Hallituksen kokous 2.12.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 2.12.2013, numero 37

Aika: 15:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja
Tomi Lundberg, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Milena Sjöblom, tapahtumavastaava, poissa
Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
Riikka Vilavaara, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Anton Laurila, yritysvastaava
Emma Lindfors, saapui kohdassa 5

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15:04.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisättiin kohta 7. Pikkujoulut. Hyväksyttiin esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Anna Kolehmainen ja Samuel Uusi-Mäkelä.

5. Ilmoitusasiat

Riikka Vilavaara ilmoitti, että Pekka Neittaanmäki jatkaa IT-tiedekunnan dekaanina.

Anna Kolehmainen ilmoitti, että hän oli viime perjantaina laitoskokouksessa. Tuomo Rossi on valittu tietotekniikan laitoksen johtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Laitos on rahallisesti miinuksella tänä vuonna. Kokouksessa oli keskustelua kandidaatin- ja maisterin opinnoista, sillä ensi syksynä tulee uusi opetussuunnitelma voimaan. Koska Agoran tilat ovat hyvin haluttuja, laitos haluaisi poistaa massatentit vaihtaen kurssin yhden luentokerran kurssin tentiksi. Kolehmainen ilmaisi kokouksessa toiveen, että tutkintoihin pakolliset kurssit järjestettäisiin joka vuosi opintojen sujuvoittamiseksi. Lisäksi opintojen suorittamista halutaan kiristää nostamalla vuosittain saavutettavien opintopisteiden määrää viidellä.

Emma Lindfors saapui klo 15:15.

Jari-Matti Kankaanpää ilmoitti, että haalarimerkkikilpailuun on tullut pari viime hetken ilmoittautumista. Toiseksi Kankaanpää ilmoitti, että jouluevankeliumi on miltei valmis pikkujouluun. Evankeliumille etsitään vielä lukijaa. Kolmanneksi Kankaanpää ilmoitti, että Xbox-ohjaimista tehty hintavertailuja. Neljänneksi Kankaanpää ilmoitti, että fuksisauna on varattu 15.1.2014. Lisäksi Kankaanpää ilmoitti, että pikkujoulujen järjestämisestä vastaavalle Valpeen Katille on lähetetty postia Linkin pikkujouluohjelmasta.

Samuel Uusi-Mäkelä ilmoitti, että Linkki on ilmoitettu ympäristökilpailuun.

Kalle Häkkänen sanoi, että Kankaanpää voi suorittaa Xbox-ohjainten tilauksen parhaaksi katsomallaan tavalla ja budjetointi asiaan tehdään, kun tilauksen hinta on selvillä.

6. Talousasiat

Kalle Häkkänen kertoi, että talouteen ei ole tullut muutoksia.

7. Pikkujoulut

Anna Kolehmainen ehdotti 100€ budjetointia pikkujoulujen tarjoiluihin. Riikka Vilavaara esitti vastaehdotuksen 150€ budjetoinnista pikkujoulutarjoiluihin. Käsiäänestyksen jälkeen tulos oli, että Vilavaaran ehdotus sai enemmän ääniä. Hyväksyttiin Vilavaaran ehdotus ja budjetoitiin 150€ pikkujoulutarjoiluihin.

8. META

Kalle Häkkänen muistutti, että nykyiset hallituksen jäsenet hoitavat seuraajiensa kouluttamisen.

Pohdittiin pitääkö järjestää ylimääräinen yhdistyksen kokous kesken toimikauden vaihtuvien hallituksen jäsenten vuoksi. Asiaa tarkastellaan uudelleen seuraavan hallituksen aloitettua työnsä.

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään torstaina 12.12.2013 kello 16:00, paikkana tietotekniikan projektitila Ag C226.1.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:51.

Vastaa