Hallituksen kokous 8.8.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 8.8.2013

Aika: 16.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja
Tomi Lundberg, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Milena Sjöblom, tapahtumavastaava, poissa
Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava, poissa
Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
Riikka Vilavaara, tiedottaja, poissa
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Anton Laurila, yritysvastaava
Jutta Tolvanen, tutoreiden edustaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään kohdaksi 9. JES yhteistyö. Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anton Laurila ja Artur Kreisberg.

5. Ilmoitusasiat

Anna Kolehmainen kertoi Assembly tapahtumasta, joissa hän oli muutaman muun linkkiläisen kanssa promoamassa tietotekniikan laitosta. Lisäksi Kolehmainen kertoi IT-päivän järjestelyjen etenevän, mutta tapahtuman päivämääräksi on muutettu 9.10, jotta vältetään päällekkäisyys Kauppakadun Appron kanssa.

6. Talousasiat

Artur Kreisberg kertoi, että talous on hengissä.

Nikolay Tsvetkov kertoi yritysyhteistyösopimuksien olevan tulossa nyt kun yritysten kesälomat loppuvat. Suurin osa vanhoista sopimuksista uusitaan, lisäksi Qvantel tulee uutena yhteystyökumppanina ja Rovioon sekä Microsoftiin ollaan myös yhteydessä.

7. Fuksit saapuvat

Anna Kolehmainen kertoi, että fukseja arvioidaan syksyllä olevan tulossa noin 60. Fuksisaunan päivämääräksi on päätetty ke 4.9, paikkana Metallin saunatila. Tapahtuman alkamiskellonaika tarkentuu myöhemmin.

Kalle Häkkänen ehdotti budjetoitavaksi 220€ saunaan ja 60€ ruokaan sekä juomaan. Ehdotus hyväksyttiin, budjetoidaan 220€ saunaan ja 60€ ruokaan sekä juomaan.

8. Surface-tilauksen järjestäminen

Kalle Häkkänen kertoi keskustelleensa Vesa Lappalaisen kanssa Microsoftin Windows Surface RT tablettien hankkimisesta yhteistilauksena Linkin jäsenten kesken.

Tabletteja on mahdollista tilata Irlannista halvemmalla hinnalla ja pidemmällä toimitusajalla tai verkkokauppa.com:ista hieman kalliimmalla hinnalla mutta lyhyemmällä toimitusajalla. Päätetään suorittaa kaksi yhteistilausta molemmista kohteista. Tarkat hinnat muotoutuvat tilauksien kappalemäärien mukaan.

Kalle Häkkänen ehdottaa että yhteistilaukset tableteista laitetaan liikkeelle. Ehdotus hyväksytään, Linkki sitoutuu yhteistilauksien suorittamiseen.

9. Linkin kuukausittaiset lanit

Kalle Häkkänen on keskustellut Kortepohjan kyläsihteeri Mari Lähteenmäen kanssa mahdollisuudesta järjestää kuukausittaiset lanit Kortepohjan ylioppilaskylän F-talon kerhohuoneessa. Tapahtuma ei maksa Linkille mitään, mutta Linkki sitoutuu järjestämään tapahtuman alkupuolelle pienimuotoista it-tukea ylioppilaskylän internet-verkkoon liittyen kylän asukkaille.

Tila on varattu seuraavina päivämäärinä lauantai iltapäivästä kello 14 alkaen sunnuntai iltaan kello 18 saakka:
la 7. – su 8.9.
la 5. – su 6.10.
la 2. – su 3.11.
la 7. – su 8.12.

Kortepohjan ylioppilaskylä ja Kortepohjan vapaa-aikatoimikunta tarjoavat kahvikoneen, lukittavan kaapin sekä internetin tilaan.

Kalle Häkkänen ilmoitti, että ainakin hän ottaa avaimen tilaan hoitaakseen tapahtumaa, jonka lisäksi Linkille voidaan hankkia 1 – 2 muuta avainta tarpeen niin vaatiessa.

10. JES yhteistyö

Aino Löppönen on lähettänyt viestiä ainejärjestöjen puheenjohtajille heinäkuun puolella tarkoituksena lisätä Jyväskylä Entrepreneurship Societyn (JES) ja opiskelijoiden välistä yhteytyötä mm. URAA001 kurssin kautta. Ainejärjestöt lähettäisivät tietoa JESin tapahtumista postilistoilta ja nimittäisivät yhteyshenkilön JES:n ja ainejärjestön välille.

Hallituksen mielipiteenä on, että JES:n viestejä lähetetään Linkin sähköpostilistalle eteenpäin, mutta muihin toimenpiteisiin ei ryhdytä.

11. META

Samuel Uusi-Mäkelä kertoi Kattilan kahvitilanteen olevan heikko. Uusi-Mäkelä hankkii kahvia lisää.

12. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 28.8.2013 kello 16:00, paikkana projektitila Ag C226.1.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:51.

Vastaa