Yhdistyksen syyskokous 21.10.2013

Linkki Jyväskylä ry

Yhdistyksen syyskokous 21.10.2013

Aika: 21.10.2013 klo 17:00

Paikka: Metalliliiton sauna, Metalli74

Paikalla:

Läsnäolijat (Yhdistyksen syyskokous 21.10.2013 – Liite 1, alkuperäinen osallistujalista – Liite 2)

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Kalle Häkkänen avasi kokouksen kello 17:22.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Nikolay Tsvetkov ehdotti Kalle Häkkästä kokouksen puheenjohtajaksi. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. Valittiin Kalle Häkkänen kokouksen puheenjohtajaksi.

Kalle Häkkänen ehdotti Tomi Lundbergia kokouksen sihteeriksi. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. Valittiin Tomi Lundberg kokouksen sihteeriksi.

Kalle Häkkänen ehdotti Nikolay Tsvetkovia ja Anton Laurilaa kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. Valittiin Nikolay Tsvetkov ja Anton Laurila kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kalle Häkkänen kertoi, että kokouskutsut on lähetetty ajoissa, eli vähintään 7 päivää ennen kokousta, ja asiasta on ilmoitettu yhdistyksen internetsivuilla. Täten todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Riikka Vilavaara esitti, että työjärjestyksen kohtaan 5 lisätään ”ja hyväksytään”, muuttaen kohdan muotoon ”Esitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio”. Esitystä kannatettiin yksimielisesti. Hyväksytään esitys ja lisätään kohtaan 5 ”ja hyväksytään”, muuttaen kohta muotoon ”Esitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio”.

Anton Laurila esitti, että kohta 6 käsitellään kohdan 8 paikalla, koska paikallaolijoita oli vähän ja oli odotettavaa, että heitä tulisi myöhemmin lisää. Riikka Vilavaara sanoi, ettei näin voida toimia sääntöjen mukaan. Artur Kreisberg sanoi, että kohta 6 voidaan avata ja sitten päättää siirtyä eteenpäin, palaten käsittelemään kohta sitten myöhemmin. Kreisbergin ideaa pidettiin hyvänä ja sen mukaisesti päätettiin tarvittaessa toimia.

5. Esitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

Kalle Häkkänen kävi läpi yhdistyksen toimintasuunnitelmaa vuodelle 2014 (Liite 3, alkuperäinen toimintasuunnitelma – Liite 4). Suunnitelma vastaa vuodelle 2013 tehtyä toimintasuunnitelmaa lähes kokonaisuudessaan. Maininta sääntöjen muuttamisesta on poistettu, ja kohtaan ”Vapaa-ajantoiminta” on lisätty virke ”Instanssi-työryhmässä tulee olla vähintään yksi istuvan hallituksen jäsen”.

Kalle Häkkänen kysyi, halutaanko toimintasuunnitelma käydä läpi tarkasti. Antti Louko esitti, että käydään pääkohdat referoiden läpi. Kalle Häkkänen kävi toimintasuunnitelman pääkohdat referoiden läpi.

Häkkänen kysyi, onko kenelläkään kommentoitavaa toimintasuunnitelmaan. Artur Kreisberg kysyi, että lisätäänkö Reilun kaupan korkeakoulu -hankkeeseen osallistuminen toimintasuunnitelmaan. Kreisberg esitti muotoilua ”Linkki on sitoutunut Reilun kaupan korkeakoulu -hankkeeseen ja on näin ollen tehnyt päätöksen siirtyä tilaisuuksissaan ja ainejärjestötilassaan Reilun kaupan kahviin ja teehen.” Riikka Vilavaara esitti, että jätetään kohta ”ja ainejärjestötilassa” pois, sillä hankkeen säännöissä oli tämä muotoilu.

Kalle Häkkänen ehdotti, että lisätään kohtaan ”Ympäristön huomiointi” seuraava virke: ”Linkki on sitoutunut Reilun kaupan korkeakoulu -hankkeeseen ja on näin ollen tehnyt päätöksen siirtyä tilaisuuksissaan Reilun kaupan kahviin ja teehen.” Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. Hyväksytään esitys ja tehdään ko. lisäys toimintasuunnitelmaan.

