Hallituksen kokous 10.10.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 10.10.2013

Aika: 16.15

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

Kalle Häkkänen, puheenjohtaja, poissa
Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja, toimi kokouksen puheenjohtajana
Tomi Lundberg, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Milena Sjöblom, tapahtumavastaava
Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
Riikka Vilavaara, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Anton Laurila, yritysvastaava, poissa

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Riikka Vilavaara ja Nikolay Tsvetkov.

5. Ilmoitusasiat

Anna Kolehmainen ilmoitti, että IT-päivä meni hyvin. Väki väheni päivän loppua kohden, mutta silti tilaisuuksissa oli enemmän porukkaa kuin viime vuonna. Ketkyn saunatilaisuudessa oli hyvin porukkaa.

Jari-Matti Kankaanpää ilmoitti ATK-YTP:stä, että tapahtumaan on kolme ilmoittautunutta. Kankaanpää on Dumpin kollegan kanssa keskustellut yhteiskyydeistä, mutta heiltäkin on vasta kuusi ilmoittautunutta. Mahdollisia bussikyytejä tarkastellaan, mikäli Dumppi päättää bussin ottaa. Muutoin pohditaan vaihtoehtona julkisten liikennevälineiden käyttämistä.

Kankaanpää ilmoitti myös, että Linkin NHL-turnaus järjestetään, ja kysyi, onko Linkillä varaa jonkinlaiseen kirjapalkintoon. Päädyttiin siihen tulokseen, että jonkinlaiset palkinnot turnaukselle hankitaan, mutta tarkemmin asiaa tarkastellaan myöhemmin.

Anna Kolehmainen ilmoitti, että vaihtoinfoillan järjestäminen on mennyt eteenpäin. Dumppi tekee ilmoittautumiskannan ja linkkiläiset ilmoittautuvat sinne. Tapahtuma järjestetään joskus loppukuusta. Tarkempi ajankohta selviää myöhemmin.

Milena Sjöblom ilmoitti puhuneensa risteilystä YK:n uuden tapahtumavastaavan kanssa. Molemmille ainejärjestöille vaikuttaisi viikko 46 sopivan. Lisäksi Strum und Drangilta on tullut kutsu 23.11.2013 järjestettävään järjestön 55-vuotisjuhlaan. Jäsenistölläkin on mahdollisuus osallistua tapahtumaan.

6. Talousasiat

Artur Kreisberg kertoi Linkillä olevan hyvin rahaa. Haalaritilaukseen poistuu n. 2000 € kun sellainen tehdään. Qvantel on maksanut sponsorirahat.

Anna Kolehmainen esitti 40 € budjetointia IT-päivän eväisiin. Hallitus kannatti esitystä yksimielisesti. Hyväksytään esitys ja päätetään budjetoida 40€ IT-päivän eväisiin.

7. Sääntömuutos

Artur Kreisberg esitteli hallitukselle viimeisimmän sääntömuutostyöryhmän ehdotuksen Linkin uusista säännöistä.

Hallitus keskusteli tulevasta uuden jäsenen liittämiseen kuuluvasta prosessista.

8. TKO-äly ry:n vuosijuhlat

Linkki on saanut kutsun TKO-äly ry:n 25-vuotisjuhliin. Samuel Uusi-Mäkelä esitti 140€ budjetoitavaksi TKO-älyn 9.11.2013 järjestettävään vuosijuhlaan. Summa koostuu osallistumisesta, lahjasta ja matkasta. Riikka Vilavaara ja Jari-Matti Kankaanpää kannattivat esitystä. Hyväksytään esitys ja budjetoidaan 140€ TKO-älyn vuosijuhlaan.

Hallituksen jäsenet tutkivat edellytyksiään osallistua tapahtumaan.

9. META

Toiminnantarkastajia etsitään vielä ensi vuoden hallitukselle.

Jari-Matti Kankaanpää kertoi, että Pörssin tapahtumavastaavat ovat järjestämässä kaikille ainejärjestöille suunnattuja allasbileitä. Koska hallitus ei vielä tiennyt tietotekniikan laitoksen pikkujoulujen järjestämisajankohtaa, asiaa tarkastellaan myöhemmin ajankohdan selvitessä.

10. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään torstaina 17.10.2013. klo 16:15, paikkana tietotekniikan projektitila Ag C226.1.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:17.

Vastaa