Hallituksen kokous 8.4.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 8.4.2013

Aika: 12.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

Kalle Häkkänen, puheenjohtaja, poissa
Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja, toimi kokouksen puheenjohtajana
Tomi Lundberg, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Milena Sjöblom, tapahtumavastaava
Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
Riikka Vilavaara, tiedottaja, poissa
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Anton Laurila, yritysvastaava
Simo Haatainen, webmaster, saapui kohdassa 5.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12:00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anton Laurila ja Artur Kreisberg.

5. Ilmoitusasiat

Samuel Uusi-Mäkelä esitteli toiminnantarkastajilta saatua palautetta viime vuoden toimintakertomuksesta.

Simo Haatainen saapui.

Artur Kreisberg kertoi, että sääntömuutostyöryhmän kokous pidetään keskiviikkona 10.4.2013. Sohwissa kello 18.

Keskusteltiin Jyväsmetrosta ja sen järjestämiseen liittyvistä seikoista.

Samuel Uusi-Mäkelä ilmoitti, että Järjestöklubin kokous on huomenna 9.4.2013. Hän kysyi onko halukkaita osallistujia tapahtumaan. Hallituksen keskuudessa ei syntynyt suurta innostusta tapahtumaa kohtaan lyhyen varoitusajan vuoksi.

Anton Laurila kertoi, että Accenturen saunailta oli hyvin onnistunut.

6. Talousasiat

Artur Kreisberg kertoi, ettei taloudessa ole tapahtunut suuria muutoksia.

Samuel Uusi-Mäkelä esitti, että budjetoidaan 70€ toiminnantarkastajien ruokalippuihin ja kahvituksiin. Budjetoidaan 70€ ko. tarkoitukseen.

Jari-Matti Kankaanpää kysyi, paljonko laitetaan Jyväsmetron lipun hinnaksi. Päätetään asettaa lipun hinnaksi 10€ Linkin jäsenille ja 12€ muille.

7. META

Simo Haatainen kysyi, miten hallitus haluaa Jyväsmetron ilmoittautumissivujen toimivan. Hallituksen keskuudesta tuli useita ehdotuksia mm. ilmoittautumistavan suhteen. Lopullinen versio sivuista pitäisi olla tällä viikolla valmis.

Simo Haatainen poistui.

Milena Sjöblom kertoi, että ensi viikon sitseille (16.4.) kävi kylmät, koska ei ole riittävästi osallistujia. Sitsejä ei siis järjestetä.

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään maanantaina 15.4.2013 kello 16:00, paikkana Ag 226.1.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:32.

Vastaa