Jari-Matti Kankaanpää kysyi, mitä tapahtuu, jos jotain toimintasuunnitelmassa kirjattua tapahtumaa ei järjestetäkään. Artur Kreisberg sanoi, että toimintakertomukseen riittää kirjata, että tapahtuman järjestäminen ei onnistunut sekä syy epäonnistumiseen, ja että kevätkokous päättää mahdollisista toimenpiteistä. MALin kanssa tehty yhteistyösopimus edellyttää mm. ainejärjestön lehden julkaisemista, joten vähintään yksi painos jäsenlehdestä on tultava vuoden aikana. Kreisberg kysyi, lisätäänkö kohta ”uusitaan jäsenrekisteri” toimintasuunnitelman kohtaan Yhdistystoiminta. Kalle Häkkänen ja Riikka Vilavaara ehdottivat muotoilua ”pohditaan jäsenrekisterin uusimista”, jättäen näin hallitukselle enemmän toiminnanvapautta asian suhteen. Kreisberg ehdotti, että lisätään Yhdistystoimintaan virke ”Toimintavuonna 2014 Linkin hallituksen tulee pohtia internetsivujen päivittämistä”. Häkkänen esitti muotoilua ”Linkin hallituksen on tehtävä päätös internetsivujen päivittämisestä”. Riikka Vilavaara huomatutti, että ”ja jäsenrekisteristä”.

Kalle Häkkänen ehdotti toimintasuunnitelman kohtaan Yhdistystoiminta lisättäväksi ”Toimintavuonna 2014 Linkin hallituksen tulee päättää yhdistyksen internet-sivujen (ml. jäsenrekisteri) päivittämisestä ja kehittämisestä”. Esitystä kannatettiin yksimielisesti. Hyväksyttiin esitys ja päätettiin lisätä virke ”Toimintavuonna 2014 Linkin hallituksen tulee päättää yhdistyksen internet-sivujen (ml. jäsenrekisteri) päivittämisestä ja kehittämisestä” toimintasuunnitelmaan.

Kalle Häkkänen esitti toimintasuunnitelman hyväksymistä. Esitystä kannatettiin yksimielisesti. Hyväksyttiin esitys ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma kokouksessa lisättyine muutoksineen.

Siirryttiin talousarvion käsittelyyn (Liite 5, alkuperäinen talousarvio – Liite 6).

Artur Kreisberg pohjusti talousarviota. Kreisberg tarjoutui käymään kohdat tarkemmin läpi, mikäli tätä joku toivoo. Antti Loukon mielestä arviota voisi käydä tarkemmin läpi.
Vapun tuottoihin on laitettu Jyväsmetron tuotot. Instanssiin kohtaan on merkitty kaikki Instanssiin liittyvät tulot. Eetu Rantakangas kysyi, miksi ”muut tapahtumat” on kasvanut niin paljon. Kreisberg kertoi, että kyseiseen kohtaan on laitettu arvio siitä, että tapahtumista saadaan kulut katettua.
Menoista Vappuun kuuluu mm. kaikki Jyväsmetron kulut, ja Instanssiin kuuluu kaikki Instanssin kulut tilavuokrasta haalarimerkkeihin. Ekskursiot kohdan arvioitiin riittävän bussivuokriin, koska muiden kulujen toivotaan menevän vierailtavan yrityksen piikkiin. Hallinnollisiin kuluihin kuuluu esim. yhdistyksen kokousten kokoustilojen vuokraus. Samuel Uusi-Mäkelä kysyi, mitä kohtaan ”opintokirjallisuus” kuuluu. Kreisberg kertoi, että kohtaan kuuluu opiskelijatilaan hankittava opintoihin liittyvä kirjallisuus, jota nyt on saatu lahjoituksina. Myyntiartikkeleiden osto käsittää haalarimerkkien tilauksen. Koska IT-tytöt on merkitty toimintasuunnitelmaan, näille on merkitty erikseen oma menokohta talousarvioon. Nikolay Tsvetkov kysyi, mihin kohtaan frisbeegolf liittyy. Kreisberg vastasi, että kyseessä on arvio, johon kyseistä yksittäistä menoerää ei tarvitse lisätä. Kreisberg summasi, että seuraavana tilikautena pyritään nollatulokseen.
Kalle Häkkänen kysyi, mitä kaikkea Instanssin kulupuolelle kuuluu, eli onko siellä sponsorisopimusten Instanssi-optio laskettu mukaan. Kreisberg vastasi, ettei ole, vaan ne on laskettu sponsorisopimusten alle.

