Hallituksen kokous 25.9.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 25.9.2013

Aika: 14.15

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja
Tomi Lundberg, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja, poissa
Milena Sjöblom, tapahtumavastaava
Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
Riikka Vilavaara, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Anton Laurila, yritysvastaava, poissa
Emma Lindfors, hallinnon opiskelijaedustaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14:15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään kohta 8. Uusien jäsenten hyväksyminen. Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Samuel Uusi-Mäkelä ja Jari-Matti Kankaanpää.

5. Ilmoitusasiat

Jari-Matti Kankaanpää ilmoitti että Linkillä on approlippuja. Liput maksetaan tasarahalla noudon yhteydessä. Emma Lindfors ehdotti, että ilmoittautumisen yhteydessä muistutetaan sitovasta ilmoittautumisesta ja sen seurauksista. Linkin puolesta liput on maksettu.

Kalle Häkkänen ilmoitti, että maanantaina toimintasuunnitelman suunnittelutyöryhmän kokouksessa luotiin ensi vuoden toimintasuunnitelman luonnos. Hän asettaa luonnoksen esille internettiin, jotta sitä voidaan tutkia ennen kokousta. Toiminnantarkastajia etsitään parasta aikaa.

Emma Lindfors ilmoitti, että IT-päivä on kahden viikon päästä. Jari-Matti Kankaanpää ilmoitti, että silloin on myös sauna.

Emma Lindfors ilmoitti, että hän on ollut tiedekuntaneuvoston kokouksessa. Hän kertoi kokouksen sisällöstä. Siellä on ollut esillä hänen mielestään hieno sanapilvi, jossa on ollut vuosien 1998 – 2013 aikana valmistuneiden ja työllistyneiden tehtävänimikkeitä. Lindforsin mielestä se olisi hieno saada IT-päivään näytille. Lindfors kysyy asiasta henkilökunnalta.

Milena Sjöblom kertoi, että risteily YK:n kanssa on suunnitteilla. YK:n puolelta on ehdotettu ajankohdaksi viikkoa 46. Milena kysyy amanuenssi Markkaselta milloin laitoksen pikkujoulut ovat, jotta osallistujamäärä ei kärsisi useamman tapahtuman järjestämisestä samoihin aikoihin.

Kalle Häkkänen kysyi onko ATK-YTP:stä ilmoitettavaa. Jari-Matti Kankaanpää vastasi että ei, sillä Dumpilta ei ole tullut vastusta bussikyyteihin liittyen. Häkkänen ehdotti, että otetaan yhteyttä Turun ja Helsingin tietojenkäsittelytieteilijöihin/tietoteknikoihin kyydityksiin liittyen.

Nikolay Tsvetkov ilmoitti, etteivät fuksit ole ilmoittautuneet frisbeegolfiin kovin innokkaasti.

6. Talousasiat

Rahastonhoitajan poissaolon vuoksi tarkkoja tietoja ei ole saatavilla.

Nikolay Tsvetkov kertoi, että sponsorisopimusten laskuja on lähetetty yrityksille.

7. It-tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon hakijoiden suosittelu

Samuel Uusi-Mäkelä ja Emma Lindfors esittäytyivät hallitukselle. He hakevat tiedekuntaneuvostoon. Hallitus keskusteli heidän suosittelemisestaan tiedekuntaneuvostoon.

Anna Kolehmainen ehdotti, että suositellaan Emma Lindforsia ja Samuel Uusi-Mäkelää tiedekuntaneuvostoon. Hallitus kannatti ehdotusta yksimielisesti.

8. Uusien jäsenten hyväksyminen

Riikka Vilavaara esitteli 67 jäsenehdokasta Linkille (liite 1). Kalle Häkkänen esitti että kaikki 67 hyväksytään Linkin jäseniksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9. META

Jari-Matti Kankaanpää kertoi, että kv-tutorilta on tullut postia ESN:n vaihto-opiskelijoiden fuksiaisista. Linkillä on mahdollisuus järjestää rasti. Anna Kolehmainen ehdotti, että asiasta pistettävän postia listalle, jotta innokkaat rastinpitäjät voivat ilmoittautua. Kankaanpää sanoi tekevänsä niin.

Kankaanpää jatkoi, että approlippuja myydään perjantaina 27.9. klo 11 – 13 välisenä aikana ja maanantaina 30.9. klo 12 – 14 välisenä aikana. Keskiviikkona 2.9. järjestetään mahdollisuus ostaa lunastamattomia lippuja. Kankaanpää muistutti myös, että Metallin saunatila on varattu syyskokoukseen klo 17 eteenpäin.

Milena Sjöblom kysyi onko toiveita sitsiajankohdalle. Riikka Vilavaara ehdotti lokakuun loppupuolta, sillä silloin on vähemmän tapahtumaa.

10. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tiistaina 1.10 klo 16:15, paikkana Ag C266.1.

Emma Lindfors poistui klo 14:56.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:58.

Vastaa