Hallituksen kokous 14.1.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 14.1.2013

Aika: 16.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

 • Kalle Häkkänen, puheenjohtaja, saapui kohdassa 7.
 • Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja, toimi kokouksen puheenjohtajana
 • Tomi Lundberg, sihteeri
 • Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
 • Milena Sjöblom, tapahtumavastaava
 • Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
 • Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
 • Riikka Vilavaara, tiedottaja
 • Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
 • Anton Laurila, yritysvastaava
 • Ricardo Santos
 • Sanna Koistinen, Linkin JYY-kummi, poistui kohdassa 7.
 • Simo Haatainen, Linkin Simo, saapui kohdassa 10.

1. Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtaja (Samuel Uusi-Mäkelä) avasi kokouksen kello 16.00

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään esityslistaan kohdaksi 8. Uusien jäsenten hyväksyminen. Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Samuel Uusi-Mäkelä ehdotti Nikolai Tsvetkovia ja Riikka Vilavaaraa pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Valitiin Tsvetkov ja Vilavaara ko. tehtäviin.

Siirrytään esityslistan kohtaan 7. Sanna Koistinen kertoo JYY:n kuulumiset

7. Sanna Koistinen kertoo JYY:n kuulumiset

Sanna Koistinen, Linkin JYY-kummi, Esittäytyi. Hän kertoi JYY:n toiminnasta sekä valoitti JYYn antamaa tukea ja avustuksia ainejärjestöille. Hän myös kertoi JYY:n järjestämistä tapahtumista, aamiastapaamisesta ja järjestökoulutusseminaarista.

Kalle Häkkänen saapui.

Anton Laurila kysyi, onko JYY:n suunnalta toiveita ainejärjestöille. Sanna Koistinen sanoi, että edellä mainittuihin tapahtumiin kaivattaisiin osallistujia. Kalle Häkkänen ilmoitti, olevansa halukas tapaamaan Linkin JYY-kummia, sillä Linkin ja JYY:n yhteistoiminta on viime vuosina ollut hiljaista.

Sanna Koistinen poistui.

Palataan esityslistan kohtaan 5. Ilmoitusasiat

5. Ilmoitusasiat

Ricardo Santos esittäytyi. Hän on hakenut Linkin toimistovastaavan tehtävää. Asiasta lisää kohdassa 8.

Tapahtumavastaavat ilmoittivat, että (haalarinkorkkaus)sitsien suunnittelu etenee hyvin.
Kyykkäbussit ja luonnontieteelliset laskiaiset- tapaaminen on tulossa.

Jari-Matti Kankaanpää kertoi, ettei ole saanut yhteyttä uusien fuksien tutoriin.

6. Talousasiat

Kalle Häkkänen kertoi, ettei rahastonhoitajalla ole vielä tilinkäyttöoikeutta. Häkkänen rauhoitteli, että rahasto on kyllä vielä olemassa.

8. Toimihenkilönimityksiä

Toimistovastaavaksi nimettiin Ricardo Santos.

Graafikoiksi nimitettiin Ari-Pekka Koponen ja Samir Aissa Baccouche.

Jari-Matti Kankaanpää kysyi, saadaanko graafikot piirtämään sitsien lauluvihkoon kansikuvan. Todettiin sen olevan mahdollista.

Anna Kolehmainen ehdotti, että toimihenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet jaettaisiin hallituksen jäsenille. Todettiin, että näin tapahtukoon.

Liikuntavastaava ja liittovastaava vielä uupuvat. Etsinnät jatkuvat.

9. Uusien jäsenten hyväksyminen

Riikka Vilavaara kertoi, että tänä aamuna oli ollut 21 uutta hakijaa odottamassa hyväksyntää. Hyväksyttiin kaikki 21 uusiksi linkkiläisiksi. (Liite 1)

10. META

Riikka Vilavaara kertoi, että Linkin syntymäpäivä on tulossa ja että asiaa pitäisi jotenkin juhlistaa. Milena Sjöblom kertoi löytäneensä tiedon, että ensimmäinen Linkin hallituksen kokouksen päivämäärä on ollut 16.2. ja tämän päivän lähettyville pitäisi saada järjestettyä juhlat. Viime vuonna tapahtumaa on juhlistettu Lillukassa ja ohjelmassa on ollut kakun syömistä ja saunomista. Ehdotettiin, että pyrittäisiin järjestämään samat tapahtumat kuin viime vuonna. Päivämääräksi kaavailtiin ensisijaisesti 22.2. Mikäli Lillukkaa ei saada tuolloin varattua, pidetään 15.2. vara-päivänä. Asetettiin Milena Sjöblom hoitamaan Lillukan varausta.

