Hallituksen kokous 28.8.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 28.8.2013

Aika: 16.15

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja
Tomi Lundberg, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Milena Sjöblom, tapahtumavastaava, poissa
Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava, saapui kohdassa 7
Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
Riikka Vilavaara, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava, saapui kohdassa 6
Anton Laurila, yritysvastaava
Sonja Kärkkäinen, tutoreiden edustaja
Jonna Sainio, tutoreiden edustaja
Juha-Matti Lahkola, tutoreiden edustaja
Jarkko Vilhunen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Samuel Uusi-Mäkelä ja Anna Kolehmainen.

5. Ilmoitusasiat

Nimimerkki ”Dynaaminen linkkari” on lahjoittanut Linkin käyttöön kaksi kirjaa:
Visual Studio 2008 -käsikirja ja Programming Microsoft ASP.NET 3.5. Kirjat on sijoitettu Kattilan kirjahyllyyn.

Hallitus kiittää dynaamista linkkaria kirjojen lahjoittamisesta.

Juha-Matti Lahkola esittäytyi hallitukselle. Hän on ilmoittautunut tutoriksi laitoksen hakuviestin jälkeen.

6. Talousasiat

Artur Kreisberg kertoi että talous voi hyvin. Linkin menot ja tulot ovat keskimäärin yhtäsuuret.
Kreisberg jatkoi saaneensa Verohallinnolta uutisia: ei lisämaksuja eikä veronpalautusta.

Anton Laurila kertoi Qvantelin, Accenturen ja Magister Solutionin ottavan koko sponsori-paketin, tiedekunta ottaa haalarimainoksen.

Nikolay Tsvetkov saapui.

Keskusteltiin vanhojen haalarien poistomyynnistä. Anna Kolehmainen kirjoittaa mainosviestin Linkin sähköpostilistalle.

7. Syksyn tapahtumat

Kalle Häkkänen kertoi uusien fuksien tulevan maanantaina. Heitä vastaan perehtymistapahtumaan menee Anna Kolehmainen, Nikolay Tsvetkov ja Samuel Uusi-Mäkelä. Hallitus esittäytyy fukseille maanantaina iltapäivällä, aika täsmentyy perjantaina 30.9. tutoreiden kanssa keskustelun jälkeen.

Jari-Matti Kankaanpää saapui.

Kalle Häkkänen muistutti, että keskiviikkona 4.9. on fuksisauna Metallin saunatilassa.
Häkkänen jatkoi muistuttamalla, että ensi viikon lauantaina 7.9. on ensimmäinen kuukausittainen lanitapahtuma. Häkkänen kirjoittaa viestin asiasta Linkin sähköpostilistalle.

Jari-Matti Kankaanpää ilmoitti Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistyksen tiedustelleen aikaa saunaillan järjestämiseksi yhdistyksen toiminnasta kertomiseen Linkin jäsenille. Alustavasti tapahtuma pyritään saamaan viikolle 38.

Luuppi (Tampereen yliopiston matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden ainejärjestö) on ehdottanut yhteistä bussikyytiä ATK-YTP tapahtumaan. Paikkajaoksi on ehdotettu 1/2 bussia Luupille ja 1/4 bussia Linkille sekä Dumpille. Riikka Vilavaara esitti epäilyksensä tapahtuman osallistujamäärästä sillä se vaikuttaisi olevan samaan aikaan kuin 1. periodin kurssien tentit. Jari-Matti Kankaanpää keskustelee Dumpin edustajan kanssa ehdotuksesta.

Kalle Häkkänen ehdotti Jarkko Vilhusen nimittämistä Linkin lanityöryhmän johtajaksi. Ehdotus hyväksyttiin.

Hallituksen keskuudessa syntyi idea haalarimerkki-kilpailu järjestämisestä. Jari-Matti Kankaanpää arveli osallistumisen tason olevan keväällä järjestetyn laulukilpailun tasoa, joka ei ollut suuri. Riikka Vilavaaran mielestä syksyn fuksien keskuudesta voi löytyä halukkaita haalarimerkin suunnitteluun ja täten mahdollisuus siihen pitäisi järjestää. Asiaa tutkitaan.

Lautapelivastaava Hannu Viinikainen on ilmaissut halunsa jatkaa Linkin lautapeli-iltojen vetämistä joka toisena maanantaina klo 16 – 20 välisenä aikana. Tarkka aloituspäivä selviää myöhemmin Viinikaisen aikataulusta riippuen.

Kalle Häkkänen kertoi ottavansa yhteyttä liikuntavastaavaan ottaakseen selville onko syksylle tulossa varattuja liikuntavuoroja.

8. META

Sonja Kärkkäinen kysyi onko IT-tytöillä tulossa toimintaa, jotta fukseille osataan asiaa tarvittaessa mainostaa. Anna Kolehmainen kertoi että toimintaa on tulossa mm. ratsastuksen muodossa.

Keskusteltiin IT-tyttöjen toiminnasta.

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 4.9.2013 kello 17 (ennen fuksisaunaa), paikkana Metallin saunatila.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:08.

Vastaa