Hallituksen kokous 26.2.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 26.2.2013

Aika: 08.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

 • Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
 • Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja
 • Tomi Lundberg, sihteeri
 • Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
 • Milena Sjöblom, tapahtumavastaava
 • Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
 • Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
 • Riikka Vilavaara, tiedottaja
 • Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava, poissa
 • Anton Laurila, yritysvastaava
 • Ricardo Santos, toimistovastaava

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.04.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Kalle Häkkänen ehdotti pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jari-Matti Kankaanpäätä sekä Milena Sjöblomia. Valitaan Kankaanpää ja Sjöblom ko. tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Anton Laurila ilmoitti, että Accenturen suunnalta on ilmaistu halukkuutta järjestää tapahtuma opiskelijoille. Tapahtuma olisi 12.4. ja osallistujina olisi 5 – 10 henkilöä, jotka Accenture päättää halukkaiden CV:n perusteella. Hallitus epäili ettei tapahtuman onnistuminen ole todennäköistä, sillä samana päivänä on Linkin kevätlanit. Muutenkin viestin epämääräisyys johti siihen, ettei hallitus tee päätöstä tapahtuman mainostamisesta ennenkuin saadaan lisätietoja esim. tapahtuman sisällöstä.

Artur Kreisberg esitteli palautelaatikkoon saapuneen postin. (Liite 1)

6. Talousasiat

Artur Kreisberg kertoi ettei talous ole juurikaan muuttunut.

Anna Kolehmainen ehdotti budjetoitavaksi 60€ Linkin 7-vuotis synttärikakkuihin. Päätetään budjetoida ko. summa.

7. JYYn vuosijuhlat

Kalle Häkkänen kertoi, että JYYn vuosijuhla on tulossa 23.3.

Sovittiin, että Kalle Häkkänen osallistuu JYYn vuosijuhlaan Linkin edustajana.

Kalle Häkkänen ehdotti, että budjetoidaan vuosijuhlaan 70€ illalliskorttiin sekä 10€ JYYn muistamiseen, eli lahjoitukseen syöpäyhdistykselle, yhteensä siis 80€. Budjetoidaan vuosijuhlaan ko. summa.

8. Inventaario

Päätettiin Linkin omaisuuden inventaariosta seuraavat asiat:

 • Inventaario suoritetaan huhtikuun ensimmäiseen kokoukseen mennessä, jolloin suorittavalla työryhmällä on esittää hallitukselle lista Linkin omaisuudesta.
 • Suorittajina ovat ainakin Ricardo Santos, Tomi Lundberg sekä Anton Laurila. Lisäksi ainakin yhtä ”vanhaa” linkkiläistä haetaan osallistumaan inventaarioon, sillä järjestöön kauemmin kuuluneella henkilöllä saattaa olla jo valmiiksi jotain tietoa Linkin omaisuudesta.
 • Syntynyttä omaisuuslistaa säilytetään sähköisenä hallituksen wikissä sekä paperisena hallituskaapissa.
 • Tulevaisuudessa inventaario suoritetaan Kattilan siivousten yhteydessä ja sihteeri on tässä vastuuhenkilönä.

9. Scrum-kurssi

Jäsenistöltä on saatu palautetta Scrum-kurssin järjestämisestä. Palautteen mukaan scrum on monesti työelämässä käytetty menetelmä, jota ei kuitenkaan jostain syystä opeteta yliopistolla.

Anton Laurila ehdotti, että mikäli laitos ei kykene järjestämään kyseistä kurssia, niin Linkin yhteistyökumppani Protacon voisi hoitaa asian, sillä he käyttävät kyseistä menetelmää.

Päätetään, että Anna Kolehmainen vie asiaa eteenpäin laitokselle.

10. META

Ei mainittavia asioita.

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tiistaina 5.3. kello 8.00. Paikkana Ag 226.1.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.37.

Vastaa