Hallituksen kokous 12.12.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 12.12.2013, numero 38

Aika: 16:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja
Tomi Lundberg, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Milena Sjöblom, tapahtumavastaava
Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
Riikka Vilavaara, tiedottaja, saapui kohdassa 5
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Anton Laurila, yritysvastaava, poissa

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:03.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Artur Kreisberg sekä Nikolay Tsvetkov.

5. Ilmoitusasiat

Riikka Vilavaara saapui kello 16:05.

Jari-Matti Kankaanpää ilmoitti saaneensa lähetysilmoituksen postilta. Kankaanpää epäilee kyseessä olevan tilatut Xbox-ohjaimet. Lähetys haetaan ensi viikolla.

Riikka Vilavaara ilmoitti Linkillä olevan kaksi kyykkäjoukkuetta ilmoitettuna Akateemiseen Kyykkään, yksi yleiseen sarjaan ja yksi naisten sarjaan. Yleisen sarjan joukkue on toistaiseksi varasijalla.

6. Talousasiat

Artur Kreisberg kertoi, että haalarit on maksettu. Lisäksi Accenturelta on tullut heidän sponsorirahansa.

Jari-Matti Kankaanpää ehdotti 65,90€ budjetointia Xbox-ohjaimiin. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. Hyväksyttiin ehdotus ja budjetoitiin 65,90€ Xbox-ohjaimiin.

Kalle Häkkänen esitti kolme budjetointiehdotusta:
1. 2€ lisäbudjetointia siivouksen eväisiin.
2. 51€ budjetointia parhaiden luennoitsijoiden, haalarimerkkikilpailun sekä Kattilan NHL-turnauksen palkintoihin.
3. 100€ budjetointia Akateemisen Kyykän ilmoittautumismaksuihin.
Kaikki esityksen saivat hallituksen yksimielisen kannatuksen. Hyväksyttiin esitykset ja budjetoitiin 2 € siivouksen eväisiin, 51€ palkintoihin sekä 100€ Akateemisen Kyykän ilmoittautumismaksuihin.

7. Haalarimerkkikilpailu

Milena Sjöblom esitteli hallitukselle haalarimerkkikilpailun osallistujatyöt.

Hallitus valitsi voittajatyöksi Simo Haataisen suunnitteleman ”not kinosted” -merkin.

8. Paras luennoitsija -palkinnot

Riikka Vilavaara kertoi paras luennoitsija -kilpailun menneen hyvin, sillä sen seurauksena Linkin Korppi-ryhmään liittyi 17 uutta jäsentä. Äänestysaktiivisuus oli korkeampi kuin keväällä järjestetyssä paras linkkari -äänestyksessä.

Jäsenten äänestyksen voitti Vesa Lappalainen, Ville Tirrosen tullessa toiselle sijalle. Hallitus päätti valita Tirrosen toiseksi palkinnon saajaksi.

9. Pikkujoulut

Hallitus keskusteli tulevista pikkujouluista ja niihin liittyvistä järjestelyistä. Päätettiin että Jari-Matti Kankaanpää lukee Linkin jouluevankeliumin, Kalle Häkkänen jakaa palkinnot ja Samuel Uusi-Mäkelä sekä Anna Kolehmainen hoitavat bussien nimilistat.

10. META

Jari-Matti Kankaanpää kertoi, että Linkin sivuille on tehty julkistamista vailla oleva artikkeli Linkin laneista. Paikalla on 30 pöytäpaikkaa ja jokaiselle paikalle on varattu noin 70 cm:n leveydeltä tilaa. Ohjelma tulee olemaan värikästä ja monipuolista.

Samuel Uusi-Mäkelä muistutti hallituksen jäseniä avainten luovuttamisesta.

Milena Sjöblom kertoi Dumpin ehdottaneen yhteisiä haalarinkorkkaussitsejä. Dumpille on lähetetty viestiä mahdollisuudesta järjestää YK:n kanssa kolmen ainejärjestön sitsit. Asiaan palataan myöhemmin.

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tiistaina 17.12 klo 17:00, paikkana ravintola Sohwin kabinetti.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:02.

 

Vastaa