Hallituksen kokous 23.1.2013

Hallituksen kokous 23.1.2013

Aika: 8.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

 • Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
 • Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja
 • Tomi Lundberg, sihteeri
 • Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
 • Milena Sjöblom, tapahtumavastaava
 • Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
 • Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
 • Riikka Vilavaara, tiedottaja, saapui kohdassa 2
 • Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
 • Anton Laurila, yritysvastaava
 • Paavo Vanninen, saapui kohdassa 3
 • Simo Haatainen, Linkin Simo, saapui kohdassa 5
 • Emma Lindfors, saapui kohdassa 10.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Riikka Vilavaara saapui.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään kohdat 8. Uudet toimihenkilöt ja 9. Kattilan uusi naulakko. Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Kalle Häkkänen ehdotti pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Samuel Uusi-Mäkelää ja Milena Sjöblomia. Valitaan Sjöblom ja Uusi-Mäkelä ko. tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Paavo Vanninen esittäytyi. Hän on esittänyt kiinnostusta Linkin liikuntavastaavan tehtäviin.

Kalle Häkkänen kysyi JYYn järjestöaamiaisesta. Paikalla olleet kertoivat järjestöaamiaisen asiasisällöstä, joka keskittyi JYYn ainejärjestöille jakamaan rahalliseen avustukseen. Kreisberg kertoi uudesta pisteytystavasta JYYn avustuksia hakiessa.

Milena Sjöblom kertoi kyykkä-illan olevan ensi tiistaina. Hän ehdotti, että Linkki kustantaa grillin sekä hiilet ja osallistujat tuovat omat eväänsä. Ehdotus sai kannatusta hallituksen joukossa. Hän kertoi lähettäneensä Syrinxille ja YK:lle sähköpostia asiasta, tavoitteena tiedustella, olisiko heidän puolelta kiinnostusta osallistu kyykkä-iltaan.

Nikolay Tsvetkov kertoi, että yritysvastaavat ovat lähettäneet postia vanhoille Linkin yhteistyökumppaneille sekä kuudelle uudelle potentiaaliselle yhteistyökumppanille. Vielä ei ole tullut vastauksia.

Linkin Simo saapui.

Anton Laurila kertoi mahdollisuudesta lähteä Accenturelle exursiolle. Accenturen päästä on kerrottu, että kuukauden varoitusajalla on mahdollista lähteä Helsingin päähän tutustumaan yrityksen toimintaan. Mahdollista on myös, että Accenturelta tulee joku puhumaan Linkin tapahtumiin.

Kalle Häkkänen kertoi, että Holvin perustaja Kristoffer Lawson on keskustellut Simo Haataisen kanssa siitä, että hän on tulossa ensi tiistaina Jyväskylään. Lawson on tiedustellut yhteistyönäkymistä. Häkkänen kysyi, onko hallituslaisilla kiinnostusta yhteistyöhön. Hallitus katsoi yhteydenoton jättäneen niin paljon avoimeksi, ettei mitään päätöksiä varsinaisesti pystytty tekemään.

6. Talousasiat

Arthur Kreisberg kertoi, että taloustilanne on tyydyttävä.

Jari-Matti Kankaanpää kertoi, että sitsien varsinaisesta hinnasta ei ole vielä tietoa.

Kankaanpää kertoi, että kyykkäbussi hankitaan puoliksi Ynnän kanssa ja Linkin paikat on täytetty yhtä lukuunottamatta. Hintana noin 17€ per lähtijä. Jos Ynnän riveistä ei ole tarpeeksi lähtijöitä, Linkin puolelta on mahdollisuus saattaa bussi täyteen.

Kankaanpää jatkoi luonnontieteellisestä laskiaisesta. Porukka on kallistunut Majakosken suuntaan, sillä viime tapahtumasta on tullut negatiivista palautetta. Majakosken vuokra on 500€. Hinta jaetaan viiden ainejärjestön kesken. Tämän lisäksi hintaa tulee nostattamaan ruuat ja bussit. Kustannusten Linkin suuntaan arvioidaan olevan noin 200€.

Linkin Simo julisti, että laitos maksaa Instanssin vuokran ja julisteet.

Anton kysyi, onko oleellista hankkia sponsoreita Instanssiin. Kalle Häkkänen kertoi, ettei se ole tarpeellista, mutta jos löytyy halukkaita sponsoreita niin voi värvätä lisääkin.

Anton Laurila kertoi, että MALin talviseminaari on 23. – 24.3. Tällä hetkellä lähdössä on Laurila itse ja pari muuta henkilöä. Jari-Matti Kankaanpää ilmaisi kiinnostuksensa tapahtumaan lähtemisestä.

7. Kunniamaininta tai palkinto Veskulle ansiokkaasta Win8-työpajasta

Emma Lindfors on ehdottanut, että Linkki voisi palkita Veskun Win8-työpajan järjestämisestä. Budjetoidaan 15€ kirjapalkinnon hankkimiseksi.

8. Uudet toimihenkilöt

Liikuntavastaavaksi nimitetään Paavo Vanninen.

Liittovastaavaksi nimitetään Anton Laurila.

Lautapelivastaavaksi nimitetään Hannu Viinikainen.

9. Kattilan naulakko

On saatu palautetta, että Kattilaan tarvittaisiin uusi naulakko. Hallituksen keskuudessa vallitsi hyväksyntä ehdotuksen puolesta. Anton Laurila asetettiin kysymään vahtimestarilta onko Agoralla ylimääräisiä naulakoita. Jos ylimääräisiä naulakoita ei ole, myöhemmin katsotaan mistä naulakko voitaisiin hankkia.

Jari-Matti Kankaanpää kysyi, onko Kattilassa oleva tulostin sekä eräs näyttö missään käytössä. Tulostimen todettiin olevan toimettomana, mutta näytöllä on vielä käyttöä. Päätettiin kysyä laitokselta, mihin tulostimen voi sijoittaa.

10. META

Samuel Uusi-Mäkelä kysyi pankkireissun pöytäkirjasta. Kalle Häkkänen kertoi sen olleen epäonninen, sillä mukana ei ollut kaikkia tarvittavia asiakirjoja. Uusi yritys järjestetään, kun tarvittavat asiakirjat saadaan hankittua.

Jari-Matti Kankaanpää kertoi, että Luupilta (Tampereen yliopiston matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden ainejärjestö) on tullut kutsu kyykkäreissun jatkoille.

Emma Lindfors saapui.

Kalle Häkkänen ehdotti, että tutorien hausta pistetään postia Linkin postilistalle. Samaiseen viestiin pistettäisiin, että halukkaat tulevat kysymään hallituksen suositusta työhön. Ehdotusta pidettiin validina.

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään maanantaina 28.1.2013 kello 16.00 paikkana Ag 226.1.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.13.

 

Vastaa