Hallituksen kokous 18.9.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 18.9.2013

Aika: 15.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

Kalle Häkkänen, puheenjohtaja, saapui kohdassa 5
Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja, toimi kokouksen puheenjohtajana
Tomi Lundberg, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Milena Sjöblom, tapahtumavastaava
Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
Riikka Vilavaara, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Anton Laurila, yritysvastaava, poissa

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15:04.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään kohdat 7. Jäsenaloitteen jatkokäsittely ja 8. IT-tyttö domain. Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Riikka Vilavaara ja Milena Sjöblom.

5. Ilmoitusasiat

Anna Kolehmainen ilmoitti keskustelleensa laitoksen henkilökunnan kanssa Kattilan uusista koneista ja sai tietää niiden tulevan joskus tulevaisuudessa, sillä vanhat Dellin koneet ovat loppuneet käytöstä. Koneista on tulossa uusi malli jonkun ajan päästä, ja hänen mielestään on parempi odottaa, että saadaan uudet koneet, kuin että tilattaisiin vanhan mallin koneet heti.

Kalle Häkkänen saapui klo 15:10.

Riikka Vilavaara ilmoitti, että Luuppi on perunut osallistumisensa ATK-YTP:n yhteisbussikyyditykseen. Koska puolet tästä kyydityksestä oli korvamerkitty Luupille, hallituksen pitää harkita pystymmekö osallistumaan tähän kyytiin, sillä kustannukset kasvavat suuresti. Jari-Matti Kankaanpää selvittelee mahdollisia yhteiskyytejä muiden ainejärjestöjen kanssa.

Jari-Matti Kankaanpää ilmoitti että IT-Päivän illalle on varattu sauna, josta hän on ilmoittanut Ketkylle. Vastausta hän ei ole vielä saanut.

Artur Kreisberg ilmoitti sääntömuutostyöryhmän kokoontuvan Sohwissa torstaina 26.9 klo 18. Hän on luonnostellut ikuisuusjäsenongelmaan sääntömuutosta, jossa jäsenyys sidotaan perus- tai jatko-opiskelijan asemaan tietotekniikan laitoksella. Riikka Vilavaara huomautti, että tälläinen muutos sitten poistaisi sivuaineopiskelijat Linkin jäsenistä. Mahdollisista vaihtoehdoista keskustellaan vielä sääntömuutostyöryhmässä.

Kalle Häkkänen ilmoitti, että tiedekuntaneuvostoihin haetaan opiskelijajäseniä. IT-tiedekunnalla näitä jäseniä on kolme varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä. Mahdolliset IT-tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon hakevat Linkin jäsenet voivat hakea suositusta Linkin hallitukselta. Suosituksella on painoa edustajia valittaessa.

Riikka Vilavaara ilmoitti, että JYY:n edustajistovaalit ovat myös syksyllä. Vilavaara kirjoittaa mainos-sähköpostia aiheesta. Artur Kreisberg muistutti, että viimeksi edustajistovaalien alla tietotekniikan laitoksen ehdokkailla on ollut julisteita Kattilan seinällä.

6. Talousasiat

Artur Kreisberg kertoi, että Linkki on saanut rahaa laitokselta sekä surface-tilaajilta.

7. Jäsenaloitteen jatkokäsittely

Anna Kolehmainen kertoi, että Hannu Viinikainen on selvittänyt viime kokouksessa käsiteltyä jäsenaloitetta lautapelien hankkimisesta Linkille. Hän on selvittänyt hintoja muutamasta paikasta, kuten Amazonista ja Fantasiapelit-liikkeestä. Hallitus keskusteli pelien hankkimispaikkojen ja -hintojen vaihtoehdoista. Lopuksi päädyttiin pelien hankkimiseen Fantasiapelit-liikkeestä.

Kalle Häkkänen ehdotti 100€ budjetointia lautapelien hankkimiseen Linkille. Ehdotus hyväksyttiin, budjetoidaan 100€ lautapelien hankkimiseen Linkille.

8. IT-tyttö domain

Anna Kolehmainen kertoi Emma Lindforsin ehdottaneen, että asetetaan IT-tyttöjen sivut Linkin sivujen alle. Tämä helpoittaisi sivujen ylläpidettävyyttä sekä käyttöä. Perutaan kokouksessa 12.9.2013 tehty päätös IT-tyttö domainin rekisteröimisestä.

9. META

Kalle Häkkänen kertoi, että ensi vuoden toimintasuunnitelmaa pitää ruveta kirjoittamaan, sillä sen pitää olla valmis ennen syyskokousta. Perustetaan toimintasuunnitelman suunnittelutyöryhmä, jonka jäseniä ovat ainakin Tomi Lundberg, Anna Kolehmainen, Samuel Uusi-Mäkelä ja Kalle Häkkänen. Ensimmäinen työryhmän kokous pidetään maanantaina 23.9. klo 8-10 välisenä aikana, paikkana tietotekniikan projektihuone Ag C226.1.

Riikka Vilavaara kertoi ongelmista fuksien Linkin sivujen tunnusten sekä haalaritilausten kanssa. Hänen tietämättään on ongelmien johdosta poistettu joidenkin fuksien käyttäjätunnuksia, joka johtaa siihen ettei hän osaa esittää kyseisiä henkilöitä Linkin varsinaisiksi jäseniksi. Hän selvittää asiaa Anton Laurilan sekä tutoreiden kanssa.

Jari-Matti Kankaanpää kysyi, että annetaanko Jarkko Vilhuselle toimeksianto Lillukan varaamisesta Linkin syyslaneja varten. Kalle Häkkänen sanoi, että idea on hyvä, kunhan varmistetaan, ettei se ole samana viikonloppuna Linkin Kortepohjan lanien kanssa. Kankaanpää ottaa yhteyttä Vilhuseen asian johdosta, jotta lanien valmistelu voi alkaa.

Milena Sjöblom kertoi, että eräs fuksi on keskustellut Paavo Niemisen kanssa eräänlaisen läksypiirin perustamisesta. Ideana on, että tilaisuuteen voi tulla tekemään minkä tahansa kurssin demoja yksin tai porukalla ja paikalla on ohjaaja/ohjaajia. Pohdittiin miten saadaan ohjaajia tilaisuuteen paikalle, sillä harvalla on sen tason tietoja joka kurssin asioista, että yksinään pystyy demoissa auttamaan. Todettiin, että tämä mahdollisesti voitaisiin järjestää yhdessä laitoksen kanssa. Kolehmainen lupasi olla yhteydessä amanuenssi Markkaseen asian tiimoilta.

Riikka Vilavaara kysyi, järjestetäänkö sitsejä syksyllä. Tapahtumavastaavat selvittelevät asiaa.

Anna Kolehmainen muistutti, että 1.10. on järjestöaamiainen, johon olisi hyvä hallituslaisten osallistua, mikäli mahdollista.

10. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 25.9.2013 klo 14:15, paikkana projektitila Ag C226.1

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:57.

Vastaa