Hallituksen kokous 28.01.13

Aika: 16.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

 • Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
 • Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja
 • Tomi Lundberg, sihteeri
 • Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
 • Milena Sjöblom, tapahtumavastaava, poissa
 • Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
 • Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
 • Riikka Vilavaara, tiedottaja, poissa
 • Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava, poissa
 • Anton Laurila, yritysvastaava
 • Paavo Vanninen, liikuntavastaava

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.03.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Vapaaehtoisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ilmoittautuivat Anton Laurila ja Anna Kolehmainen. Valitaan Laurila ja Kolehmainen ko. tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Jari-Matti Kankaanpää ilmoitti, että kyykkä-ilta järjestetään tiistaina. Lisäksi hän ilmoitti, että Dumpilta on pyydetty haalarisitseistä kustannusarvio ainejärjestöittäin.

6. Talousasiat

Arthur Kreisberg ilmoitti, että taloustilanne ei ole muuttunut paljoakaan.

Jari-Matti Kankaanpää kertoi, että MM-kyykkäbussit maksavat 415€, ja koska lähtijöitä on 24 niin päätä kohden hinta on n. 17€. Ehdotettiin, ettei sponsoroida lähtijöitä, että myöhemmin voidaan järjestää jotain muuta tapahtumaa. Päätetään kuitenkin sponsoroida matkaa siten että bussi maksaa 15€ henkilöä kohden sekä pelaaminen 12€ pelaajaa kohden.

Kalle Häkkänen ehdotti, että rahastonhoitajalle Arthur Kreisbergille hankitaan Visa Electron. Päätetään hankkia rahastonhoitaja Kreisbergille Visa Electron.

Kalle Häkkänen ehdotti, että budjetoidaan 100€ Linkin synttärisaunaan. Päätetään budjetoida ko. summa.

7. META

Anton Laurila kertoi, että Qvantel ja Versine ovat ilmoittaneet olevansa potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Lisäksi Accenturen ekskursiosta hän tiedusteli, että milloin hallituslaisten mielestä tämä kannattaisi järjestetään. Ehdotettiin, että reissu järjestetään viikolla 14. Ehdotusta pidettiin hyvänä, mutta varsinaista päätöstä matkan järjestämisestä ei vielä tehty.

Samuel Uusi-Mäkelä kysyi, että järjestetäänkö Linkille vastaavanlaiset ilmoittautumissäännöt tapahtumiin kuten Dumpilla on. Päätettiin, ettei varsinaisia sääntöjä laadita, vaan jokaisen tapahtuman ilmoittautumisen yhteydessä kerrotaan säännöt aina erikseen.

Arthur Kreisberg kysyi, että pitäisikö toimintasuunnitelmaa tarkastella ja mahdollisesti pistää toimeen. Päätettiin, että asia otetaan esille seuraavassa kokouksessa.

Lisäksi Anna Kolehmainen muistutti Linkin jäsenyyttä koskevasta sääntömuutoksesta. Päätettiin, että asiasta keskustellaan myöhemmin.

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään aamupalakokouksena tiistaina 5.2.2013 klo 8.00.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.54.

 

Vastaa