Hallituksen kokous 21.11.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 21.11.2013, numero 35

Aika: 16:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

Kalle Häkkänen, puheenjohtaja, poissa
Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja, toimii kokouksen puheenjohtajana
Tomi Lundberg, sihteeri, poissa
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja, poissa
Milena Sjöblom, tapahtumavastaava, toimii sihteerinä
Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
Riikka Vilavaara, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Anton Laurila, yritysvastaava

1. Kokouksen avaus

Uusi-Mäkelä avasi kokouksen kello 16.00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Nikolay Tsvetkov ja Anton Laurila.

5. Ilmoitusasiat

Kolehmainen kertoi käyneensä kuuntelemassa tietojenkäsittelytieteiden ja tietotekniikan välistä keskustelua koskien tenttikäytäntöjä.
Laitokset kertoivat aikovansa alkaa käyttämään viivakoodinlukijoita tenttien palautuksessa. Viivakoodinlukijoiden avulla on tarkoitus saada
nopeasti tieto siitä, ketkä ovat olleet tentissä ja montako konseptia he ovat palauttaneet. Näin tenttisuorituksista jää selkeää dataa, jota voidaan
myöhemmin tarvittaessa tarkastella.
Laitokset kertoivat myös suunnitelleensa jonkinlaisia sanktioita tapauksissa, joissa opiskelijat ilmoittautuvat tentteihin eivätkä peru ilmoittautumista,
vaikka eivät aiokaan osallistua.
Viivakoodinlukijoita testataan jo nyt ja niiden virallisen käytön arvioidaan alkavan vuodenvaihteen jälkeen.
Kolehmainen uskoo laitosten informoivan opiskelijoita tenttikäytäntöjen muuttuessa.

Kankaanpää kertoi amanuenssin kertoneen hänelle, että sekä opiskelijoiden että laitoksen henkilökunnan tapahtumailmoittautuminen järjestetään korpissa.
Opiskelijat ja henkilökunta ilmoittautuvat kuitenkin eri kantoihin.
Ilmoittautuminen yritetään avata mahdollisuuksien mukaan jo huomenna 22.11.

Sjöblom ilmoitti risteilyn menneen hyvin.

Sjöblom kertoi saaneensa Varkaiden tapahtumavastaavalta viestin, että he olisivat kiinnostuneet yhteisistä sitseistä viikolla 49.
Fokukselta oli puolestaan tullut valitettavia uutisia, että heidän kalenterinsa ei anna myöten uusille tapahtumille enää näin loppuvuodesta.
Sjöblom kartoittaa tilannetta ja yrittää saada järjestettyä sitsit päivämäärälle 4.12.

6. Talousasiat

Hallitus toteaa, että katastrofeja ei ole tapahtunut.
Yritysvastaava Laurila raportoi Accenturen sponsorilaskun menneen perille.

7. META

Laurila kertoi ostavansa sademetsälahjakortin Sturm und Drang:ille heidän yhdistyksensä vuosipäivälahjaksi: hallitus tukee Antonia päätöksessä.

Kankaanpää kertoi YK:n tapahtumavastaavien kysyneet, josko perinteiset haalarinkorkkaussitsit voitaisiin järjestää vuoden alussa tammikuun kolmannella viikolla.
Vaikka tapahtuma ei olekaan enää tämän hallituksen vastuulla, ajatusta perinteen jatkamisesta pidettiin hyvänä. Ajankohta kuitenkin sai kritiikkiä siitä,
että uusien fuksien osallistuminen olisi todennäköisesti hyvin vähäistä lyhyen reagointiajan takia. Jotta uusille fukseille annettaisiin reilu mahdollisuus
halutessaan osallistua tapahtumaan, päätetään ehdottaa YK:lle myöhempää ajankohtaa.

Sjöblom kysyi, koska järjestetään fuksisauna kevään fukseille. Fuksisauna on perinteisesti pidetty ensimmäisellä opiskeluviikolla, joten
suunniteltiin päiväksi torstaita 16.01.2014. Todettiin, että sauna tulee varata hyvissä ajoin, joten tämän hallituksen tulisi hoitaa varaus.
Kankaanpää ilmoitti lähettävänsä Opinkiven saunatilojen varauksesta sähköpostia samantien.

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään torstaina 28.11. kello 16.00 paikassa Ag C226.1.

9. Kokouksen päättäminen

Uusi-Mäkelä päätti kokouksen kello 16.40.

Vastaa