Kalle Häkkäsen mielestä talousarvion tulopuoli on hyvä, mutta menopuolta voisi kasvattaa Instanssin kohdalta. Kreisberg sanoi, että tätä voisi kasvattaa ja tasapainottaa arviota nostamalla vastaavasti tapahtumien, kuten sitsien osallistumismaksuja. Häkkäsen mielestä tasapainottaminen olisi tarpeen. Artur Kreisberg ehdottaa muutoksia talousarvioon seuraavasti: Lisätään vapun tulopuolelle 100 euroa eli muutetaan arvio 1500 euroon ja lisätään 100 euroa muut tapahtumat kohtaan, nostaen sen 3200 euroon. Menopuolelle Instanssiin lisätään 200 euroa nostaen sen 3000 euroon, jolloin tulot ja menot nousevat yhteensä 14 000 euroon. Nikolay Tsvetkov esitti, että haalarimainokset kohta muutetaan muotoon ”yritysten yhteistyösopimukset”, jolloin se kuvaa asiaa paremmin. Esitystä pidettiin hyvänä.

Kalle Häkkänen esitti, että hyväksytään talousarvio vuodelle 2014 siihen kokouksessa tehtyine muutoksineen. Esitystä kannatettiin yksimielisesti. Hyväksyttiin esitys ja hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2014 kokouksessa tehtyine muutoksineen.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut jäsenet
Kalle Häkkänen ehdotti, että lykätään tämän kohdan käsittelyä, sillä on mahdollista, että kokoukseen tulee paikalle myöhemmin lisää osallistujia. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. Siirryttiin käsittelemään kohtaa 7.

Jatketaan kohdasta 7. ”Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat”
Palattiin kohtien 7. ja 8. jälkeen käsittelemään kohta 6. loppuun.

Kalle Häkkänen ehdotti, että istuvan hallituksen toimea hoitava henkilö kertoo toimestaan ja valitaan sen jälkeen tehtävään uusi henkilö. Riikka Vilavaara huomautti, että pitäisikö äänestyskäytännöstä sopia ennen valintoja. Häkkänen kiitti hyvästä huomiosta. Häkkänen ehdotti, että suoritetaan mahdolliset äänestykset suljetulla lippuäänestyksellä. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. Hyväksyttiin ehdotus.

Kalle Häkkänen kertoi puheenjohtajan toimesta. Samuel Uusi-Mäkelä kysyi, onko ollut kivaa. Häkkänen vastasi, että on ollut. Simo Haatainen kertoi ”komppaavansa” Häkkästä.

Siirryttiin valitsemaan vuoden 2014 hallituksen puheenjohtajaa.

Kalle Häkkänen ehdotti uudeksi puheenjohtajaksi Samuel Uusi-Mäkelää. Uusi-Mäkelä on käytettävissä tehtävään.
Riikka Vilavaara ehdotti Kalle Häkkästä. Häkkänen ei ole käytettävissä tehtävään.
Nikolay Tsvetkov ehdotti Milena Sjöblomia. Sjöblom ei ole käytettävissä tehtävään.

Koska muita ehdokkaita ei ollut, Samuel Uusi-Mäkelä valittiin vuoden 2014 hallituksen puheenjohtajaksi.

Samuel Uusi-Mäkelä kertoi varapuheenjohtajan toimesta. Milena Sjöblom kysyi, onko ollut kivaa. Uusi-Mäkelä vastasi, että on ollut. Antti Louko kysyi, onko kokouksissa ollut tarjoilua. Uusi-Mäkelä vastasi, että toisinaan on.

