Hallituksen kokous 28.11.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 28.11.2013, numero 36

Aika: 16:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja
Tomi Lundberg, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Milena Sjöblom, tapahtumavastaava
Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
Riikka Vilavaara, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Anton Laurila, yritysvastaava

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:06.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisättiin kohta 7. Kattilan joulusiivous. Hyväksyttiin esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jari-Matti Kankaanpää ja Riikka Vilavaara.

5. Ilmoitusasiat

Jari-Matti Kankaanpää ilmoitti käyneensä keskustelemassa pikkujouluista amanuenssi Markkasen kanssa. Henkilökunta on olettanut, että Linkki perii pikkujouluista maksun jäseniltänsä. Hallitus ei ollut tietoinen tästä implisiittisestä toiveesta vaikka asiaa on hypoteettisesti pohdittu ja täten jäsenistölle ei ole mistään maksusta ilmoitettu. Hallitus katsoo, ettei enää asialle voi mitään, sillä mahdollisesta osallistumismaksusta olisi pitänyt olla maininta ilmoittautumiskannan yhteydessä, mikäli semmoista aiotaan periä. Kysymyksenä on nyt, maksaako Linkki tämän 5€ jokaisesta opiskelijasta, joka pikkujouluihin ilmoittautuu. Anton Laurila ehdotti jotakin pienempää könttäsummaa. Laurila esitti esimerkiksi 200€ maksua Linkiltä jäsenistön puolesta, jolla hankittaisiin ylimääräistä tarjoilua pikkujouluihin. Nikolay Tsvetkov ja Milena Sjöblom kannattivat ehdotusta sillä ehdolla, että Linkillä on tähän varaa. Anna Kolehmaisen mielestä Linkin ei pitäisi joutua maksamaan, koska laitoksen puolelta ei tiedostus asiasta onnistunut.

Kalle Häkkänen sanoi, että hänen mielestä emme enää voi jäsenistöltä rahaa vaatia. Kolehmaisen mielestä Linkki voisi pitää nimenhuudon ja siten selvittää, että ketkä ilmoittautuneista ovat paikalla ja listata paikalle saapumattomat sen sijaan, että hankittaisiin ylimääräistä tarjoilua. Jari-Matti Kankaanpää kannatti Kolehmaisen ehdotusta nimenhuudosta. Vilavaaran mielestä nimenhuuto voisi olla paikallaan riippumatta siitä, osallistuuko Linkki tarjoilujen hankintaan tai ei. Näin saataisiin selville ne henkilöt, jotka eivät tajunneet perua ilmoittautumistaan. Lisäksi Häkkänen kysyi onko Linkin pikkujouluohjelmasta ilmoitettu pikkujoulujen järjestäjille. Kankaanpää kertoi ilmoittaneensa amanuenssi Markkaselle, että Linkiltä on ohjelmaa tulossa. Kalle Häkkänen kysyi hoitaako Anna Kolehmainen nimenhuutoihin tarvittavat nimilistat. Kolehmainen vastasi hoitavansa asian. Nimenhuutajat selvitetään myöhemmin samoin kuin pikkujouluihin mahdollisesti hankittavat tarjoilut.

Anna Kolehmainen ilmoitti, että huomenna perjantaina on laitoskokous. Hän kannusti hallituksen jäseniä ottamaan osaa kokoukseen. Kolehmainen menee itse paikalle. Kolehmainen kertoi lisäksi olleensa maanantaina dekaanin keskustelutilaisuudessa. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. opiskelusta sekä dekaani esitteli laitoksen esitteitä sekä nettiopiskelun tarjontaa.

Milena Sjöblom ilmoitti, että sitsejä ei tapahdu Varkaiden kanssa tämän vuoden puolella.

6. Talousasiat

Artur Kreisberg kertoi, että talouteen ei ole tullut suuriakaan muutoksia viimeisen kahden viikon aikana. Joitakin kulukorvauksia sekä MAL-sauna on maksettu. Tablettitilausrahat sekä yksi kulukorvaus on vielä lähdössä lähiaikoina. Tämän jälkeen odotetaan haalaritilauksesta laskua. Anton Laurila kertoi, että Accenturen sponsorirahan pitäisi saapua lähipäivinä.

Kalle Häkkänen tiedusteli onko hallituksen virkistäytymisen budjetoitu. Jari-Matti Kankaanpää ehdotti 100€ budjetointia hallituksen virkistäytymiseen. Anton Laurila kannatti ehdotusta. Hyväksytään ehdotus ja budjetoidaan 100€ hallituksen virkistäytymiseen.

7. Kattilan joulusiivous

Hallitus päätti, että Kattilan joulusiivous pidetään keskiviikkona 11.12.2013 klo 16:00.

Jari-Matti Kankaanpää ehdotti 50€ budjetointia siivouksen jälkitarjoiluihin. Anton Laurila kannatti ehdotusta. Hyväksytään ja budjetoidaan 50€ Kattilan joulusiivouksen jälkitarjoiluihin.

8. META

Jari-Matti Kankaanpää kysyi onko Kattilan Xbox ohjaimien eteen tehty vielä mitään. Anna Kolehmainen kertoi ettei ole vielä lähettänyt viestiä asiasta. Ehdotettiin että suoritetaan selvittely ohjainten hinnoista ja hankintapaikoista ensi kokoukseen.

Anton Laurila kertoi olleensa Sturm und Drangin vuosijuhlissa. Linkin lahjasta pidettiin ja juhlat menivät hyvin.

Kalle Häkkänen kertoi, että Dumpin vuosijuhlat olivat kivat. Linkin lahjasta pidettiin.

Samuel Uusi-Mäkelä kertoi, että tiedekuntaneuvostossa on esitetty Pekka Neittaanmäkeä seuraavaksi dekaaniksi.

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään maanantaina 2.12.2013 kello 15:00, paikkana tietotekniikan projektitila Ag C226.1.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:02

Vastaa