Hallituksen kokous 4.9.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 4.9.2013

Aika: 17.00

Paikka: Metallin saunatila

Paikalla:

Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja
Tomi Lundberg, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Milena Sjöblom, tapahtumavastaava
Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
Riikka Vilavaara, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Anton Laurila, yritysvastaava
Emma Lindfors, saapui kohdassa 5
Ville Alanen, saapui kohdassa 5
Jarkko Vilhunen, saapui kohdassa 11
Jutta Tolvanen, saapui kohdassa 11
Jonna Sainio

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:07.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään kohta 10. Tutortoiminta. Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Nikolay Tsvetkov ja Jari-Matti Kankaanpää.

5. Ilmoitusasiat

Nikolay Tsvetkov ilmoitti tiedekunnan ottaneen sponsorisopimuksen ja että Tiedolla on sopimus heidän rahastonhoitajansa tarkastelussa.

Anton Laurila ilmoitti Koodilehdon ottaneen netti- ja haalarimainoksen.

Jari-Matti Kankaanpää ilmoitti olleensa yhteydessä Vivecan henkilökuntaan Ketkyn saunatilaisuuden vuoksi. Viikolla 38 on toistaiseksi varattu ainoastaan lauantai, jotenka varaamiseen ei ole kiirettä.

Kalle Häkkänen kertoi surfacetilauksen lähtevän tämän kokouksen jälkeen.

Emma Lindfors ja Ville Alanen saapuivat klo 17:12.

6. Talousasiat

Artur Kreisberg kertoi rahatilanteen olevan suhteellisen tiukka, sillä lähiaikoina tulee olemaan runsaasti rahanmenoa. Tilanne helpottuu tietotekniikan laitoksen rahan tultua tilille. Lisäksi Kreisberg pyrkii selvittämään käteiskassassa olevan ylimääräisen 200€:n menneisyyttä. Muuten talous voi yhtä hyvin kuin aina.

Anna Kolehmainen kertoi että yhteensä surfacetilauksessa on 112 tilaajaa jotka ovat tilanneet 140 laitetta.

7. Futispuulaaki

Kalle Häkkänen kertoi liikuntavastaavan ehdottaneen futispuulaakiin osallistumista. Häkkänen on hyväksynyt asian. Häkkänen esittää budjetoitavaksi 35€ futispuulaakiin. Ehdotus hyväksytään, budjetoidaan 35€ futispuulaakiin. Infomaili asiasta on lähetetty ja ilmoittautumiskanta on auki. Fukseja muistutetaan asiasta.

8. Kattilan tietokone

Anna Kolehmainen kävi Agoran yläkerrassa tapaamassa henkilökuntaa ja sai tietää heidän vieneen Linkiltä tietokoneen. Uutta konetta ei kuulemma tipu. Jos halutaan uusi kone, se pitää joko hankkia itse tai kysyä tietotekniikan laitokselta. Anna Kolehmainen selvittää laitokselta, kuka johtaa tällä hetkellä ja keneltä kysytään uuden tietokoneen hankkimisesta.

9. IT-tytöt

Milena Sjöblom kertoi, että 18 uutta naispuolista fuksia on aloittanut tietotekniikan opiskelun. Anna-Maria Laattalan kanssa on ollut keskustelua, että perjantaina 6.9. klo 12 järjestetään IT-tytöille kahvitus Piatossa.

Milena Sjöblom esitti 50€ budjetointia IT-tyttöjen kahvitukseen. Ehdotus hyväksytään, budjetoidaan 50€ IT-tyttöjen kahvitukseen.

10. Tutortoiminta

Jonna Sainio kertoi fuksien toivoneen frisbeegolfia, mutta Linkillä ei ole kiekkoja. Anna Kolehmainen kertoi Anton Laurilalla olevan MALin seminaarista saatuja kiekkoja. Sainio kertoi olleensa yhteydessä Jyväskylän liitokiekkoilijoihin ja tiedustelleen mahdollisuutta varusteisiin ja koulutukseen. Jyväskylän liitokiekkoilijat ovat vastanneet myöntävästi, mutta nimellistä korvausta vastaan.

Jonna Sainio esitti 50€ budjetoitavaksi fuksien frisbeegolfiin. Kalle Häkkänen kertoi tämän olevan mahdollista jos tapahtumaan haetaan ylioppilaskunnan liikunta-avustusta. Sainio kertoi näin tapahtuvan. Ehdotus hyväksyttiin, budjetoidaan 50€ fuksien frisbeegolfiin.

11. Meta

Jari-Matti Kankaanpää kysyi annetaanko Vivecalle suoraan Ketkyn tiedot vai kierrätetäänkö lasku Linkin kautta. Kalle Häkkänen sanoi, että koska Ketky maksaa tapahtuman lasku lähetettään suoraan heille.

Milena Sjöblom kertoi keskustelleensa tutor Otto Örnmarkin kanssa, että tutoreiden pitämään pienryhmätapaamiseen Hyviksestä ja muista hyvinvointipalveluista tulisi sekä Hyvis että sopovastaava Samuel Uusi-Mäkelä paikalle. Ehdotusta pidettiin hyvänä. Jonna Sainio ja Milena Sjöblom ottavat yhteyttä hyvikseen asian johdosta.

Lisäksi Sjöblom kysyi, että järjestetäänkö Agora Championship tänä syksynä. Kalle Häkkänen piti ehdotusta hyvänä. Tapahtumavastaavat ottavat yhteyttä Dumpin kollegoihin ja keskustelevat asiasta. Jarkko Vilhusen mielestä on hyvä pitää laitosten välistä sodankäyntiä päällä.

Jari-Matti Kankaanpää kertoi kauppakadun appron olevan tulossa ja kysyi montako lippua otetaan Linkille ja mihin loppukohteeseen. Keskustelun jälkeen hallitus päätti että varataan ainakin 60 lippua joko Escapeen tai Londoniin.

Jarkko Vilhunen saapui klo 17:28.

Jutta Tolvanen saapui klo 17:34

12. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään torstaina 12.9.2013 klo 12:00 projektitilassa Ag C226.1.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:39.

Vastaa