Siirryttiin valitsemaan vuoden 2014 hallituksen varapuheenjohtajaa.

Anton Laurila ehdotti Riikka Vilavaaraa. Vilavaara on käytettävissä.
Kalle Häkkänen ehdotti Milena Sjöblomia. Sjöblom ei ole käytettävissä.
Simo Haatainen ehdotti Antti Loukoa. Louko ei ole käytettävissä.
Riikka Vilavaara ehdotti Jarkko Vilhusta. Vilhunen ei ole käytettävissä.
Jari-Matti Kankaanpää ehdotti Riikka Valtosta. Valtonen ei ole käytettävissä

Koska muita ehdokkaita ei ollut, valittiin Riikka Vilavaara varapuheenjohtajaksi.

Tomi Lundberg kertoi sihteerin tehtävistä. Jari-Matti Kankaanpää kysyi, eikö inventaario kuulu sihteerille. Lundberg muisteli, että asiasta ei aikanaan tehty sitovaa tehtävään kiinnitystä, mutta sihteeri ja toimistovastaava hoitavat tätä tehtävää. Riikka Vilavaara kysyi, onko ollut kivaa. Lundberg vastasi, että joskus hieman enemmän ja joskus vähän vähemmän kivaa.

Siirryttiin valitsemaan vuoden 2014 hallituksen sihteeriä.

Milena Sjöblom ehdotti Tomi Lundbergia. Lundberg ei käytettävissä.
Riikka Vilavaara ehdotti Kalle Häkkästä. Häkkänen ei ole käytettävissä.
Kalle Häkkänen ehdotti Antti Loukoa. Louko ei ole käytettävissä.
Jari-Matti Kankaanpää ehdotti Ottoa Örnmarkia. Örnmark ei ole käytettävissä.
Riikka Vilavaara ehdotti Nikolay Tsvetkovia. Tsvetkov ei ole käytettävissä.
Simo Haatainen ehdotti Matias Laitista. Laitinen ei ole käytettävissä.
Nikolay Tsvetkov ehdotti Hannu Viinikaista. Viinikainen ei ole käytettävissä.
Riikka Vilavaara ehdotti Milena Sjöblomia. Sjöblom ei ole käytettävissä.
Anton Laurila ehdotti Eetu Hyyryläistä. Hyyryläinen ei ole käytettävissä.
Riikka Vilavaara ehdotti Simo Haataista. Haatainen ei ole käytettävissä.
Kalle Häkkänen ehdotti Riikka Valtosta. Valtonen ei ole käytettävissä.
Kalle Häkkänen ehdotti Satu Eskelistä. Eskelinen ei ole käytettävissä.
Kalle Häkkänen ehdotti Jouni Potilaa. Potila ei ole käytettävissä.
Simo Haatainen ehdotti Artur Kreisbergiä. Kreisberg ei ole käytettävissä.
Samuel Uusi-Mäkelä ehdotti Anton Laurilaa. Laurila ei ole käytettävissä.

Koska vapaaehtoisia ei löytynyt, päätettiin jatkaa muiden tehtävien täyttämisellä ja palata sihteerin valintaan myöhemmin.

Rahastonhoitaja Artur Kreisberg kertoi toimestaan. Milena Sjöblom kysyi, oliko kivaa. Kreisberg vastasi, että oli ollut.

Siirryttiin valitsemaan vuoden 2014 hallituksen rahastonhoitajaa.

Anton Laurila ehdotti Artur Kreisbergiä. Kreisberg on käytettävissä.
Nikolay Tsvetkov ehdotti Hannu Viinikaista. Viinikainen ei ole käytettävissä.

Koska muita vapaaehtoisia ei ollut, valittiin Artur Kreisberg rahastonhoitajaksi.

