmoittaako hän sinne joukkueen Linkiltä. Hintana on 30€ per joukkue jos joukkueesta löytyy joku tuomaroimaan ja 35€ jos ei tuomareita osallistuvasta joukkueesta löydy. Sovittiin, että ensin kartoitetaan halukkuutta ja sitten vasta ilmoitetaan mahdollinen joukkue. Ehdotettiin myös, että hankitaan JYYltä avustusta ko. tapahtumaan mikäli sinne ilmoittaudutaan.

6. Talousasiat

Arthur Kreisberg kertoi, että tammikuun tilanne pankkitilillä on hieman miinuksella. Toisaalta käteistä on kertynyt 191€ haalareiden, haalarimerkkien ja yhden pinssin myynnistä, eli talous voi teoriassa hyvin.

Milena Sjöblom ehdotti luonnontieteelliseen laskiaiseen budjetoitavaksi 200€. Budjetoidaan 200€ ko. tapahtumaan.

Arthur Kreisberg hakee Visa Electroninsa, kunhan saa allekirjoitetun pöytäkirjan viime kokouksesta käsiinsä.

Kalle Häkkänen ehdotti, että aamupalaan budjetoidaan 5€ per osallistuja eli 60€ yhteensä. Päätetään budjetoida 60€ aamupalaan.

Kokous piti tauon ruuan noutamista varten.

7. Toimintasuunnitelma

Kalle Häkkäsen johdolla tarkasteltiin hallituksen toimintasuunnitelmaa.

Suurta keskustelua herätti kohta ”jäsenistön aktivointi”. Todettiin, että Linkin nuoruuden vuoksi on vielä helppo muuttaa nykyisiä toimintatapoja, jos vain saataisiin ihmisiä osallistumaan. Koska Linkillä ei ole vuodessa kuin muutama tapahtuma johon tarvitaan useampi ihminen, on tavoitteen saavuttaminen haastavaa.

Arthur Kresberg ilmoitti, että hän on löytänyt Kattilasta käyttämättömiä ruokalipukkeita. Sovittiin, että Kreisberg tiedustelee ovatko ne vielä käyttökelpoisia.

Riikka Vilavaara ilmoitti että IRC-koulutusta ei ole järjestetty, koska tutoriin ei ole saatu yhteyttä. Ehdotettiin, että amanuenssi Markkasen ja ITKY100 kurssin kautta saatettaisiin tietoa fukseille koulutuksesta. Sovittiin, Anton Laurila hoitaa asiaa.

Anna Kolehmainen kertoi Auri Kaihlavirran kysyneen, saako Linkin tapahtumista kuvia rekrytointisivuille. Samalla kun kuvaajiin otetaan yhteyttä kysytään, milloin hallituksen jäsenet voitaisiin kuvata Linkin kotisivuille.

Kalle Häkkänen kertoi, että Linkin jäsenlehti on suunniteltu otettavan Harjun painosta, koska sieltä on saatu halvin tarjous. Päätetään kuitenkin budjetoida jäsenlehden paino vasta kun tiedetään tarkemmin painoerän koko ja siten hinta.

Tarkemmin toimintasuunnitelmasta tarkasteluun otettiin seuraavat kohdat:

 • Tuleva sääntömuutos Linkin jäsenyyttä koskien. Nykyisin Linkin säännöt eivät mahdollisteta jäsenien ”luonnollista” poistumista, mikä tulevaisuudessa voi aiheuttaa ongelmia kokouksien koolle kutsumisessa. Ratkaisuksi ehdotettiin väliaikaisesti symbolisen jäsenmaksun käyttöönottoa, esim. 1€ per vuosi, jotta yliopistolta poistuneet jäsenet saadaan putsattua rekistereistä. Toinen mahdollisuus olisi tehdä jäsenyydestä määräaikainen.
 • Hallituksen koko ja toimenkuva. Pohdittiin, että tarvitseeko hallituksen olla sen kokoinen tai sisältää ne toimenkuvat jotka siihen nyt sisältyvät. Todettiin nykyisen ratkaisun olevan riittävä.
 • Toiminnantarkastajalle asetetut vaatimukset. Linkin säännöt vaativat, että toiminnantarkastajat tulevat järjestön ulkopuolelta. Tavoitteena olisi muuttaa sääntöjä siten, että myös linkin jäsenistöstä voitaisiin valita toiminnantarkastajat. Tämä helpottaisi toiminnantarkastajien hankkimista.
 • Yhdistyksen yleiskokouksiin osallistuminen teknisin apuvälinein. Toistaiseksi Linkin yleiskokouksiin ei ole voinut osallistua teknisin apuvälinen. Tarkoitus olisi pohtia, muutetaanko sääntöjä siten, että teknisin apuvälinen osallistuminen yleiskokouksiin olisi mahdollista.

