Hallituksen kokous 10.01.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 10.01.2014, numero 02

Aika: 10:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, vara-puheenjohtaja
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja, poissa
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava
Matias Laitinen, tapahtumavastaava, saapui kohdassa 3
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja, poissa
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous kello 10:02.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Matias Laitinen saapui paikalle.

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Valitaan Eetu Rantakangas ja Niko Hämäläinen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

5. Ilmoitusasiat

Samuel Uusi-Mäkelä ilmoitti, että Linkki Jyväskylä Ry on saanut JYY:n ympäristömerkin.

6. Talousasiat

Talous voi hyvin.

Päätetään, että annetaan rahastonhoitaja Artur Kreisbergille oikeus Linkki Jyväskylä Ry:n verkkopankkitunnuksien käyttöön ja, että hankitaan puheenjohtaja Samuel Uusi-Mäkelälle ja varapuheenjohtaja Riikka Vilavaaralle visa electron-kortit. Päätetään myös, että edellisen hallituksen puheenjohtajalta Kalle Häkkäseltä evätään oikeus Linkki Jyväskylä Ry:n tiliin käyvään visa electroniin.

7. Jäsenrekisterin ylläpito, nimenkirjoitusoikeusoikeudet, kokouskäytänteet

Varapuheenjohtaja Vilavaara ehdottaa, että Otto Örnmark hoitaa jäsenrekisterin hallintaa, sillä se on perinteisesti ollut tiedottajan vastuulla. Hyväksytään ehdotus.

Linkin säännöissä säädetään, että nimenkirjoitusoikeus on yhdistyksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla. Päätetään siis, että nimenkirjoitusoikeus annetaan puheenjohtaja Samuel Uusi-Mäkelälle ja varapuheenjohtaja Riikka Vilavaaralle. Samalla myös päätetään, että edellisen toimikauden hallituksen puheenjohtajalla Kalle Häkkäsellä ei enää ole Linkki Jyväskylä Ry:n nimenkirjoitusoikeutta.

Puheenjohtaja Uusi-Mäkelä ehdottaa, että budjetoidaan 20€ nimenkirjoitusoikeuden muutosta varten. Hallitus kannattaa ehdotusta. Päätetään budjetoida 20€ nimenkirjoitusoikeuden muutosta varten.

Riikka Vilavaara esitteli niin sanotun pulla-käytännön, jonka mukaan kokouksesta ilmoittamatta myöhästynyt (5min) tai paikalle saapumatta jättänyt henkilö on muulle hallitukselle velkaa kokouspullat. Päätetään pitää pulla-käytäntö voimassa tänäkin vuonna.

8. Toimihenkilöt

Nimetään Linkki Jyväskylä Ry:n lautapelivastaavaksi Hannu Viinikainen.

Nimetään Linkki Jyväskylä Ry:n sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi Riikka Vilavaara.

Nimetään Linkki Jyväskylä Ry:n alumnivastaavaksi Eetu Rantakangas.

Nimetään Linkki Jyväskylä Ry:n toimistovastaavaksi Samuel Uusi-Mäkelä.

Nimetään Linkki Jyväskylä Ry:n verijumalaksi, eli Linkin virallisen veriryhmän vetäjäksi, Samuel Uusi-Mäkelä.

Todetaan, että Linkki tarvitsee vielä seuraavat toimihenkilöt: webmaster, graafikko, ympäristövastaava, liikuntavastaava ja kv-vastaava.

Hallituslaiset yrittävät etsiä kiinnostuneita linkkareiden keskuudesta.

9. Fuksit

Vilavaara ilmoitti, että fuksit saapuvat maanantaina. Fukseilla on ainakin yksi tuutori. Puheenjohtaja Uusi-Mäkelä ja varapuheenjohtaja Vilavaara ottavat yhteyttä amanuenssi Markkaseen fuksien tulon tiimoilta.

10. Tapahtumat

Vilavaara kertoi, että fuksisauna järjestetään Opinkivellä 15.01. kello 18:00 alkaen. Vilavaara ehdottaa, että budjetoidaan fuksisaunan kuluihin 190€. Ehdotusta kannatetaan. Päätetään budjetoida 190€ fuksisaunan vuokraan ja tarjoiluihin.

Akateeminen mm-kyykkä järjestetään 15.02. Linkillä on tapahtumaan varattuna kaksi joukkuetta; yksi joukkue naisille ja yksi joukkue yleiseen sarjaan.

Tapahtumavastaavat alkavat kyselemään Linkille seuraa kyykkä-bussiin.

Perinteiset poikkitieteelliset haalarinkorkkaussitsit järjestetään Dumpin ja Yhdistyneiden kieltenlukijoiden kanssa 30.01. Escapen tiloissa. Tapahtumavastaavat lähettävät haalarinkorkkaussitseistä sähköpostia Linkin listalle.

11. META

Vilavaara kertoi, että haalarimerkkikilpailun voittomerkin näytekappaleet ovat saapuneet ja niille on annettu hyväksyntä.

Käytiin läpi JYY:n ympäristö-opasta ja keskusteltiin oppaan sisällön eri sovellusmahdollisuuksista Linkin toiminnassa.

12. Seuraava kokous

Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi 16.01.2014 kello 16:00 ja paikaksi projektitila Ag C226.1.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Uusi-Mäkelä päätti kokouksen kello 11:05.

Vastaa