Hallituksen kokous 31.10.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 31.10.2013

Aika: 8:30

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja, poissa
Tomi Lundberg, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Milena Sjöblom, tapahtumavastaava
Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
Riikka Vilavaara, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava, poissa
Anton Laurila, yritysvastaava, saapui kohdassa 3

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8:30.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Anton Laurila saapui klo 8:31.

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Milena Sjöblom ja Jari-Matti Kankaanpää.

Kokous piti tauon ruuan hankkimisen ajaksi klo 8:33.

Jatkettiin kokousta klo 8:50.

5. Ilmoitusasiat

Artur Kreisberg ilmoitti aamupalaan menneen rahaa 15,40€.

Anna Kolehmainen ilmoitti, että 18 linkkaria oli laitoksen vaihtoillassa. Ilta oli kuuleman mukaan mennyt hyvin, henkilökunta oli positiivisesti yllättynyt linkkareiden osallistumisinnosta.

Kalle Häkkänen ilmoitti, että ”iloinen internet iltapäivä” on ensi viikonloppuna. Tähän mennessä osallistujakunta on ollut hyvin linkkaripainoitteinen.

Jari-Matti Kankaanpää ilmoitti, että syysristeilyn ilmoittautumiskanta sulkeutuu tänään. Ilmoittautuneita on tähän mennessä tullut 40. 10 henkilöä mahtuisi vielä mukaan, joten viikonloppuna aukaistaan uusi kanta vapaille paikoille.

6. Talousasiat

Artur Kreisberg kertoi, että syysristeily on maksettu. Tällä hetkellä vaikuttaa, että tiedossa olevat menot ja tulot tuovat Linkille rahallisesti nollatuloksen tänä vuonna.

Artur Kreisberg ehdotti, että budjetoidaan 15,40€ aamupalaan. Hyväksytään ehdotus ja budjetoidaan 15,40€ aamupalaan.

7. META

Kalle Häkkänen kertoi, että TKO-älyn vuosijuhla on 9.11. ja hän on sinne osallistumassa. Toiseksi Häkkänen muistutti, että 16.11. on Dumpin vuosijuhla, johon ei ole vielä löytynyt osallistujaa. Kolmanneksi Häkkänen sanoi, että Strum und Drangin vuosijuhlaan ovat osallistumassa Anton Laurila ja mahdollisesti Häkkänen itse.

Kalle Häkkänen kertoi myös, että Tuomo Rossi vastasi hallituksen lähettämään pikkujouluviestiin. Häkkäsen mielestä oli hienoa, että ainoa este yhteisille pikkujouluille on tällä hetkellä opiskelijoiden suuri ilmestymättömyysprosentti, joka nostaa tapahtuman kustannuksia tarpeettomasti. Asiaa selvitellään vielä.

Milena Sjöblom kysyi, että mitä tehdään jos opiskelijoita ei huolita laitoksen pikkujouluihin. Kalle Häkkänen ehdotti vaihtoehtoiseksi toiminnaksi Kattilan siivoamista.

Kalle Häkkänen kyseli toiveita hallituksen virkistäytymiseen. Anton Laurila tarjosi omaa asuntoaan hallituksen käyttöön. Asiaa tarkastellaan vielä myöhemmin.

Kalle Häkkänen kertoi myös, että Instanssi 2014 on saanut ajan ja paikan. Tapahtuma järjestetään Voionmaan lukiolla 28. – 30.3.2014

Anna Kolehmainen kysyi jaetaanko jo tulleet tabletit, sillä saapuneen lähetyksen ja lähetysluettelon välillä on ristiriitaisuuksia.

Jari-Matti Kankaanpää kertoi, että haalarimerkkikilpailuun on toistaiseksi saatu kaksi osallistujaa.

Jari-Matti Kankaanpää kysyi tarvitseeko MAL:in saunasta lähettää viestiä. Anton Laurila huomautti, että asiasta on jo yksi viesti lähtenyt. Milena Sjöblomin mielestä muistutusviesti olisi paikallaan, jotta ruokatarjoilut olisivat mahdollisimman kohdillaan.

Milena Sjöblom kertoi, että sitsejä pyritään järjestämään viikolle 48 Fokuksen ja Varkaiden kanssa.

Riikka Vilavaara kertoi Anna-Maria Laattalan toivoneen sääntömuutoksesta pientä tiedotetta. Hallitus lähettää asiasta tiedotetta myöhemmin.

Anton Laurila kysyi onko nyt läsnäolevilla hallituslaisilla halua ryhtyä ensi vuonna liittovastaavaksi. Hallituksen keskuudessa ei ollut suurta halukkuutta liittovastaavaksi. Laurila kertoi mainostavansa liittovastaavan toimea hallituksen ulkopuolisille.

Riikka Vilavaara kertoi kuulleensa Kattilassa, että syyskokouksen pöytäkirjassa esiintynyttä muotoilua ”Koska muita vapaaehtoisia ei ollut, valittiin Artur Kreisberg rahastonhoitajaksi” on pidetty ilkeänä Artur Kreisbergiä kohtaan. Sihteeri pahoittelee pöytäkirjan muotoilusta aiheutunutta mielipahaa kaikille, ketkä sitä sisimmissään tuntevat asian johdosta.

Kalle Häkkänen muistutti, että sääntömuutos aiheuttaa 75€ kustannuksen kun se viedään patentti- ja rekisterihallitukselle.

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään torstaina 7.11. kello 16:00, paikkana tietotekniikan projektitila Ag C226.1.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9:36.

Vastaa