Kalle Häkkänen esitti perustettavaksi Sääntömuutostyöryhmää 2013. Ehdotus hyväksytään. Häkkänen ehdotti työryhmän johtajaksi Arthur Kreisbergiä. Nimitetään Kreisberg työryhmän johtajaksi.

Ehdotettiin, että tapahtumavastaavat järjestävät ”valmistumisillan” jossa työssäkäyvät entiset linkkiläiset kertovat opiskelijoille työelämästä. Tämä voisi motivoida opiskelijoita valmistumaan.

Pohdittiin, että vaihto-opiskelijoihin voitaisiin pyrkiä pitämään Annan Kolehmaisen kautta paremmin yhteyttä. Kolehmainen kertoi lähettäneensä vaihto-opiskelijoille viestejä, mutta hän ei ole saanut yhtään vastausta.

Jari-Matti Kankaanpää kysyi, tietääkö joku tapahtumasta nimeltä Agora Championship. Hän kertoi, että tapahtumaa on joskus järjestetty, mutta ei tiennyt että milloin viimeksi. Arthur Kreisberg kertoi, että hänen fuksivuotena tapahtuma järjestettiin, mutta sen jälkeen siitä ei ole kuulunut mitään.
Ehdotettiin, että elvytettäisiin vanha Agora championship tapahtuma. Asetettiin tapahtumavastaavat tutkimaan asiaa.

Kalle Häkkänen ehdottaa Jyväsmetron työryhmää perustettavaksi. Ehdotus hyväksytään. Häkkänen ehdotti Jari-Matti Kankaanpäätä työryhmän johtajaksi. Kankaanpää nimitetään ko. tehtävään.

Kalle Häkkänen ilmoitti olevansa vapaaehtoinen simantekijä vappusaunalle. Lisäksi Häkkänen kertoi, ettei Instanssi näyttäisi tekevän tappiota Linkille.

Ehdotettiin, että Linkille tehtäisiin uusi haalarimerkki. Ehdotus sai kannatusta. Päätettiin, että aiheesta voitaisiin järjestää pienimuotoinen kilpailu. Riikka Vilavaara lupasi ottaa asian hoidettavakseen.

8. META

Nikolay Tsvetkov kysyi, että pistetäänkö Vincityn viesti heidän kesätyökampanjastaan eteenpäin. Päätettiin, että viesti voitaisiin laittaa eteenpäin Linkin rekrytointi-listalle.

Milena Sjöblom kertoi, että YK:n suunnalta on tullut tiedustelua risteilylle lähdöstä. Päätettiin, ettei risteilyä järjestetä, sillä keväällä on niin paljon muita tapahtumia. Lisäksi Sjöblom kertoi, että Emilen suunnalta on tullut kyselyä sitsien järjestämisestä. Koska sitsien järjestämisajankohta on samoihin aikoihin kuin sählyturnaus ja Instanssi niin päätettiin ettei sitseihin osallistuta.

Riikka Vilavaara kysyi, että mitä tehdään aikaisemmin esille tulleeseen toiveeseen lähettää kokousten pöytäkirjat sähköpostilla jäsenistölle. Päätettiin, että jatkossa pöytäkirjat lähetetään sähköpostilla jäsenistölle. Päätettiin tehtävän kuuluvan sihteerille.

Jarkko Vilhunen ja Anna Kolehmainen poistuivat.

Riikka Vilavaara otti puheeksi tiedotusvastuunjaon. Koska toisinaan on epäselvää että kuka tiedottaa ja mistä, voisi olla hyväksi päättää vastuunjako jotta tiedonkulussa ei tapahdu katkeamista. Päätetään, että tiedonkulku tapahtuu tulevaisuudessa asianomaisten vastaavien kautta, koska he kuitenkin tietävät vastuualueensa tapahtumista parhaiten.

Milena Sjöblom tiedusteli että laitetaanko Linkin tapahtumista Facebook-eventejä. Anton Laurila ehdotti, että sellaiset tapahtumat, joissa on muidenkin ainejärjestöjen osallistujia, voitaisiin laittaa Facebookiin laittaa.

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään tiistaina 12.2.2013 kello 8.00 paikkana Ag 226.1

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.12

 

Vastaa