Hallituksen kokous 7.11.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 7.11.2013, numero 33

Aika: 16:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja
Tomi Lundberg, sihteeri, poissa
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Milena Sjöblom, tapahtumavastaava
Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
Riikka Vilavaara, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Anton Laurila, yritysvastaava, poissa

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:01.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Riikka Vilavaara ja Nikolay Tsvetkov.

5. Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja Häkkänen kertoi ilmoittautuneensa Dumppi Ry:n vuosijuhlaan.

Häkkänen kertoi myös lauantaina järjestettävästä TKO-älyn vuosijuhlasta, johon hän on osallistumassa. Lahjaa kyseiseen tapahtumaan ei ole vielä ostettu, mutta idea on jo hautumassa.

Riikka Vilavaara ilmoitti, että ainakin yksi linkkari on valittu JYYn edarivaaleissa edustajistoon.

Kankaanpää ilmoitti, että risteily tapahtuu. Kreisberg kertoi, että laskut on lähetetty ja muutamat ovat jo maksaneet laskunsa. Sjöblom kertoi
risteilyn ruokatilausten maksavan yhteensä 706€ ja että tilattu bussi risteilylle lähtee kello 14 Agoran edustalta.

6. Talousasiat

Kreisberg ehdotti, että budjetoidaan risteilyn ruokiin 706€. Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin.

Hallitus keskusteli haalaritilauksesta. Haalarit tulevat arvioidusti viikolla 48; laskua ei ole vielä tullut. Puheenjohtaja Häkkänen arveli, että lasku tulee haalareiden mukana.

Hallitus keskusteli Linkin rahatilanteesta. Todettiin, ettemme ole hätää kärsimässä. Kreisberg ehdotti, että budjetoidaan sääntömuutosmaksuun 75€. Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin.

7. Pikkujoulut

Linkki on saanut kutsun laitoksen pikkujouluihin. Pikkujoulut järjestetään Tupaswillasta (Laukaassa) perjantaina 13.12. Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan pikkujouluihin voisi osallistua ainakin 50 linkkaria.

Hallitus pohti ratkaisua mahdollisten ”turhien” ilmoittautumisien (ja täten turhien kulujen) karsimiseksi. Todettiin, että voisi olla fiksua periä osallistujilta pieni osallistumismaksu, joka voitaisiin käyttää esimerkiksi tapahtuman kulujen kattamiseen. Tämä käytäntö muistuttaisi ihmisiä ilmoittautumisestaan ja samalla myös viestisi järjestäjille osallistumishalukkuudesta. Hallitus pohti nimellisen osallistumismaksun suuruutta. Ehdotettiin maksun suuruudeksi viittä euroa (5€). Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin. Pikkujoulujen speksit ovat vielä hyvin paljon auki ja tapahtuman suunnittelua jatketaan. Vilavaara lupasi olla yhteydessä laitokseen asian tiimoilta.

Laitos oli sähköpostiviestissä maininnut, josko Linkki Jyväskylä ry haluaisi osallistua pikkujoulujen ohjelman suunnitteluun. Hallitus piti tätä hyvänä ideana varsinkin, kun näin on tehty ennenkin. Ohjelmaksi pohdittiin muun muassa perinteistä Linkin evankeliumia, NHL-turnauksen tulosten julkaisemista, haalarimerkki-kilpailun voittajan julkaisemista sekä laitoksen hyvän opettajan palkitsemista. Päätetään palkita yksi opettaja jäsenistön äänin ja toinen perustuen hallituksen mielipiteeseen.

8. META

Hakijan päivä järjestetään perjantaina 08.11. ja Linkki aikoo osallistua siihen pitämällä ständiä Agoran aulassa.

Kolehmainen kertoi JYY:n hyvä opettaja -äänestyksestä ja kysyi haluaako Linkki nimetä jonkun tiedekunnan opettajista ehdokkaaksi kyseiseen kilpailuun.
Puheenjohtaja piti ideaa hyvänä. Päätetään pohtia asiaa.

Kolehmainen kysyi haluaako Linkki luoda kyselyn Linkin jäsenille, jossa jäsenet voisivat antaa palautetta muun muassa kursseissa, Linkin toiminnasta ja esimerkiksi siitä millaiseksi kokee opiskelun. Hallitus kannattaa ajatusta, sillä se antaa tärkeää tietoa Linkin toiminnan kannalta. Häkkänen kysyi, voisiko Kolehmainen kopovastaavana ottaa asian hoitaakseen. Kolehmainen suostui pyytäen samalla apua kysymysten muodostamiseen. Päätettiin yhteisvoimin keksiä kysymyksiä kyselyä varten.

Kolehmainen kertoi, että hän ei kykene hänestä riippumattomien teknisten vaikeuksien takia tekemään maisterikursseille kurssipalautekyselyitä. Hän on keskustellut asiasta amanuenssin kanssa ja he olivat sopineet, että kyseiset kyselyt jäävät tältä osin tekemättä.

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous on tiistaina 12.11. klo 16.00.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:24.

Vastaa