Hallituksen kokous 5.3.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 5.3.2013.

Aika: 08.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

 • Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
 • Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja
 • Tomi Lundberg, sihteeri
 • Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
 • Milena Sjöblom, tapahtumavastaava
 • Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
 • Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
 • Riikka Vilavaara, tiedottaja
 • Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava, poissa
 • Anton Laurila, yritysvastaava
 • Emma Lindfors, saapui kohdassa 5

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8:05.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään kohta 8. Instanssi. Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Kalle Häkkänen ehdotti pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Artur Kreisbergiä ja Anton Laurilaa. Valitaan Kreisberg ja Laurila ko. tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Milena Sjöblom kertoi, että vappusauna on varattu 30.4. Hintaa kertyy alle neljäsataa euroa. Kalle Häkkänen ehdotti tilanteen kartoittamista vielä siltä varalta että löydetään hieman halvempi paikka.

Anna Kolehmainen kertoi, että Scrum-kurssin osalta ovat rattaat pyörimässä.

Jari-Matti Kankaanpää kertoi, että ennen vappua eli 26.4. saunotaan Dumpin kanssa. Saunavaihtoehtoja kartoitetaan parhaillaan.

Anton Laurila kertoi, että 14 henkilöä on tähän mennessä ilmoittautunut Accenturen sauna-iltaan.

Emma Lindfors saapui klo 8:19.

Keskusteltiin tulevasta palautekeskustelusta sekä asioista, joita pyritään siellä esittämään.

6. Talousasiat

Artur kertoi, että talous voi paremmin kuin viime viikolla. Lisäksi hän kävi pankissa.

7. Yritystilin avaaminen

Päätettiin avata Linkki Jyväskylä ry:lle (0822029-4) Yrityksen OP-verkkopalvelu-sopimus Keski-Suomen Osuuspankkiin. Yrityksen OP-verkkopalvelusopimuksen käyttäjiksi päätettiin nimetä liitteen mukaiset käyttäjät. (Liite 1)
Valtuutetaan Artur Kreisberg (230189-219N) allekirjoittamaan sopimus edellä mainituin ehdoin ja vastaanottamaan ja hyväksymään Yrityksen OP-verkkopalvelu-sopimuksen yleiset ehdot sekä poistamaan vanha OP-verkkopalvelusopimus.

8. Instanssi

Kalle Häkkänen kertoi, että Instanssi meni ihan kivasti. Kävijöitä oli hieman toivottua vähemmän. Budjetti jäi hieman miinukselle. Ensi vuoden Instanssia on jo pohdittu. Samuel Uusi-Mäkelä hoitaa järkkäreille palkinnoksi ruokalippuja.

9. META

Riikka Vilavaara kysyi, onko kevätkokousta vielä pohdittu. Asiaa pohdittuaan hallitus totesi, että viikko 17 näyttää lupaavalta. Tarkka päivämäärä tulee myöhemmin kun sopiva kokoustila on saatu varattua.

Emma Lindfors kertoi tiedekuntaneuvoston kuulumisia. Hän nosti esille, että siellä on pohdittu uutta opetussuunnitelmaa.

Riikka Vilavaara kertoi, että JYYn valitusviikot on käynnissä. Julisteita asian mainostamiseksi voi hakea JYYn kopo-sihteeriltä.

Artur Kreisberg kysyi onko kehy-valiokunnan kokouksessa edustusta Linkiltä. Todettiin ettei Linkillä ole edustusta kyseisessä valiokunnassa. Keskusteltiin mahdollisuudesta asettaa edustaja ko. valiokunnan kokouksiin.

Anton Laurila kysyi sovitaanko hallituksen kuvaamiseen aika. Kalle Häkkänen ehdotti ensi kokousta. Ehdotus hyväksyttiin.

Emma Lindfors muistutti, että huomenna on IT-päiväkokous klo 18.

10. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 13.3.2013. kello 16:00.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9:20.

Vastaa