Simo Haatainen saapui kokoukseen.

Samuel Uusi-Mäkelä kysyi, osallistuuko Linkki reilun korkeakoulun haasteeseen, eli sitoudummeko hankkimaan tapahtumiimme reilun kaupan kahvia ja teetä. Anna Kolehmainen ehdotti, että Kattilassa pidättäydytään luomukahvissa ettei tapahtuisi jatkuvaa laadun vaihtamista. Ehdotus sai hallituksen riveistä kannatusta. Ehdotettiin, että reilun kaupan tuotteita käytetään Linkin tapahtumissa tarpeen niin tullessa. Todettiin myös, ettemme rupea promoamaan tätä asiaa millään tavalla.

Simo Haatainen poistui kokouksesta.

Nikolai Tsvetkov kertoi, että edellisten vuosien postia tutkiessaan hän huomasi, että yrityssopimusten hinnat ovat olleet pääsääntöisesti 300 – 500€ ja tiedusteli, mikä olisi sopiva hinta tänä vuonna. Kalle Häkkänen ehdotti 500€ olevan sopiva hinta sopimuksille.

Milena Sjöblom ilmoitti, että luonnontieteellisen laskiaisen kokokus on huomenna ja kysyi, onko hänellä oikeus sitouttaa Linkki tapahtuman suunnitteluun. Päätettiin, että Linkki sitoutuu vähintään tapahtumavastaavien voimin osallistumaan luonnontieellisen laskiaisen järjestämiseen. Kalle Häkkänen toivoi, että mahdolliset Linkille aiheutuvat kustannukset pyrittäisiin pitämään minimissä.

Sjöblom kertoi ympäristövastaavalle, ettei Linkin fuksisaunalla käytetty kertakäyttöasitoita ja että pullot palautettiin.

Ricardo Santos antoi itsensä ja muiden fuksien puolesta positiivista palautetta fuksisaunalta. Hallituksen piirissä levisi tyytyväisyys asiasta.

Ehdotettiin, että voitaisiin rohkaista linkkiläisiä ideointiin mahdollisia järjestettäviä tapahtumia ajatellen. Ehdotusta mahdollisesta kyselystä pidettiin muuten hyvänä, mutta vastausprosenttia epäiltiin kovin pieneksi.

Samuel Uusi-Mäkelä välitti ympäristövaliokunnan kokouksesta viestin, että JYY järjestää tapahtuman, jossa huonot joululahjat voi pistää kiertoon. Tarkka aika tapahtumalle on vielä auki. Uusi-Mäkelä ehdotti, että asiasta voitaisiin pistää linkkiläisille viestiä.

Milena Sjöblom kysyi, onko kukaan kuullut puhetta mahdollisesta verenluovutuksesta. Eräältä fuksilta tuli ehdotus, että Linkin puolesta lähdetisiin luovuttamaan verta. Sovittiin, että JYY-kummilta kysytään asiasta.

Samuel Uusi-Mäkelä ehdotti, että Kattilaan pistettäisiin lista, johon linkkiläiset voisivat pistää niitä tavaroitansa, joista haluavat päästä eroon ja mitä tarvitsevat. Ehdotettiin pelkkää annetaan-listaa, sillä epäiltiin listan muuten villiintyvän pahasti

Kattilan rikkinäisestä sohvasta ja sen poisviennistä syntyi keskustelua. Asetettiin Milena Sjöblom kysymään Kortepohjassa olevasta roskalavasta.

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään Ke 23.1. klo 8.00, paikkana Projektitila Ag 226.1.

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.58.

Vastaa