Hallituksen kokous 12.11.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 12.11.2013, numero 34

Aika: 16:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja
Tomi Lundberg, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja, poissa
Milena Sjöblom, tapahtumavastaava
Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava, poissa
Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
Riikka Vilavaara, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Anton Laurila, yritysvastaava
Mikko Punkari

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:02.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Samuel Uusi-Mäkelä ja Anna Kolehmainen.

5. Ilmoitusasiat

Mikko Punkari ilmoitti uudet tiedekuntaneuvoston jäsenet hallitukselle. Toiseksi hän muistutti, että facebookissa on ryhmä opiskelijaedustajille johon uudet tiedekuntaneuvoston jäsenet voisivat myös liittyä mukaan. Kolmanneksi Punkari kertoi IT-haalloped sähköpostilistasta, johon mm. tiedekuntaneuvoston kutsut tulevat. Punkarin mielestä Samuel Uusi-Mäkelä sopisi listan ylläpitäjäksi. Neljänneksi Punkari ilmoitti, että yliopiston kollegioon on valittu Markus Hemminki.

Mikko Punkarin mielestä opiskelijaedustajien olisi hyvä sopia tapaamisesta JYY:n suuntaan. Punkari kehotti edustajia käymään Opiskelu- ja tiedevaliokunnassa mikäli heidän kalentereihin tämä vain sopii. Punkari muistutti hallitusta myös dekaanin tapaamisesta, joka on hyvä vaikuttamisen paikka.

Mikko Punkari poistui kello 16:09

Milena Sjöblom ilmoitti, että risteily tapahtuu. Kaksi henkilöä ei ole vielä maksanut risteilymaksua.

Kalle Häkkänen ilmoitti TKO-Älyn vuosijuhlan menneen hyvin. Häkkänen lausui tervehdyksen Linkin puolesta. Dumpilla oli myös edustus tapahtumassa. Häkkänen ja Dumpin edustaja keskustelivat mahdollisuudesta käydä hallituksen kokouksessa muodostamassa suhteita Linkin suuntaan. Toiseksi Häkkänen ilmoitti, että IT-tiedekunnan 15v vuosijuhla on perjantaina 15.11. Häkkänen on menossa pitämään puheenvuoroa tapahtumaan Linkin puolesta.
Kolmanneksi Häkkänen ilmoitti, että lauantaina on Dumpin vuosijuhlat, joihin Häkkänen on menossa edustamaan Linkkiä.

6. Talousasiat

Artur Kreisberg raportoi IRC:n välityksellä että taloustilanne näyttää hyvältä.

Anton Laurila kysyi onko ensi viikon saunaan budjetoitu. Milena Sjöblom sanoi ettei ole. Anton Laurila kysyi suoritetaanko budjetointi nyt.
Lisäksi Laurila ilmoitti, että Accenturen lasku on lähetetty tänään oikeaan osoitteeseen.

Riikka Vilavaara ehdotti 220€ budjetointia Metallin saunan vuokraan. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. Hyväksyttiin ehdotus ja budjetoitiin 220€ Metallin saunan vuokraan.

7. Uusien jäsenien hyväksyminen

Riikka Vilavaara kertoi, että 10 henkilöä odottaa hyväksymistä Linkin jäseneksi. Näistä kaksi on vaihto-opiskelijoita. Vilavaara ehdotti, että listassa olevat henkilöt hyväksytään Linkin jäseniksi (Liite 1). Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. Hyväksyttiin ehdotus ja hyväksyttiin listassa olevat henkilöt Linkin jäseniksi.

8. Kattilan Xbox-ohjaimet

Riikka Vilavaara kertoi, että yhdessä Kattilan Xboxin ohjaimessa on ohjainsauva rikki. Lisäksi kahdessa muussa ohjaimessa on pientä huonoutta, joka heikentää pelikokemusta. Vilavaara ehdotti yhden ohjaimen korvaamista. Anna Kolehmainen ehdotti, että kysytään Microsoftilta, jos tablettitilauksen jälkimainingeista saisi hyvitystä Microsoftin Xbox-ohjaimen muodossa. Kolehmainen tiedustelee asiaa.

9. Veriryhmän perustaminen

Samuel Uusi-Mäkelä kertoi IRC:ssä heränneestä ajatuksesta, että voitaisiin mennä ryhmällä luovuttamaan verta. Kiinnostusta asiaa kohtaan on sen verran, että Veriryhmän perustaminen voisi olla paikallaan. Kalle Häkkäsen mielestä ajatus on kannatettava.

Riikka Vilavaara ehdotti veriryhmän perustamista nimellä Linkki Jyväskylä ry. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. Hyväksyttiin ehdotus ja valtuutettiin Samuel Uusi-Mäkelä perustamaan Linkin nimellä Veriryhmä.

10. META

Riikka Vilavaara kertoi laittaneensa amanuenssi Markkaselle viestiä, että opiskelijoidenkin ilmoittautuminen laitoksen pikkujouluihin tapahtuisi Korpissa. Hän ei ole vielä saanut vastausta.

Samuel Uusi-Mäkelä kertoi Linkin saaneen Ville Tirroselta kahvirahalahjoituksen.

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään torstaina 21.11.2013 kello 16:00, paikkana Ag C226.1.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:51.

Vastaa