Muut hallituksen jäsenet esittelivät tehtäviään. Jari-Matti Kankaanpää ja Milena Sjöblom kertoivat tapahtumavastaavan tehtävistä, Anton Laurila ja Nikolay Tsvetkov kertoivat yritysvastaavan tehtävistä, Riikka Vilavaara kertoi tiedottajan tehtävistä ja Kalle Häkkänen kertoi opiskeluvastaavan tehtävistä Anna Kolehmaisen puolesta, joka oli estynyt osallistumaan kokoukseen.

Riikka Valtonen kysyi, istuuko opiskeluvastaava erilaisissa valiokunnissa, laitosneuvostossa tai tiedekuntaneuvostossa. Kalle Häkkänen vastasi, että opiskeluvastaavaa kannustetaan osallistumaan näihin oman harkinnan mukaan. Milena Sjöblom kysyi, saako toimessa jotain korvauksia. Häkkänen sanoi, että kurssipalautteiden keräämisestä ja analysoimisesta laitos maksaa korvauksen, mutta korvauksen suuruutta hän ei tiennyt.
Siirryttiin valitsemaan muut vuoden 2014 hallituksen jäsenet.

Riikka Vilavaara ehdotti Otto Örnmarkia. Örnmark kysyi mihin toimeen tässä lupautuu vai kieltäytyykö kaikesta. Kalle Häkkänen sanoi, että virallisesti tehtävät valitaan tammikuussa hallituksen järjestäytymiskokouksessa, mutta tapana on ollut, että on mahdollista esittää toiveita tehtävistään. Örnmark on käytettävissä.
Nikolay Tsvetkov ehdotti Milena Sjöblomia. Sjöblom pohtii käytettävyyttään.
Jari-Matti Kankaanpää ehdotti Eetu Hyyryläistä. Hyyryläinen ei ole käytettävissä.
Anton Laurila ehdotti Hannu Viinikaista. Viinikainen ei ole käytettävissä.
Jari-Matti Kankaanpää ehdotti Niko Hämäläistä. Hämäläinen ei ole käytettävissä.
Nikolay Tsvetkov ehdotti Matias Laitista. Laitinen pohtii asiaa vielä.
Anton Laurila ehdotti Riikka Valtosta. Valtonen on käytettävissä.
Otto Örnmark ehdotti Riikka Vilavaaraa. Vilavaara sanoi, että hänellä on jo tehtävä.
Jari-Matti Kankaanpää ehdotti Jarkko Vilhusta. Vilhunen ei ole käytettävissä.
Anton Laurila ehdotti Antti Loukoa. Louko ei ole käytettävissä.
Jari-Matti Kankaanpää ehdotti Tomi Lundbergiä. Lundberg ei ole käytettävissä.
Riikka Valtonen ehdotti Jari-Matti Kankaanpäätä. Kankaanpää ei ole käytettävissä.
Riikka Vilavaara ehdotti Kalle Häkkästä. Häkkänen ei ole käytettävissä.
Kalle Häkkänen ehdotti Miika Ala-Nojosta. Ala-Nojonen ei ole käytettävissä.
Riikka Valtonen ehdotti Anton Laurilaa. Laurila ei ole käytettävissä.
Kalle Häkkänen ehdotti Eetu Rantakangasta. Rantakangas on käytettävissä.
Kalle Häkkänen ehdotti Satu Eskelistä. Eskelinen ei ole käytettävissä.
Kalle Häkkänen ehdotti Jouni Potilaa. Potila ei ole käytettävissä.

Antti Louko kysyi, onko asia nyt niin, että nyt on valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä rahastonhoitaja ja että muut tehtävät ovat vielä auki. Kalle Häkkänen vastasi myöntävästi.

Joel Lehtonen kertoi, että on myös mahdollista valita joku tehtävään vain puoleksi vuodeksi, ja myöhemmin vaihtaa henkilö yhdistyksen kokouksessa.

Matias Laitinen ilmoitti harkinnan jälkeen olevansa käytettävissä.
Riikka Valtonen ehdotti Simo Haataista. Haatainen ei ole käytettävissä.
Milena Sjöblom ei ole käytettävissä.
Milena Sjöblom ehdotti Niko Hämäläistä uudestaan. Hämäläinen on käytettävissä.
Riikka Vilavaara ehdotti Nikolay Tsvetkovia. Tsvetkov on käytettävissä osan hallituskautta.

