Hallituksen kokous 3.4.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 3.4.2013

Aika: 16.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja
Tomi Lundberg, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Milena Sjöblom, tapahtumavastaava, poissa
Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
Riikka Vilavaara, tiedottaja, poissa
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Anton Laurila, yritysvastaava

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Nikolay Tsvetkov sekä Samuel Uusi-Mäkelä.

5. Ilmoitusasiat

Samuel Uusi-mäkelä kertoi, ettei saa hankittua Gamecubea. Täten ko. väline pitää hankkia muualta. Asiaa tiedustellaan.

Jari-Matti Kankaanpää ilmoitti, että lanit lähestyvät.

Anton Laurila ilmoitti, että Accenturen perjantainen sauna-ilta lähestyy hyvin uhkaavasti.

Artur Kreisberg ilmoitti, että vastoin aikaisempaa ilmoitusta sääntömuutostyöryhmän kokous järjestetäänkin keskiviikkona 10.3.2013.

Kalle Häkkänen ilmoitti, että viime vuoden toiminta on jätetty toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi. Ensi maanantaihin mennessä pitäisi tulla asiasta ilmoitusta.
Lisäksi hän ilmoitti Pedaali ry:n täyttävän 20v. Juhlallisuudet ovat 18.4.2013 ja ne kustantavat 32€ osallistujaa kohden. Häkkänen lähettää viestiä asiasta eteenpäin listalle.

Samuel Uusi-Mäkelä kertoi, että kaikki Instanssin ruokaliput on hankittu.

6. Talousasiat

Artur Kreisberg kertoi, että yleisavustushakemus kaikkine liitteineen on lähetetty. Lisäksi hän on käynyt pankissa, joten kortti on hankittu ja se on liitetty Linkin yritystiliin.
Taloustilanne näyttää vakaalta.

Jari-Matti Kankaanpää kertoi, että vappusauna kustantaa 200€. Summa jaetaan Dumpin kanssa.

7. Inventaario

Tomi Lundberg esitteli inventaarion tuloksen. Lista linkin omaisuudesta säilytetään hallituksen wikissä. Inventaarion suorittaminen annetaan tulevaisuudessa sihteerille suoritettavaksi. Aiemmasta päätetystä poiketen omaisuuslistan paperista versiota ei tulosteta kuin vasta tarpeen niin vaatiessa.

8. MAL

Anton Laurila esitteli MAL-sopimuksen. Hallitus hyväksyi sopimuksen sisällön. (liite 1)

9. META

Anton Laurila kysyi vapun suorittamisesta. Asiasta lähetetään viestiä Linkin sähköposti-listalle, ilmoittautuminen tapahtumaan tulee myöhemmin.

10. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään maanantaina 8.4.2013. kello 12:00, paikkana Ag 226.1.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:50.

Vastaa