Hallituksen kokous 13.3.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 13.3.2013

Aika: 16.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

 • Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
 • Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja
 • Tomi Lundberg, sihteeri
 • Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
 • Milena Sjöblom, tapahtumavastaava
 • Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
 • Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
 • Riikka Vilavaara, tiedottaja
 • Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
 • Anton Laurila, yritysvastaava

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:02.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväsksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Nikolay Tsvetkov ja Samuel Uusi-Mäkelä ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Valitaan Tsvetkov ja Uusi-Mäkelä ko. tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Tomi Lundberg ilmoitti, että osa inventaariosta on tapahtunut.

Anna Kolehmainen kertoi 6.3. Sohwissa pidetystä IT-päiväkokouksesta. Porukkaa oli hyvin paikalla. Siellä sovittiin alustavaksi tapahtuman ajankohdaksi 3.10.

Anton Laurila ilmoitti, että Accenturen sauna on Vivecalla ja ilmoittautumiskanta sinne on jo täynnä. Virvokkeet tulevat Accenturelta.

Anna Kolehmainen kertoi olleensa dekaanin ja opiskelijoiden keskustelutilaisuudessa. Paikalla oli vähän osallistujia, opiskelijoiden edustajina Kolehmainen itse ja Dumpin puheenjohtaja. Aiheena mm. maisterin opintosuunnat sekä teemaopinnot. Dekaani lupasi opiskelijatila-toiminnan jatkuvan, eli Kattila pysyy opiskelijatilana. Ruotsin kursseille ehdottettiin etteivät opintopisteet olisi jonotusperusteena, sillä se vaikeuttaa fuksien osallistumista kursseille.

Jari-Matti Kankaanpää kertoi, että vapun haalarimerkeistä tulee vahvistus tilaukselle heti kun ne ovat valmiina. Jatkopaikka on sovittu Londoniksi. Busseista on esitetty tarjouspyyntöjä, hinnat todennäköisesti tulevat olemaan hieman suuremmat viime vuoteen verrattuna.

Riikka Vilavaara kertoi olleensa laitoskokouksessa viime perjantaina. Hän kävi hallitukselle lyhyesti läpi kokouksen sisällön.

Samuel Uusi-Mäkelä kertoi ostaneensa ruokalippuja Instanssin järkkäreille.

Anna Kolehmainen kertoi, että laitoksella on viisi tutoria. Tutoriksi voi vielä päästä, mutta JYYn koulutukseen ei enää pääse mukaan.

6. Talousasiat

Artur Kreisberg kysyi, jatketaanko Keski-Suomalaisen tilausta. Hallituksen riveistä hyväksyttiin tilauksen jatkaminen.

Talous voi hyvin.

7. Inventaariossa esille tullutta

Tomi Lundbergin johdolla käytiin läpi inventaarion tulosta. Käytiin läpi muutamia suorituksen aikana ilmi tulleita asioita, kuten löytötavaralaatikon läpikäynti lähiaikoina sekä tavaroiden uudelleenjärjestämistä Kattilan hyllyköissä.

8. Kehitysehdotuksia

Jäsenistön riveistä on tullut suusanallisesti seuraavia kehitysehdotuksia:

 1. Ehdotus web-kameran asettamisesta osoittamaan kahvinkeitintä.
 2. Ehdotus kuulokkeiden hankkimisesta Kattilaan.
 3. Ehdotus Kattilassa olevien vanhojen tyynyjen pesettämisestä ja/tai uusien tyynyjen hankkimisesta.
 4. Ehdotus Kattilan puutuolien vaihtamisesta uusiin laitoksen kaluston uusimisen yhteydessä.
 5. Ehdotus Kattilan uudelleenjärjestelystä sekä kevätsiivouksen järjestämisestä

Ehdotus 1. herätti vastustusta hallituksen keskuudessa. Epäilystä herätti itse ehdotuksen järkevyys, sillä ei ymmärretty mitä varsinaista hyötyä kamerasta ja sen lähettämästä kuvasta olisi kun se osoittaisi vain ja ainoastaan kahvinkeittimeen. Mahdolllisuus pistää kamera kuvaamaan koko tilaa tyrmättiin. Hyväksyttiin, että jos joku hankkkii laitteet omalla kustannuksella ja hoitaa käytännön järjestelyt niin ehdotuksen voi toteuttaa.

Ehdotus 2. herätti kummastusta hallituksen keskuudessa. Ei keksitty syytä miksi kuulokkeita kannattaisi hankkia, sillä Kattila on pääsääntöisesti taukotilaksi tarkoitettu ja siten esim. luentojen katsomiseen se voi olla liian rauhaton jos kuulokkeet eivät ole hyvät. Toisaalta hyvät kuulokkeet ovat liian hintavia käyttöasteeseensa nähden. Päätettiin, että jos jostain ilmaiseksi löytyy ja joku jaksaa kysyä niin hankinta suoritetaan.

Ehdotus 3. herätti vastustusta hallituksen keskuudessa. Tyynyjen katsottiin olevan vain tiellä muutenkin ahtaanpuoleisessa tilassa. Ehdotettiin sen sijaan, että vanhat tyynyt poltetaan eikä uusia hankita tilalle. Vastaehdotus sai kannatusta.

Ehdotus 4. sai kannatusta hallituksen keskuudessa, jos laitos joka tapauksessa vaihtaa kalustoaan. Asetettiin Anna Kolehmainen kysymään asiasta vahtimestareilta.

Ehdotus 5. käsitti lähinnä toivomuksen rikkinäisen nojatuolin hävittämisestä sekä kevätsiivoksen järjestetämisestä ajoissa ennen jäsenistön häipymistä kesälaitumille. Hallituksen keskuudessa tultiin siihen tulokseen, että joillakin jäsenillä on kuitenkin kokeita vielä toukokuun puolessa välissä, eli joskus siihen aikoihin siivous voitaisiin järjestää. Päätettiin, että Kattilan kevätsiivous järjestetään tiistaina 14.5. kello 14 alkaen. Päätettiin myös, että toimistovastaava hoitaa rikkinäisen tuolin jätepuristimeen.

9. META

Anton Laurila kertoi Accenturelta tulleesta ehdotuksesta, että laneille hankittaisiin sponsoreita esiintymään. Hallituksen kesken tultiin siihen tulokseen, että lanit on tarkoittu lähinnä yhdessä hengailuun, sponsorimeininki on enemmän Instanssin juttu. Hallitus päätti, ettei laneille hankita ulkopuolisia sponsoreita suorittamaan ohjelmaa.

Jari-Matti Kankaanpää kysyi, milloin ilmoittautumiskanta Jyväsmetroon aukaistaan. Kalle Häkkänen ehdotti, että mahdollisimman pian, niin sen voi sitten sulkea hieman aikaisemmin. Keskusteltiin tilattavien bussien määrästä. Busseihin Anton Laurila ehdotti ilmoittautumismääräksi kaksi bussia sekä varabussin, jos halukkaita vain on tarpeeksi. Ehdotus sai kannatusta. Keskusteltiin eri tavoista järjestää ilmoittautuminen.

10. Seuraava kokous

Seuraava kokous maanantai 18.3.2013. kello 8:00.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:28.

Vastaa