Valittiin Otto Örnmark, Riikka Valtonen, Eetu Rantakangas, Matias Laitinen, Niko Hämäläinen ja Nikolay Tsvetkov muiksi hallituksen jäseniksi.

Antti Louko kertoi olevansa valmis osa-aikaiseksi varatoimiseksi sihteeriksi. Joel Lehtonen kysyi, onko Louko valmis olemaan seuraavaan yhdistyksen kokoukseen asti sihteeri, sillä uutta hallituksen jäsentä ei voida valita kuin yhdistyksen kokouksissa. Louko sanoi, että siinä tapauksessa hänen on harkittava asiaa uudestaan.

Vilavaara ehdotti Milena Sjöblomia sihteeriksi. Sjöblom on käytettävissä.

Valittiin Milena Sjöblom sihteeriksi.

Siirryttiin kohtaan 9. ”Kokouksen päättäminen”.

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

Kalle Häkkänen kertoi, että vaikka säännöissä lukee tilintarkastaja, niin vuoden 2010 muutos yhdistyslakiin mahdollistaa toiminnantarkastajien käyttämisen ko. tehtävässä.

Kalle Häkkänen ehdotti toiminnantarkastajiksi Ville Qvistiä ja Joni Launosta ja varatoiminnantarkastajiksi Pieta Haataista ja Antti Kivirantaa.

Läsnäolijat kannattivat ehdotusta yksimielisesti. Hyväksyttiin ja valittiin edellä mainitut henkilöt edellä mainittuihin tehtäviin.

8. Sääntömuutos

Kalle Häkkänen pyysi Artur Kreisbergia sääntömuutostyöryhmän johtajana esittelemään sääntömuutosehdotus. Kreisberg esitteli ehdotuksen kokoukselle (Liite 7, alkuperäinen sääntömuutosehdotus Liite 8).
Kreisberg kertasi, että sääntömuutos on noussut tarpeelliseksi mm. ikuisuusjäsenongelman ja yhdistyslain muuttumisen myötä.

Riikka Valtonen kysyi, miten vaihtoon lähtijöiden kohdalla toimitaan, jotka eivät maksa JYYn jäsenmaksua, eli erotetaanko heidät tämän vuoksi yhdistyksestä vaihdon ajaksi. Kreisberg sanoi, että tässä voidaan käyttää hallituksen omaa harkintaa, joten näitä henkilöitä ei ole pakko erottaa, jos he ilmoittavat vaihdostaan ennen kuin jäsenistöä tarkastetaan. Eetu Rantakangas sanoi, että tämä asia on hyvä tiedostaa ja että esimerkiksi heinäkuu olisi hyvä hetki tehdä tällainen tarkastus, koska silloin ei ole juurikaan vaihdossaolijoita. Kreisberg kertoi keskustelleensa JYYn jäsenpalvelusihteerin kanssa ja tämä sama asia oli noussut esille.

Artur Kreisberg muistutti, että kun asia menee äänestykseen, tarvitaan kokouksen 3/4 enemmistön kannatus ehdotuksen läpimenolle.

Artur Kreisberg ehdotti, että muutetaan kohdan 8. otsikko muotoon ”Tilikausi ja toiminnantarkastus”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Samuel Uusi-Mäkelä kysyi, että tarvitseeko täsmentää, mistä tarkastajat hankitaan. Kreisberg sanoi, ettei tarvitse vaan asiassa mennään yhdistyslain mukaan.
Kalle Häkkänen ehdotti, että äänestetään sääntömuutoksesta käsiäänestyksellä. Ehdotusta kannatettiin. Äänestettiin käsiäänestyksellä sääntömuutoksen läpimenosta. Läsnäolijat olivat yksimielisesti muutosehdotuksen kannalla. Hyväksyttiin sääntömuutosehdotus muutoksineen.

Siirryttiin käsittelemään kohtaa 6.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:19.

Vastaa