Hallituksen kokous 15.4.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 15.4.2013

Aika: 16.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja
Tomi Lundberg, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja, poissa
Milena Sjöblom, tapahtumavastaava
Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
Riikka Vilavaara, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Anton Laurila, yritysvastaava
Simo Haatainen, web-master, poistui kohdassa 8

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään esityslistaan kohdat 7. Jyväsmetro, 8. Uusien jäsenien hyväksyminen, 9. JeSSe ry, 10. Kevätkokous. Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Anna Kolehmainen ja Riikka Vilavaara.

5. Ilmoitusasiat

Riikka Vilavaara ilmoitti, että JYY lopetti järjestömajoituksen pelastuslain muuttumisen myötä.

Kalle Häkkänen ilmoitti, että Instanssi sai yliopiston kulttuuritoimikunnalta kuluihin reilu 200€ rahaa. Tämän johdosta Instanssi teki noin nollatuloksen.

6. Talousasiat

Ei mainittavaa.

7. Jyväsmetro

Jari-Matti Kankaanpää kertoi, että Jyytisiin on pistetty viesti Jyväsmetrosta. Lisäksi hän lähettää saman viestin myös kaikille ainejärjestöille.
Koska yhtä paikkaa lukuun ottamatta on kaikista osallistumispubeista saatu vahvistus, alustavia reittisuunnitelmia voidaan jo lyödä lukkoon.

Hallitus testasi Simo Haataisen tekemää Jyväsmetron ilmoittautumissivua. Hyvin vaikuttivat toimivan.

Jyväsmetron maksamisen eräpäiväksi päätettiin 24.4. ja suositellaan vahvasti kuitin tulostamista mukaan maksun maksamisen vahvistamiseksi.

Kalle Häkkänen ehdotti, että budjetoidaan 1245€ Jyväsmetron busseihin. Budjetoidaan 1245€ Jyväsmetron busseihin.

8. Uusien jäsenien hyväksyminen

Riikka Vilavaara ehdotti seitsemän henkilön liittämistä Linkin jäseniksi. Päätettiin hyväksyä henkilöt Linkin jäseniksi. (Liite 1)

Simo Haatainen poistui.

9. JeSSe ry

JeSSe ry:n edustaja on ehdottanut, että heidän haalarimerkkejään otettaisiin Kattilaan myyntiin siten, että Linkki vastaa haalarimerkkien myynnistä, mutta rahat menevät JeSSe ry:lle. Hallitus ei asialle lämmennyt, sillä ko. haalarimerkkejä on jo Dumpilla myynnissä sekä myynnin katsottiin aiheuttavan kohtuutonta vaivaa Linkille kahden kassan kanssa toimimisen vuoksi. Täten päätettiin ettei haalarimerkkejä oteta Linkille myyntiin.

Muuten JESSE ry:n kanssa voitaisiin tehdä yhteistyötä esim. erilaisten tapahtumien yhteydessä.

10. Kevätkokous

Kalle Häkkänen kertoi, että kevätkokoukseen varattu sauna maksaa 100€. Lisäksi Anna Kolehmainen ehdotti ruokabudjetin katoksi 60€.

Keskusteltiin keinoista houkutella porukkaa kevätkokoukseen, eräänä ehdotuksena mainittakoon pitsatilaus.

Kalle Häkkänen ehdotti, että budjetoidaan kevätkokoukseen 160€ saunaan ja ruokaan. Budjetoidaan 160€ kevätkokouksen saunaan ja ruokaan.

Keskusteltiin tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien eroista.

11. META

Ei mainittavia asioita.

12. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään maanantaina 22.4. kello 17:00, paikkana Opinkiven saunatila.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:17.

Vastaa