Hallituksen kokous 25.3.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 25.3.2013

Paikalla:

  • Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
  • Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja, toimi kokouksen sihteerinä
  • Tomi Lundberg, sihteeri, poissa
  • Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
  • Milena Sjöblom, tapahtumavastaava
  • Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
  • Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
  • Riikka Vilavaara, tiedottaja, poissa
  • Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava, poissa
  • Anton Laurila, yritysvastaava

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15:00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään esityslistaan kohta 7. MAL-sopimus. Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Milena Sjöblom sekä Jari-Matti Kankaanpää.

5. Ilmoitusasiat

Linkin kevätkokouksen tilat on varattu Opinkiven saunalta maanantaille 22.4. Kevätkokouksen ehdotettiin alkavan kello 17.00.

Toiminnantarkastajiin otetaan yhteyttä, sillä heidän lausuntonsa tarvitaan kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Dumppi on varannut yhteiseen vappusaunaan Jyväskylän kauppalaisseuran saunan osoitteesta Väinönkatu 30. Tapahtuma on mallia OPPM.

Yksikään pubi ei ole vastannut tiedusteluihin Jyväsmetroon liittyen. Linja-autoyhtiöistä ainoastaan Pohjolan Matka on antanut tarjouksen, 415€ per linja-auto. Jari-Matti Kankaanpää hoitaa kyydityksen järjestelyt.

17.4. ei tapahdu sitsejä. Seuraavat sitsit saatetaan järjestää vasta syksyllä. Vaihtoehtoisena toimintana harkittiin Megazonea.

6. Talousasiat

Arthur Kreisberg kertoi, että talous selviää Jyväsmetron yli. Lisäksi yleisavustushakemukset on lähetetty.

Kalle Häkkänen kysyi, miten budjetoidaan Jyväsmetron domaineihin. Jyväsmetrolla on tällä hetkellä kaksi domainia, jyvasmetro.fi ja jyväsmetro.fi, joiden yhteishinta viidelle vuodelle on 120€. Tällä hetkellä kyseisiä domaineja hoitaa Heikki Salo. Pidettiin toivottavana domainien siirtymistä Linkille. Hallituksen mielipide kääntyi yhden domainin hankkimiseen viidelle vuodelle.

Päätettiin budjetoida 62€ jyvasmetro.fi domainin hankintaan viideksi vuodeksi.

7. MAL-sopimus

MAL-sopimuksen luonnos liitteenä (liite 1)

Keskusteltiin MAL sopimuksesta. Todettiin, että erityisesti MAL:n informaatiota kannattaa suunnata fukseille. Päätettiin, että tutoreiden kautta saatetaan MAL:n materiaali tuleville fukseille.

MAL:n kesäseminaari pidetään alustavasti elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tällöin MAL:n edustaja mahdollisesti kiertelee ja tarkastaa, että sopimusehdot täyttyvät. Asiaa tarkastellaan tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

Anton Laurila valmistelee sopimuksen seuraavaan kokoukseen.

8. META

Keskiviikkona 3.4. on sääntömuutostyöryhmän ensimmäinen kokous. Keskusteltiin asiasta.

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 3.4.2013 kello 16:00, paikkana Ag 226.1

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:48.

Vastaa