Hallituksen kokous 24.10.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 24.10.2013

Aika: 16:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja
Tomi Lundberg, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Milena Sjöblom, tapahtumavastaava
Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
Riikka Vilavaara, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Anton Laurila, yritysvastaava, saapui kohdassa 6

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:01.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään kohta 7. Dumpin vuosijuhlat, 8. Tietokonetapahtumat ja 9. JYY edustajistovaalit. Hyväksyttiin esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anna Kolehmainen ja Samuel Uusi-Mäkelä.

5. Ilmoitusasiat

Samuel Uusi-Mäkelä ilmoitti, että hän hakee lisää kahvia Kattilaan.

Kalle Häkkänen ilmoitti, että syyskokous saatiin pidettyä ja vuoden 2014 hallitus saatiin kasaan.

Jari-Matti Kankaanpää ilmoitti, että YK:n kanssa järjestettävä risteily on järjestymässä. Ilmoittautuneita on paljon. Risteily pitää maksaa matkanjärjestäjälle 29.10 mennessä. Ilmoittautuminen sulkeutuu 31.10. Maksujärjestelyt hoidetaan siten, että Linkki maksaa ensin kaiken ja YK maksaa Linkille osuutensa myöhemmin.

Milena Sjöblom ilmoitti, että Fokuksen kanssa on järjestymässä sitsit 7.11. Fokukselta odotetaan vielä varmistusta. Paikkana toimii luultavasti Freetime. Ilmoittautumiskanta sitseille pyritään aukaisemaan viikonloppuna.

Jari-Matti Kankaanpää ilmoitti, että laitoksen pikkujouluista ei ole vielä kuulunut mitään. Keskusteltiin pikkujouluista.

Nikolay Tsvetkov ilmoitti, että Anton Laurila on Ynnän kokouksessa keskustelemassa Accenturen ekskuriosta.

Jari-Matti Kankaanpää ilmoitti, että MALin saunailta on tulossa. Lisäksi Kankaanpää ilmoitti, että haalarimerkkikilpailu on käynnistynyt.

Anna Kolehmainen ilmoitti, että 28.10. on vaihtoilta. Jos Dumppi ei saa autoa niin sitten tarvitaan Linkiltä auto hakemaan tarvikkeita.

6. Talousasiat

Artur Kreisberg sanoi että meillä on rahaa reilu 4000€. Ketkylle hän lähettää laskua saunaillasta.

Kalle Häkkänen kysyi mitä menoja on odotettavissa loppuvuodelle. Nikolay Tsvetkov vastasi että mm. sitsit ja risteily. Artur Kreisberg huomatti että kahvi. Häkkänen itse lisäsi vielä että hallituksen virkistäytyminen. Lisäksi Häkkänen kysyi mitä risteily maksaa. Milena Sjöblom vastasi, että 1200€.

Kalle Häkkänen esitti budjetoitavaksi 1200€ risteilyyn. Hallitus kannatti esitystä yksimielisesti. Hyväksytään esitys ja budjetoidaan 1200€ risteilyyn.

7. Dumpin vuosijuhlat

Kalle Häkkänen esitteli Dumpin vuosijuhlan kutsua. Keskusteltiin vuosijuhlista.

Anton Laurila saapui klo 16:26.

Kalle Häkkänen esitti budjetoitavaksi 110€ Dumpin vuosijuhlaan, joista 90€ osallistumiseen ja 20€ lahjaan. Hallitus kannatti esitystä yksimielisesti. Hyväksytään esitys ja budjetoidaan 110€ Dumpin vuosijuhlaan.

8. Tietokonetapahtumat

Jarkko Vilhunen kertoi, että Lillukka on Linkin laneille varattu 3 – 6.1. Vuokrauksen hinta on 115€. Hinnassa ei ole huomioitu saunaa.

Jari-Matti Kankaanpää esitti budjetoitavaksi 160€ Linkin laneille. Hallitus kannatti esitystä yksimielisesti. Hyväksytään esitys ja budjetoidaan 160€ Linkin laneihin.

Nikolay Tsvetkov kysyi miten iloinen internet-iltapäivä on vetänyt väkeä. Kalle Häkkänen vastasi että hyvin on ollut porukkaa. Seuraava järjestetään 2 – 3.11.

9. JYY edustajistovaalit

Artur Kreisberg ehdotti, että edustajistovaaleissa ehdolla olevat Linkin opiskelijat saavat asettaa pienen mainoksen Kattilaan. Ehdotusta pidettiin hyvänä.

Riikka Vilavaara pistää vaaleista muistutuspostia Linkin listalle. Kalle Häkkänen muistutti äänestämisen tärkeydestä.

10. META

Anton Laurila kertoi Ynnän vastauksen Accenturen ekskursioon. Aikataulu on Ynnän hallituksen mielestä loistava, sillä samalla reissulla ihmiset pääsevät Fysikerfesteille. Hinnasta Ynnä toivoi että jäsenistölle saataisiin matkasta mahdollisimman halpa. Ynnä on valmis maksamaan puolet bussista. Lisäksi Ynnä tiedusteli, että yhdistetäänkö toinen eksursio mukaan matkalle. Lisää tietoa tulee jos toinen kohde löytyy.

Jari-Matti Kankaanpää sanoi, että vastaus laitoksen pikkujouluviestiin on valmis puheenjohtajan lähetettäväksi.

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään torstaina 31.11.2013 kello 8:30, paikkana tietotekniikan projektihuone Ag C226.1.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:42.

Vastaa