Hallituksen kokous 18.3.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 18.3.2013.

Aika: 8.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
Samuel Uusi-Mäkelä, varapuheenjohtaja, toimi kokouksen sihteerinä
Tomi Lundberg, sihteeri, saapui kohdassa 5
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Milena Sjöblom, tapahtumavastaava
Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
Riikka Vilavaara, tiedottaja, saapui kohdassa 7
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Anton Laurila, yritysvastaava

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8:03.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Kalle Häkkänen ehdotti pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Anna Kolehmaista ja Anton Laurilaa. Valitaan Kolehmainen ja Laurila ko. tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Anna Kolehmainen kertoi selvittäneensä, että muita kuin puisia penkkkejä ei ole saatavilla Kattilaan eikä Linkillä ole häkkivarastoa. Kolehmainen tiedustelee asiaa kuitenkin lisää.

Kalle Häkkänen kertoi, että Instanssin haalarimerkit ovat saapuneet.

Tomi Lundberg saapui.

6. Talousasiat

Artur Kreisberg kertoi, ettei taloudessa ole tapahtunut muutoksia. Hakemus JYY:n yleisavustukseen on täyttövaiheessa.

Kalle Häkkänen kertoi, että viime vuoden tilinpäätös on miltei valmis ja sen on arvioitu valmistuvan kuluvalla viikolla. Toiminnantarkastajille ilmoitetaan asiasta kun tilinpäätös valmistuu.

7. META

Jari-Matti Kankaanpää kertoi ATK-YTP -porukan tiedustelleen häneltä milloin Linkille sopisi, että ATK-YTP järjestetään sekä montako osallistujaa sinne olisi. Järjestäjän päästä oltiin esitetty päiviä 30.10. – 1.11, paikkana Oulu. Arvioitiin osallistujia olevan kymmenisen kappaletta. Kalle Häkkänen kertoi, että bussikyytiä ei näillä näkymin ole Dumpin kanssa.

Kankaanpää jatkoi, että Agora Championshipille pitäisi päättää aikaa. Milena Sjöblom on tiedustellut Dumpilta mahdollista aikaa. Pohdittiin mahdollisuutta, että tapahtuma liitettäisiin vappurientoihin, esim. ennen vappusaunaa. Ehdotus sai kannatusta. Sjöblom tiedustelee asiaa amanuenssilta.

Samuel Uusi-Mäkelä kertoi, että jäsenistön keskuudesta on tullut suusanallinen kehitysehdotus Nintendo Gamecuben hankkimisesta Kattilaan, tarkoituksena saada laajempi valikoima porukalla pelattavia pelejä. Uusi-Mäkelä tutkii asiaa lisää.

Anton Laurila kertoi olleensa TEK:n tilaisuudessa. Hän jakoi kokemuksensa hallitukselle.

Samuel Uusi-Mäkelä kysyi onko IT-päivästä kuulunut mitään uutta. Anna Kolehmainen vastasi, että toistaiseksi mitään uutta ei ole.

Riikka Vilavaara saapui.

Hallituksen keskuudessa heräsi tarve suunnitella kevätkokousta. Alustava ehdotus kokouksen järjestämispäiväksi on 25.4.. Paikka jäi avoimeksi riippuen eri kokoustilojen varaustilanteesta. Tapahtumavastaavat asetettiin hoitamaan asiaa.

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään maanantaina 23.3. kello 15:00 paikkana Ag 226.1.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 8:30.

Vastaa