Hallituksen järjestäytymiskokous 17.12.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen järjestäytymiskokous 17.12.2013, numero 01

Aika: 16:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, vara-puheenjohtaja
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Matias Laitinen, hallituksen jäsen
Niko Hämäläinen, hallituksen jäsen
Riikka Valtonen, hallituksen jäsen, poissa.
Otto Örnmark, hallituksen jäsen
Nikolay Tsvetkov, hallituksen jäsen
Eetu Rantakangas, hallituksen jäsen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Uusi-Mäkelä avasi kokouksen 16:01

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Riikka Vilavaara ja Nikolay Tsvetkov.

5. Uuden hallituksen järjestäytyminen
Johtuen siitä, että tämän hallituksen järjestäytymiskokous joudutaan aikatauluongelmien vuoksi pitämään ennen edellisen hallituksen viimeistä kokousta,
puheenjohtaja Samuel Uusi-Mäkelä ehdottaa, että tämän hallituksen järjestäytyminen tulee voimaan vuoden vaihtumisen jälkeen 01.01.2014, jolloin tämä
hallitus aloittaa toimikautensa. Tällöin edellinen(vuoden 2013 toimikauden) hallitus säilyy päätösvaltaisena kuluvan vuoden (2013) loppuun.
Ehdotusta pidettiin hyvänä ja se hyväksyttiin.

Syyskokouksessa päätettiin seuraavat pestit: toimikaudelle 2014 puheenjohtajaksi valittiin Samuel Uusi-Mäkelä, varapuheenjohtajaksi Riikka Vilavaara,
rahastonhoitajaksi Artur Kreisberg ja sihteeriksi valittiin Milena Sjöblom.
Puheenjohtaja Uusi-Mäkelä ehdottaa seuraavan vuoden muiden hallitustoimien jakamista seuraavasti: Eetu Rantakangas toimisi yritysvastaavana,
Nikolay Tsvetkov toimisi yritysvastaavana, Otto Örnmark toimisi tiedottajana, Niko Hämäläinen toimisi tapahtumavastaavana, Matias Laitinen toimisi
tapahtumavastaavana ja Riikka Valtonen toimisi opiskeluvastaavana.
Ehdotus hyväksyttiin ja hallitustoimet jaettiin edellä mainitulla tavalla.

6. META
Keskustelua kokouskäytänteistä.

7. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään perjantaina 10.01.2014 kello 10.00 paikassa Ag C226.1.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:14.

Vastaa